Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
296 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Box 3 - Rechtsherstel volgens de spaarvariant

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.6/10 (19x)

Hoeveel daalt de vermogensbelasting bij het box 3 rechtsherstel?
Wat had de box 3 belasting moeten zijn volgens de spaarvariant?

Box 3 - Rechtsherstel volgens de spaarvariant

In 2022 heeft Staatssecretaris Van Rij bekend gemaakt dat het rechtsherstel box 3 voor de jaren 2017 t/m 2022 zal gebeuren volgens de spaarvariant. Hierbij krijgen vooral mensen met spaargeld geld terug.

In eerste instantie geldt dit rechtsherstel, en dus mogelijke belastingteruggave, alléén voor mensen die tijdig bezwaar hebben gemaakt.
Maar het rechtsherstel geldt ook voor nog niet vastgestelde of opgelegde aanslagen box 3 en daarmee voor veel meer mensen.

Voor de jaren 2023 t/m 2026 zal de belasting ook volgens de spaarvariant berekend worden.
Vanaf 2027 wordt het werkelijk behaalde box 3 rendement waarschijnlijk belast als hybride belasting.

Bereken zelf wat dit rechtsherstel – het berekenen van de belasting volgens de spaarvariant – voor u zou kunnen betekenen.
De berekening kan ook uitgevoerd worden voor fiscaal partners gezamenlijk. Herverdelen van het vermogen tussen beide partners bij het rechtsherstel wordt hierbij ook ondersteund.

Berekenen

Kies het belastingjaar waarvoor u het rechtsherstel wilt berekenen.

Als u een fiscaal partner heeft, kunt u uw gezamelijke box 3 vermogen verdelen tussen uzelf en uw partner.
Voor de berekening moet u dan ook aangeven welk deel van de grondslag voordeel uit sparen en beleggen (het vermogen na aftrek van de vrijstellingen) in de belastingaangifte is toegekend aan uw partner. En of u dit wilt wijzigen bij het rechtsherstel.

(samen)

Het totaal aan bank- en spaartegoeden in box 3.
Onder spaargeld vallen ook spaardeposito's.

(samen)

Het totaal aan beleggingen zoals aandelen, obligaties, onroerend goed zoals een vakantiewoning, tweede woning (voor studerende kinderen), verhuurde woning(en), contant geld, uitgeleend geld en andere vorderingen, rechten op periodieke uitkeringen en overige bezittingen. Kortom al het vermogen behalve spaargeld.

(samen)

Het totaal aan schulden in box 3, zoals hypotheken, (familie)bankleningen, etc.
Let op: zonder aftrek van de box 3 schulden drempel.

Welk deel van de grondslag voordeel uit sparen en beleggen heeft u bij de belastingaangifte opgegeven bij uw partner?

U kunt soms de verdeling van het vermogen tussen u en uw partner nog wijzigen.
Voor de box 3 belasting volgens de spaarvariant maakt het niet uit aan wie het vermogen is toegekend. Bij de oude regelgeving maakt dit wel uit, omdat de hoogte van het vermogen per partner bepaalt welk forfaitair rendement er gebruikt wordt.

Welk deel van de grondslag voordeel uit sparen en beleggen wilt u toekennen aan uw partner bij het rechtsherstel?

Meer berekenen

Er zijn in totaal 31 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Extra informatie