Zelf alles online berekenen

Al 20 jaar, met 213 rekentools en ruim 20 miljoen berekeningen per jaar. Informatief en onafhankelijk.
Geheel bijgewerkt voor 2020

Vrije kasstroom onderneming - FCF

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 10.0/10 (5x)

Vrije kasstroom berekenen – bereken hoeveel geld er ‘over’ is in de onderneming.

Vrije kasstroom onderneming - FCF

De vrije kasstroom (free cashflow, afgekort FCF) vertegenwoordigt het kapitaal dat uit de onderneming gehaald kan worden zonder dat dit invloed heeft op de voortgang van de ondernemersactiviteiten.
Oftewel hoeveel dividend kan er veilig uitgekeerd worden aan de aandeelhouders?

Hoe hoger de vrije kasstroom is, hoe beter de onderneming haar financiële verplichtingen kan nakomen, hoe financieel gezonder de onderneming is.

De vrije kasstroom kan ook als parameter gebruikt worden om de waarde van een onderneming te berekenen.

 

Berekenen

Bedrijfsresultaat voor belasting = Netto omzet min de kosten van de gewone bedrijfsuitoefening, inclusief rentebaten en lasten.

%

Wat is het percentage vennootschapsbelasting dat de onderneming moet betalen?
Bij leeg laten, wordt dit berekend o.b.v. het ingevoerde bedrijfsresultaat voor belasting.
 
Voor 2020 ligt de vpb tussen de 16,5% en 25,0%. U kunt het belastingpercentage ook berekenen met onze rekentool Vennootschapsbelasting (vpb) berekenen

Het totaal aan afschrijvingen in dit jaar.

Is er een toe- of afname aan voorzieningen op lange termijn? Voor welk bedrag zijn de voorzieningen toegenomen t.o.v. het voorgaande jaar. Vul een afname als negatief getal in.

De toename van het werkkapitaal is het verschil t.o.v. het voorgaande jaar dat ontstaan is door debiteuren, crediteuren en voorraden, volgens de formule:
toename crediteuren - toename debiteuren - toename voorraden.

Het totaal aan investeringen in dit jaar.

Het totaal aan desinvesteringen in dit jaar.

* Invoer verplicht

Meer berekenen

Er zijn in totaal 35 rekentools voor Ondernemen, ZZP-er & DGA.

Ga naar alle ondernemen berekeningen.

Extra informatie