Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
274 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2023

Zzp'er - omzet reserveren voor de inkomstenbelasting

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.6/10 (21x)

Wel deel van de omzet moet u opzij zetten voor de belasting?
Hoeveel omzet moet u als zzp’er reserveren voor de belastingen
?

Zzp'er - omzet reserveren voor de inkomstenbelasting

Als zzp’er betaalt u de inkomstenbelasting en premie zorgverzekeringswet (Zvw) achteraf. Het is daarom slim om een deel van de omzet hiervoor vast te reserveren. Betalen moet u toch en dan is het wel zo fijn als dat geld er nog is.

Onderstaande berekening berekent hoeveel procent van uw omzet u in uw geval opzij zou moeten zetten voor de inkomstenbelasting.

NB De berekening kijkt alleen naar uw ondernemersinkomen. Een eigen huis, auto van de zaak, vermogen in box 3, etc. hebben ook invloed op de te betalen belasting. En vergeet de btw ook niet.

 

Berekenen

per jaar

De totale omzet zonder aftrek van kosten.

per jaar

Het totaal aan alle kosten: kantoorkosten (incl. telefoon, internet, computer, etc.), verkoopkosten (incl. advertentie-, representatie- en verteerkosten), auto (brandstof, onderhoud en afschrijving) en/of reiskosten, benk- en administratiekosten (bankkosten, boekhouding, accountant), bedrijfsverzekeringen, etc.

per jaar

In box 1 aftrekbare premies voor wat de belastingdienst 'andere inkomensvoorzieningen' noemt, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), pensioen, lijfrente, etc.

U voldoet meestal aan het urencriterium als:

  • U minimaal 1.225 uren besteedt aan uw onderneming(en). NB Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
  • U meer tijd besteedt aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden, zoals arbeid in loondienst. NB Als u recht heeft op een startersaftrek, hoeft u hieraan niet te voldoen.
Als u niet voldoet aan het urencriterium, heeft u geen recht op zelfstandigenaftrek (en startersaftrek). Zie ook www.belastingdienst.nl.

U heeft normaal de eerste drie jaar recht op een startersaftrek.
De formele voorwaarden zijn:

  • U heeft recht op de zelfstandigenaftrek.
  • U had in de 5 voorafgaande jaren minimaal 1 jaar geen eigen onderneming.
  • U heeft in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

Wilt u een deel van de winst toevoegen aan de fiscale oudedagsreserve (FOR)? Over dit deel bent u dan vooralsnog geen inkomstenbelasting verschuldigd. Als u 'ja' kiest, zal in de berekening het fiscaal maximaal toegestane bedrag toegevoegd worden aan de FOR.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 42 rekentools voor Ondernemen, ZZP-er & DGA.

Extra informatie