Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Hypotheek uit eigen bv, van de bank of aflossen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.3/10 (38x)

Wanneer is een hypotheek uit uw eigen bv voordelig?

Hypotheek uit eigen bv, van de bank of aflossen

Een dga met vermogen in zijn eigen bv (holding) kan dit vermogen gebruiken voor financiering van zijn eigen woning. Hij verstrekt dan een hypotheek vanuit zijn bv aan zichzelf in privé.

Of dit voordeliger dit is dan naar de bank gaan, kunt u hier zelf berekenen.

Er worden drie scenario’s doorgerekend en naast elkaar gezet:

  1. Hypotheek verstrekken uit de eigen bv.
  2. Dividend uitkeren, daarmee zoveel mogelijk hypotheek aflossen en de rest lenen bij de bank.
  3. Hypotheek bij de bank en sparen (vermogensopbouw) in de bv.

Niet alle opties zijn altijd mogelijk. Zo kunnen er pensioenreserveringen in uw bv zijn die dividend uitkeren naar privé onmogelijk maken. Het geld gebruiken voor een hypotheek kan dan mogelijk wel.

Als er tussentijds wordt afgelost op (een deel van) de hypotheek, zoals bij een annuïteitenhypotheek(deel), zal het resultaat automatisch iets opschuiven naar scenario 2, hypotheek aflossen met dividend.

NB Omdat er ook in 2024 fiscaal van alles gaat veranderen voor de dga, kunt u dit jaar ook al berekenen, uiteraard wel met voorlopige fiscale cijfers.

Zie ook onze rekentool kasrondje hypotheek uit eigen bv, voor het voordeel van de bv in de toekomst.

Berekenen

In de jaren t/m 2024 verandert er fiscaal weer eens van alles. Tot en met 2023 gaat de (hypotheekrente)aftrek in box 1 in stappen van 3% omlaag, en ook de vennootschapsbelasting verandert. In 2024 wordt het belastingtarief voor box 2 oplopend (progressief) met 2 schijven.
Kies 'ja' om naast het gevraagde jaar ook verkort de resultaten voor de jaren 2022 t/m 2025 te berekenen. Let op: de plannen voor de toekomstige jaren zijn voorlopig en dus nog niet definitief.


Privé

De hoogte van de totale hypotheek die u heeft.

Wat is de WOZ-waarde van uw woning?
Als u hier niets invult, wordt deze gelijk gemaakt aan de hypotheek.


Bank
%

De hypotheekrente (nominaal) die u betaalt bij de bank


Eigen bv

Het beschikbare vermogen in de bv dat u overweegt te gebruiken als lening voor de eigen woning.

%

Welke rendement verwacht u te behalen met sparen en/of beleggen in de bv (voor vpb)?

%

Een hogere hypotheekrente geeft een beter resultaat. Fiscaal wordt een hypotheekrente geaccepteerd die maximaal 25% hoger is dan een vergelijkbare rente bij een bank.

Is er nog andere winst in de bv, anders dan de rente inkomsten van de hypotheeklening en het eventuele rendement op het resterende opgegeven vermogen in de bv? Bijvoorbeeld uit een managementfee. Vul dan hier het bedrag voor belasting in.
Omdat de vennootschapsbelasting (vpb) een progressief tarief heeft, kan dit van invloed zijn op de te betalen vpb.

Wordt er naast de 'kasrondje' dividenduitkering (de aan de bv betaalde hypotheekrente na aftrek van vpb) nog meer dividend uitgekeerd uit de bv? Bijvoorbeeld als aanvulling op uw box 1 inkomen. Vul dan hier het bedrag voor belasting in.
Omdat de box 2 belasting vanaf 2024 een progressief tarief heeft, kan dit van invloed zijn op de te betalen belasting in box 2.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 41 rekentools voor Ondernemen, ZZP-er & DGA.

Extra informatie