Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Belasting in box 3 • Uitspraak van de Hoge Raad29-06-2024

Prinsjesdag 2023 - belastingplan 2024Op 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de box 3 vermogensheffing en daarmee definitief een streep gehaald door het belasten op basis van een gemiddeld (forfaitair) rendement.

Mensen die in een bepaald jaar in box 3 minder dan het forfaitaire rendement hebben gemaakt met hun spaarrekening, beleggingen of investering, bijvoorbeeld in een woning, hebben recht op compensatie.

Tegelijk heeft de Hoge Raad geprobeerd (juristen blijven alfa’s) aan te geven hoe het werkelijke rendement, waarop de belasting gebaseerd is, berekend zou moeten worden.

De gevolgen zijn groot. Ook wij kunnen opnieuw en voor de zoveelste keer weer aan de slag met de vele rekentools waarin de box 3 belasting een rol speelt. Maar voor de belastingdienst is dit probleem natuurlijk vele malen groter.
En voor u? De totale kosten worden waarschijnlijk tussen de 5 en 10 miljard. Dit betekent dat we allemaal per huishouden hier gemiddeld zo’n € 600 tot € 1.200 aan gaan bijdragen.

Gevolgen en onzekerheden

Staatssecretaris Van Rij heeft laten weten dat zijn ministerie zo’n acht weken nodig heeft om de gevolgen in kaart te brengen. Daarna worden waarschijnlijk meer details bekend.

Vragen die op dit moment nog (deels) openstaan zijn:

  • Een aantal details in de rekenregels.
  • Wat kunt u nog doen met 2017 t/m 2020 als u geen bezwaar heeft aangetekend?
  • Moet u straks wat doen voor de aanslagen 2022 en 2023, als deze wel/niet definitief zijn?
  • Gaan banken en brokers de nu extra benodigde gegevens (verplicht) opnemen in hun jaaroverzicht?
  • Wat gaat er gebeuren met de groene beleggingen?

Wordt dus vervolgt …

Onze rekentools

De box 3 belasting zit verwerkt in ruim 50 van onze rekentools. Gelukkig zijn we een tijdje geleden al, waar dit zinvol was, overgestapt naar rekenen in box 3 met het werkelijk behaalde rendement.

Ondanks dat er nog de nodige onduidelijkheden zijn, kunt u bij ons al wel berekenen wat de uitspraak van de Hoge Raad mogelijk voor u kan betekenen:

Nadat het Ministerie meer duidelijkheid heeft gegeven, gaan we aan de slag met het bijwerken van al onze box 3 rekentools en alle rekentools waarin box 3 verwerkt zit.

Is de uitspraak een goede oplossing?

Ten eerste gaat het iedere Nederlander dus geld kosten. De gevolgen van de uitspraak zijn allesbehalve perfect. Mensen die te veel belasting betaald hebben, kunnen geld terugkrijgen. Tegelijk hoeven mensen die volgens dezelfde regels te weinig belasting betaald hebben niet bij te betalen.

En ook het rekenen per kalenderjaar heeft gevolgen. Als u in een bepaald jaar een negatief rendement had, hoeft u nu geen belasting te betalen. Maar had u in een ander jaar genoeg winst gemaakt om dit verlies ruimschoots te compenseren, dan hoeft u daarvoor dus geen extra belasting te betalen.

Hierdoor ontstaan er extra kosten voor de schatkist, die we met zijn allen moeten opbrengen. Ook huishoudens die helemaal geen vermogen hebben betalen hieraan mee. Is dat eerlijk?

Misschien zou het een betere oplossing geweest zijn om de keuze te laten tussen: alle jaren vanaf 2017 tot heden volgens de oude/huidige methodiek, of alle jaren met werkelijk rendement.

Voor wie kan de uitspraak voordeel opleveren

Het uitzoeken en uitrekenen of u mogelijk geld terug kunt krijgen, is best wel wat werk.

Daarnaast is er bij de oude methodiek voor iedereen een heffingsvrij vermogen van toepassing. Bij de herberekening op basis van het werkelijke rendement, is dit heffingsvrij vermogen niet van toepassing en ook mogen er geen kosten afgetrokken worden.

Voor veel mensen zal dit ervoor zorgen dat een herberekening geen voordeel oplevert.

Wanneer kan het wel voordeel opleveren? Kijk eerst naar de jaren waar uw behaald rendement duidelijk minder is dan het forfaitaire rendement.
Bij beleggen waarschijnlijk 2022 en ook in mindere mate 2018. Voor tweede huizenbezitters zijn dit waarschijnlijk de jaren waarin de WOZ-waarde daalde: 2022 en misschien ook nog 2023.

NB Voor 2020 en eerder is het nog onduidelijk of u recht heeft op compensatie als u geen bezwaar heeft aangetekend.

Gebruikt onze nieuwe rekentool om uw situatie door te rekenen:

 

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 30 rekentools voor Sparen & Beleggen.