Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Uurtarief zzp'er berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.3/10 (242x)

Welk uurtarief moet u vragen?
Welk uurtarief past bij uw gewenste netto inkomen?

Uurtarief zzp'er berekenen

Bereken het uurtarief dat u moet hanteren als zzp’er of ib-ondernemer als u een bepaald netto besteedbaar inkomen wilt overhouden.

Bij het berekenen wordt rekening gehouden met de fiscale voordelen voor de ib-ondernemer, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, mkb-vrijstelling en t/m 2022 FOR (oudedagsreserve).

Wilt u (omgekeerd) weten welk netto besteedbaar inkomen u overhoudt als u een bepaald uurtarief hanteert? Gebruik dan: Netto inkomen zzp’er berekenen.

Berekenen

uur

Het aantal declarabele uren is sterk afhankelijke van de activiteiten en de persoon. Normaal ligt dit tussen de 1.000 en 1.200 uur, met uitschieters naar boven tot 1.500 uur of meer.
Ga uit van 220 werkdagen, ofwel 44 volle werkweken en vermenigvuldig dit met het gemiddelde aantal declarabele uren per week.

per jaar

Indien van toepassing: inkomsten anders dan uit gedeclareerde uren.
Bijvoorbeeld winst of provisie bij verkoop van producten, royalties, etc.

per jaar

Het totaal aan alle kosten: kantoorkosten (incl. telefoon, internet, computer, etc.), verkoopkosten (incl. advertentie-, representatie- en verteerkosten), auto (brandstof, onderhoud en afschrijving) en/of reiskosten, benk- en administratiekosten (bankkosten, boekhouding, accountant), bedrijfsverzekeringen, etc.

per jaar

In box 1 aftrekbare premies voor wat de belastingdienst 'andere inkomensvoorzieningen' noemt, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), pensioen, lijfrente, etc.

per jaar

Wilt u een deel van de winst opzij zetten als reserves of buffer (voor mindere tijden)? Zo ja, hoeveel geld wilt u daarvoor dan jaarlijks gebruiken?
 
NB: Over dit geld betaalt u als IB-ondernemer dezelfde belastingen als bij sparen in privé. U kunt er dus ook voor kiezen om te sparen in privé.

U voldoet meestal aan het urencriterium als:

  • U minimaal 1.225 uren besteedt aan uw onderneming(en). NB Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
  • U meer tijd besteedt aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden, zoals arbeid in loondienst. NB Als u recht heeft op een startersaftrek, hoeft u hieraan niet te voldoen.
Als u niet voldoet aan het urencriterium, heeft u geen recht op zelfstandigenaftrek (en startersaftrek). Zie ook www.belastingdienst.nl.

U heeft normaal de eerste drie jaar recht op een startersaftrek.
De formele voorwaarden zijn:

  • U heeft recht op de zelfstandigenaftrek.
  • U had in de 5 voorafgaande jaren minimaal 1 jaar geen eigen onderneming.
  • U heeft in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 41 rekentools voor Ondernemen, ZZP-er & DGA.

Extra informatie