Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Depositogarantiestelsel

Als een bank met een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) failliet gaat, garandeert DNB € 100.000 van uw (spaar)geld per bank per persoon. Voor een en/of rekening met twee rekeninghouders geldt het dubbele bedrag.

Gaat uw bank failliet, dan krijgt u maximaal dit gegarandeerde bedrag terug van DNB. Meestal binnen vier weken.

Vrijwel alle betaalrekeningen, spaarrekeningen en termijndeposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel. Aandelen vallen er niet onder en obligaties meestal ook niet.

Per bankvergunning, per rekeninghouder

De garantie van € 100.000 per bank per persoon geldt eigenlijk per bankvergunning per rekeninghouder.

Er kunnen meerdere banken onder één bankvergunning vallen. Bekende voorbeelden hiervan zijn:

  • ABN AMRO en Moneyou , beiden onder de bankvergunning van ABN
    AMRO Bank nv.
  • SNS Bank en ZwitserlevenBank, beiden onder de bankvergunning
    van SNS Bank nv.

U kunt in het Register Depositogarantiestelsel  op de website van de DNB controleren onder welke bankvergunning een bank valt.

Daarnaast is de garantie per rekeninghouder. Een en/of rekening moet dus op twee namen staan om voor de dubbele garantie in aanmerking te komen. En bij een rekening voor een kind of ouder moet u in dit geval medereneninghouder zijn en niet alleen maar gemachtige.

Bereken zelf hoe u veilig kunt sparen binnen het garantiestelsel.

Ook kunt u bij ons overzichten vinden van de beste spaarrekeningen voor particulieren en ondernemers.

Geld voor een eigen woning

Naast de normale garantie is er ook een aanvullende tijdelijke garantie voor geld dat direct verband houdt met de aan- of verkoop van een woning. Voor dit geld geldt gedurende drie maanden na storting een dekking van € 500.000 bovenop de normale dekking van € 100.000.

Ook als u tijdelijk geld heeft staan op een derdenrekening, bijvoorbeeld op een kwaliteitsrekening van een notaris bij de aan- of verkoop van een woning, valt dit in principe onder de garantie.

Verrekening spaarrekening en hypotheek

Spaarrekeningen voor de eigen woning worden verrekend met de hypotheekschuld op deze woning.

Zo zal er, als er een beroep wordt gedaan op de garantie, bij een spaarhypotheek de hypotheeklening worden verminderd met het bedrag dat uitgekeerd zou moeten worden. Dit gebeurt ook als de hypotheek bij een andere bank loopt dan de failliete bank waar gespaard werd voor de eigen woning.

Ondernemers

U kunt als kleine ondernemer ook een beroep doen op het depositogarantiestelsel. U een ‘kleine onderneming’ als u een verkorte balans mag publiceren.

Dit is het geval wanneer u als ondernemer op twee opeenvolgende balansdata voldoet aan tenminste twee van de volgende voorwaarden:

  1. De waarde van de activa (verkrijgingsprijs) is niet meer dan € 4.400.000.
  2. De netto-omzet is niet meer dan € 8.800.000.
  3. Het gemiddeld aantal werknemers is minder dan 50.

Voor u als DGA of kleine ondernemer is het depositogarantiestelsel dus normaal van toepassing op uw geld en spaargeld in de onderneming.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 30 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Meer informatie