Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Beleggen & vermogensbeheer - minder kosten = meer geld

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.0/10 (5x)

Hoeveel betaalt u gemiddeld per jaar aan broker / vermogensbeheer kosten?
Wat betekenen de broker / vermogensbeheer kosten voor het eindkapitaal
?

Beleggen & vermogensbeheer - minder kosten = meer geld

Vermogen beleggen gaat altijd gepaard met kosten. De doorlopende jaarlijkse kosten kunnen variëren van minder dan 1% van uw belegd vermogen tot wel meer dan 3%.

Dit gaat ten koste van het rendement op uw beleggingen en heeft daarmee een direct effect op de groei van uw vermogen.
Jaar in jaar uit en exponentieel, wat kan resulteren in een aanzienlijk minder beleggingsresultaat op termijn.

Met onderstaande rekentool kunt u berekenen wat de kosten voor beleggen via een broker of vermogensbeheer zijn en hoe deze de opbouw van uw vermogen beïnvloeden.

NB Als een broker of vermogensbeheerder niet transparant is over de kosten of, als van toepassing, in het verleden behaalde resultaten, dan is dat waarschijnlijk niet voor niets zo. Ze lopen er kennelijk niet graag mee te koop. Trek hieruit zelf uw conclusies.

Berekenen

Onderstaande kostenpercentages zijn ten opzichte van het beheerd vermogen.

Kapitaal opbouw / afbouw en minimale kosten

per

Indien van toepassing, het bedrag dat u iedere maand, kwartaal of jaar extra gaat beleggen.

per

Indien van toepassing, het bedrag dat u iedere maand, kwartaal of jaar uit uw vermogen haalt.

jaar

De periode waarvoor u de gevolgen van de kosten op uw rendement wilt berekenen.

%

Welk rendement verwacht u te maken met het geld tijdens deze looptijd?

%

Wat zijn de kosten die u minimaal heeft om uw vermogen te kunnen beleggen?
 
Als u vermogen heeft en dit gaat beleggen, heeft u altijd kosten. Hoe hoog deze minimaal zijn, is mede afhankelijk van wat u met uw vermogen gaat doen en hoe u dit gaat doen.
De (minimale) kosten zijn al snel:

  • 0,2% van uw vermogen als service fee etc. als u inactief belegt.
  • + 0,3 tot 0,5% als u belegt in fondsen of ETF's (trackers).
  • + 0,5% van uw aan- en verkopen per jaar. Bij 10% verhandelen is dit dus 0,05%.
In het resultaat wordt de kapitaalsopbouw vergeleken tussen beleggen met deze minimale kosten en de verderop opgegeven kosten. U kunt hier natuurlijk ook de kosten (TCO) van een goedkopere vermogensbeheerder of broker invullen om hiermee te vergelijken.

Kies 'ja' als het vermogen belast is in box 3. De vermogensbelasting wordt dan meegenomen in de berekening. Het werkelijk behaalde rendement wordt dan belast met het in dat jaar geldende belastingtarief (32% in 2023, 36% vanaf 2024).
 
NB Tot en met 2026 zal de belastingdienst (waarschijnlijk) nog rekenen met drie forfaitaire (standaard) percentages: voor sparen, voor beleggen, etc. en voor schulden. Deze zullen ze zo goed mogelijk laten aansluiten bij de werkelijkheid. Wel kan hierdoor de belasting wat afwijken van de berekende waarde op basis van het werkelijk behaalde rendement.

Moet er rekening gehouden worden met een heffingsvrij vermogen?
U kunt rekenen met verschillende opties:

  • n.v.t. – Geen heffingsvrij vermogen meenemen in de berekening. Bijvoorbeeld omdat deze berekening geldt voor het deel van uw box 3 vermogen dat hierbuiten valt.
  • voor één persoon – Het heffingsvrij vermogen voor één persoon.
  • met fiscaal partner – Het heffingsvrij vermogen voor uzelf en uw fiscaal partner.
Het heffingsvrij vermogen is het deel van uw box 3 vermogen, waarover geen belasting betaald hoeft te worden. In 2024 is dit € 57.000, dubbel voor fiscaal partners.

Kosten vermogensbeheer / broker

Zijn de totale kosten bekend? Dit zijn niet alleen de transactiekosten, maar ook alle andere doorlopende directe en indirecte kosten.
Deze Total Cost of Ownership (totale eigendomskosten), afgekort TCO, is het percentage van het vermogen dat de totale jaarlijkse kosten van het beleggen vertegenwoordigt.
 
Binnen de Europese richtlijn MiFID moeten vermogensbeheerders en brokers klanten inzicht geven in de totale kosten die met zijn beleggingen gepaard gaan. Helaas gebeurt dat niet altijd of zijn niet altijd alle kosten hierin opgenomen. Voer bij twijfel hier zelf (schattingen van) de verschillende kosten los in.

%

Wat zijn de totale kosten, de Total Cost of Ownership (TCO), voor uw beleggingen?

%
tot

De vergoeding die u betaalt voor het beheer van uw portefeuille. Als deze onafhankelijk is van de omvang van uw portefeuille, vul dan alleen het percentage in.
Is deze wel afhankelijk van de omvang van uw portefeuille, voer dan de verschillende percentages in, plus het bijbehorende vermogen tot waarvoor dit percentage geldt. Bij het laatste percentage, dat geldt voor een vermogen boven de laatst opgegeven grenswaarde, laat u het bedrag leeg.
 
Met de -knop kunt u een extra kostenpercentage toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd kostenpercentage weer verwijderen.
 
Let op: soms moet u hier de btw nog bij optellen. Vermenigvuldig in dat geval de percentages met 1,21 om ze inclusief btw te maken.

%
tot

De vergoeding die u betaalt voor het beheer van uw portefeuille. Als deze onafhankelijk is van de omvang van uw portefeuille, vul dan alleen het percentage in.
Is deze wel afhankelijk van de omvang van uw portefeuille, voer dan de verschillende percentages in, plus het bijbehorende vermogen tot waarvoor dit percentage geldt. Bij het laatste percentage, dat geldt voor een vermogen boven de laatst opgegeven grenswaarde, laat u het bedrag leeg.
 
Met de -knop kunt u een extra kostenpercentage toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd kostenpercentage weer verwijderen.
 
Let op: soms moet u hier de btw nog bij optellen. Vermenigvuldig in dat geval de percentages met 1,21 om ze inclusief btw te maken.

kosten percentage toevoegen
%

Soms betaalt u een resultaat afhankelijke 'performance fee'. Vul dan hier het percentage in van het beheerd vermogen dat gemiddeld opgaat aan performance fees.
 
Let op: dit is dus niet het percentage van de winst die u betaalt als performance fee. Dat is, als er een performance fee betaald wordt, vaak 5 tot 10 %.

per

Kosten, als van toepassingen inclusief btw, zoals: abonnementskosten, administratiekosten, kosten voor aanhouden van de rekening, doorbelaste kosten voor toezicht van de AFM of anti-witwassen onderzoek.

%

Als het vermogen elders is ondergebracht bij een bank of broker, wat zijn dan de kosten hiervan, inclusief btw (als van toepassing)?

%

Kosten voor aan- en verkoop van aandelen, fondsen, etc. in uw portefeuille.
Dit is natuurlijk mede afhankelijk van hoeveel u handelt (aan- of verkoopt).
 
Koopt en/of verkoopt u jaarlijk ter waarde van 10% van uw portefeuille en zijn de transactiekosten 0,5%, dan zijn de transactiekosten t.o.v. uw portefeuille: 10% × 0,5% = 0,05%.

%

Als u belegt in beleggingsfondsen wat zijn dan de kosten voor het beheer van deze fondsen.
Deze kosten zijn al snel 0,3 tot 0,5% per jaar.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 29 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Extra informatie