Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Vrije kasstroom onderneming - FCF

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 10.0/10 (5x)

Wat is de vrije kasstroom?
Hoeveel geld er ‘over’ is in de onderneming?

Vrije kasstroom onderneming - FCF

De vrije kasstroom (free cashflow, afgekort FCF) vertegenwoordigt het kapitaal dat uit de onderneming gehaald kan worden zonder dat dit invloed heeft op de voortgang van de ondernemersactiviteiten.
Oftewel hoeveel dividend kan er veilig uitgekeerd worden aan de aandeelhouders?

Bereken de vrije kasstroom (free cashflow, FCF) in de onderneming.

Hoe hoger de vrije kasstroom is, hoe beter de onderneming haar financiële verplichtingen kan nakomen, hoe financieel gezonder de onderneming is.

De vrije kasstroom kan ook als parameter gebruikt worden om de waarde van een onderneming te berekenen.

 

Berekenen

Bedrijfsresultaat voor belasting = Netto omzet min de kosten van de gewone bedrijfsuitoefening, inclusief rentebaten en lasten.

%

Wat is het percentage vennootschapsbelasting dat de onderneming moet betalen?
Bij leeg laten, wordt dit berekend o.b.v. het ingevoerde bedrijfsresultaat voor belasting.
 
Voor 2024 ligt de vpb tussen de 19,0% en 25,8%. U kunt het belastingpercentage ook berekenen met onze rekentool Vennootschapsbelasting (vpb) berekenen

Het totaal aan afschrijvingen in dit jaar.

Is er een toe- of afname aan voorzieningen op lange termijn? Voor welk bedrag zijn de voorzieningen toegenomen t.o.v. het voorgaande jaar. Vul een afname als negatief getal in.

De toename van het werkkapitaal is het verschil t.o.v. het voorgaande jaar dat ontstaan is door debiteuren, crediteuren en voorraden, volgens de formule:
toename crediteuren - toename debiteuren - toename voorraden.

Het totaal aan investeringen in dit jaar.

Het totaal aan desinvesteringen in dit jaar.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 41 rekentools voor Ondernemen, ZZP-er & DGA.

Extra informatie