Zelf alles online berekenen

Al 19 jaar, met 211 rekentools en ruim 18.000.000 berekeningen per jaar. Informatief en onafhankelijk.
Bijgewerkt na Prinsjesdag 2019

Hypotheek uit eigen BV, van de bank of aflossen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.6/10 (29x)

Wanneer is het verstrekken van een hypotheek uit uw eigen BV voordelig?

Hypotheek uit eigen BV, van de bank of aflossen

Een DGA met vermogen in zijn eigen BV (holding) kan dit gebruiken voor financiering van zijn eigen woning. Hij verstrekt dan een hypotheek vanuit zijn BV aan zichzelf in privé.

Of, en zo ja, hoeveel voordeliger dit is dan naar de bank gaan, kunt u hier zelf berekenen.

Er worden drie scenario’s doorgerekend en naast elkaar gezet:

  1. Hypotheek verstrekken uit de eigen BV.
  2. Hypotheek bij de bank en sparen (vermogensopbouw) in de BV.
  3. Dividend uitkeren en daarmee zoveel mogelijk hypotheek aflossen en de rest lenen bij de bank.

NB Niet alle opties zijn altijd mogelijk. Zo kunnen er pensioenreserveringen in uw BV zijn die dividend uitkeren naar privé onmogelijk maken. Het geld gebruiken voor een hypotheek kan dan mogelijk wel.

Berekenen

In de jaren 2019 t/m 2023 verandert er volgens de belastingplannen veel. De (hypotheekrente)aftrek in box 1 gaat in stappen van 3% omlaag, de vennootschapsbelasting daalt in stappen en de box 2 dividendbelasting stijgt in stappen.
Kies 'ja' om naast het gevraagde jaar ook verkort de resultaten voor de jaren 2019 t/m 2023 te berekenen. Let op: de plannen voor de toekomstige jaren zijn plannen en dus nog niet definitief.


Privé

De hoogte van de totale hypotheek die u heeft.

Wat is de WOZ-waarde van uw woning?
Als u hier niets invult, wordt deze gelijk gemaakt aan de hypotheek.


Bank
%

De hypotheekrente (nominaal) die u betaalt bij de bank


Eigen bv

Het beschikbare vermogen in de bv dat u overweegt te gebruiken als lening voor de eigen woning.

%

Welke rendement verwacht u te behalen met sparen en/of beleggen in de bv (voor vpb)?

%

Een hogere hypotheekrente geeft een beter resultaat. Fiscaal wordt een hypotheekrente geaccepteerd die maximaal 25% hoger is dan een vergelijkbare rente bij een bank.

%

Wat is het percentage vennootschapsbelasting dat in de bv betaald wordt over de winst uit het rendement op het vermogen.
 

Tarieven vennootschapsbelasting van 2019 t/m 2021
Winst201920202021
t/m € 200.00019%16,5%15%
vanaf € 200.00125%25%21,7%

* Invoer verplicht

Meer berekenen

Er zijn in totaal 34 rekentools voor Ondernemen, ZZP-er & DGA.

Ga naar alle ondernemen berekeningen.

Extra informatie

Zelf alles
online
berekenen

Al 19 jaar uw bron voor eerlijke financiële informatie, 100% onafhankelijk.
Disclaimer, privacy & cookies, nieuwsbrief, zakelijk & contact | Sitemap