Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
274 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2023

Box 3 belasting volgens de spaarvariant

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.1/10 (11x)

Hoeveel box 3 belasting moet u betalen volgens de spaarvariant?
Hoe hoog is de vermogensbelasting vanaf 2021?

Box 3 belasting volgens de spaarvariant

De berekening voor de box 3 vermogensbelasting volgens de oude wetgeving wordt per 2023 vervangen door een berekening volgens de spaarvariant.
Hierbij wordt per soort vermogen gerekend met een forfaitair rendement.

De aanname dat mensen met veel box 3 vermogen altijd meer zouden beleggen dan sparen komt hiermee te vervallen. Vooral mensen met veel spaargeld gaan er hierbij op vooruit.

Voor de afgelopen en komende jaren zal het box 3 inkomen en dus de box 3 vermogensbelasting als volgt berekend worden:

  • Voor de jaren 2021 en 2022 wordt het box 3 inkomen op twee manieren berekend: volgens de oude regelgeving en volgens de spaarvariant. Het laagste resultaat (per persoon) wordt dan aangehouden.
  • Voor 2023 t/m 2025 geldt alléén de berekening volgens de spaarvariant.
  • Vanaf 2026 komt er (waarschijnlijk) de box 3 vermogensaanwasbelasting.

En mogelijk heeft u hiernaast voor de jaren 2017 t/m 2020 ook nog recht op box 3 rechtsherstel. Bereken dan met de rekentool rechtsherstel volgens de spaarvariant hoeveel belasting u waarschijnlijk terug zult krijgen.

 

Berekenen

Kies het belastingjaar waarvoor u de vermogensbelasting wilt berekenen.

Als u een fiscaal partner heeft, moet u hieronder uw gezamelijke spaargeld, overige bezittingen en schulden in box 3 invullen.
 
NB Voor de box 3 belasting volgens de spaarvariant maakt de onderlinge verdeling bij de aangifte niet uit voor de hoogte van de vermogensbelasting.

(gezamenlijk)

Het totaal aan bank- en spaartegoeden in box 3.
Onder spaargeld vallen ook spaardeposito's.

(gezamenlijk)

Het totaal aan beleggingen zoals aandelen, obligaties, onroerend goed zoals een vakantiewoning, tweede woning (voor studerende kinderen), verhuurde woning(en), contant geld, uitgeleend geld en andere vorderingen, rechten op periodieke uitkeringen en overige bezittingen. Kortom al het vermogen behalve spaargeld.

(gezamenlijk)

Het totaal aan schulden in box 3, zoals hypotheken, (familie)bankleningen, etc.
Let op: zonder aftrek van de box 3 schulden drempel.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 27 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Extra informatie