Zelf alles online berekenen

Al 22 jaar informatief en onafhankelijk.
253 rekentools en ruim 23.500.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2022

Box 3 - Rechtsherstel volgens de spaarvariant

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 10.0/10 (4x)

Hoeveel belasting krijgt u terug bij het box 3 rechtsherstel?
Wat had de box 3 belasting moeten zijn volgens de spaarvariant?

Box 3 - Rechtsherstel volgens de spaarvariant

Op 28-4-2022 heeft Staatssecretaris Van Rij bekend gemaakt dat het rechtsherstel box 3 voor de jaren 2017 t/m 2022 zal gebeuren volgens de spaarvariant. Hierbij krijgen vooral mensen met spaargeld geld terug.

In eerste instantie geldt dit rechtsherstel, en dus mogelijke belastingteruggave, alléén voor mensen die tijdig bezwaar hebben gemaakt.
Maar het rechtsherstel geldt ook voor nog niet vastgestelde of opgelegde aanslagen box 3 en daarmee voor veel meer mensen. Eind 2022 wordt duidelijk of mensen die (niet tijdig) bezwaar hebben gemaakt ook rechtsherstel voor de eerdere jaren krijgen.

Voor de jaren 2023 en 2024 zal de belasting ook volgens de ‘spaarvariant’ berekend worden. Vanaf 2025 wordt het werkelijk behaalde box 3 rendement belast als vermogensaanwasbelasting.

Bereken zelf wat dit rechtsherstel – het berekenen van de belasting volgens de spaarvariant – voor u zou kunnen betekenen. De berekening moet per persoon per jaar gemaakt worden.

Let op: de berekening is voorlopig, de exacte wetgeving is nog niet bekend.

Berekenen

Kies het belastingjaar waarvoor u het rechtsherstel wilt berekenen.

Het totaal aan bank- en spaartegoeden in box 3.
Onder spaargeld vallen ook spaardeposito's.

Het totaal aan beleggingen zoals aandelen, obligaties, onroerend goed zoals een vakantiewoning, tweede woning (voor studerende kinderen), verhuurde woning(en), uitgeleend geld en ander vermogen in box 3. Kortom al het vermogen behalve spaargeld.
Zoals het er nu uitziet, valt hieronder ook (deels) de eigen woning als deze (deels) in box 3 zit.

Het totaal aan schulden die u heeft in box 3, zoals hypotheken, (familie)bankleningen, etc.

Als dit box 3 vermogen van fiscale partners is én al het vermogen bij één persoon wordt aangegeven, heeft deze persoon recht op een dubbel heffingsvrij vermogen.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 23 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Extra informatie