Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Zzp'er - omzet reserveren voor de inkomstenbelasting

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.4/10 (43x)

Wel deel van de omzet moet u opzij zetten voor de belasting?
Hoeveel omzet moet u als zzp’er reserveren voor de belastingen
?

Zzp'er - omzet reserveren voor de inkomstenbelasting

Als zzp’er betaalt u de inkomstenbelasting en premie zorgverzekeringswet (Zvw) achteraf. Het is daarom slim om een deel van de omzet hiervoor vast te reserveren. Betalen moet u toch en dan is het wel zo fijn als dat geld er nog is.

Onderstaande berekening berekent hoeveel procent van uw omzet u in uw geval opzij zou moeten zetten voor de inkomstenbelasting.

NB De berekening kijkt alleen naar uw ondernemersinkomen. Een eigen huis, auto van de zaak, vermogen in box 3, etc. hebben ook invloed op de te betalen belasting. En vergeet de btw ook niet.

 

Berekenen

per jaar

De totale omzet zonder aftrek van kosten.

per jaar

Het totaal aan alle kosten: kantoorkosten (incl. telefoon, internet, computer, etc.), verkoopkosten (incl. advertentie-, representatie- en verteerkosten), auto (brandstof, onderhoud en afschrijving) en/of reiskosten, benk- en administratiekosten (bankkosten, boekhouding, accountant), bedrijfsverzekeringen, etc.

per jaar

In box 1 aftrekbare premies voor wat de belastingdienst 'andere inkomensvoorzieningen' noemt, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), pensioen, lijfrente, etc.

U heeft recht op de mkb-winstvrijstelling als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst. Wanneer u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent is (helaas) een beetje een grijs gebied. U moet in ieder geval als ondernemer ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK).
Daarnaast moet u (in meer of mindere mate):

  • Geld en tijd investeren in de onderneming.
  • Zelfstandig beslissen hoe en of u bepaalde werkzaamheden uitvoert.
  • Meerdere opdrachtgevers hebben.
  • Winst maken of daar vooruitzicht op hebben.
  • Ondernemersrisico lopen, zoals klanten die niet betalen en meer of minder vraag.
  • Zich als ondernemer presenteren aan de buitenwereld met een website, briefpapier, etc.
Zie ook www.belastingdienst.nl.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 41 rekentools voor Ondernemen, ZZP-er & DGA.

Extra informatie