Zelf alles online berekenen

Al 20 jaar, met 223 rekentools en ruim 22 miljoen berekeningen per jaar. Informatief en onafhankelijk.
Belastingplan 2021 Prinsjesdag verwerkt.

Loonkosten voor de werkgever in 2020

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.3/10 (12x)

Wat zijn de totale loonkosten voor de werkgever in 2020?

Loonkosten voor de werkgever in 2020

De loonkosten voor een werkgever bestaan naast het brutoloon + vakantiegeld en eventuele 13e maand en/of bonus ook uit werknemersverzekeringen en een bijdrage Zvw (zorgverzekeringswet).

Bereken met onderstaande berekening de totale jaarlijkse loonkosten voor de werkgever.

Vanaf 2020 is er – door de WAB – een verschil in de hoogte van de werknemersverzekeringen tussen een vast en flexibel arbeidscontract. Dit verschil berekenen we ook.

Zie ook loonkosten in 2019 voor vorig jaar.

NB In de berekening worden geen pensioenkosten meegenomen.

Berekenen

per

Als er een 13e maand, (eindejaars)bonus, etc. wordt uitgekeerd, voer dan hier het totale bruto bedrag daarvan in.

%

In de regel is dit 8%.

Vanaf 2020 zijn er twee percentages voor de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf): laag (2,94%) voor vaste contracten en hoog (7,94%) voor flexibele contracten.
 
De lage premie is van toepassing bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een schriftelijke arbeidsovereenkomst, als het geen oproepovereenkomst is. In andere gevallen geldt de hoge premie.
 
De lage premie geldt ook voor werknemers met een leerwerkovereenkomst BBL, of jonger dan 21 jaar als ze maximaal 48 uur / 4 weken of 52 uur / maand werken. Kies ook dan 'vast'.

U wordt door het UWV gezien als een kleine werkgever als uw totale loonsom maximaal € 337.000 is. Uw premie werkhervattingskas (Whk) wordt in dat geval bepaald op basis van uw sectorindeling.
Bent u een middelgrote of grote werkgever, dan krijgt u een individueel berekende premie Whk en moet u die premie invoeren.

%

Als (middel)grote werkgever moet u de voor u de geldende premie Whk hier invullen.
De gemiddelde premie Whk is 1,28%. U kunt voor een indicatie ook kijken bij de premies per sector voor kleine werkgevers. Kies dan 'ja' bij bovenstaande vraag of u een 'kleine werkgever' bent.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 37 rekentools voor Ondernemen, ZZP-er & DGA.

Extra informatie