Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
286 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Prinsjesdag (Belastingplan 2024) verwerkt

Vermogensopbouw dga in bv of privé

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.7/10 (12x)

Waar kan een dga beter vermogen opbouwen: in privé of de bv?

Vermogensopbouw dga in bv of privé

Waar een dga zijn vermogen het beste kan opbouwen is mede afhankelijk van:

  • de hoogte van de vennootschapsbelasting (vpb),
  • de belasting op dividenduitkeringen in box 2 en
  • de vermogensbelasting in box 3.

Bereken zelf de vermogensopbouw in beide situaties.

NB Er gaat in de jaren 2023 en 2024 fiscaal van alles gaat veranderen voor de dga. Deze veranderingen worden meegenomen in de berekening.

Berekenen

Het vermogen dat belegd wordt vanaf het begin van de looptijd.

Welk bedrag wordt er jaarlijks toegevoegd aan het vermogen.
(Indien van toepassing)

Let op: na vennootschapsbelasting, maar nog wel in de bv.

jaar
%

In de bv

%

Alleen invullen als deze afwijkt van het rendement in privé.

Een zakelijke spaarrekening of zakelijk deposito heeft meestal een lagere rente dan een vergelijkbaar product voor particulieren. Bij beleggen kan meestal wel hetzelfde rendement behaald worden.

Is er nog andere winst in de bv, anders dan door het rendement op het vermogen in de bv? Bijvoorbeeld uit een managementfee. Vul dan hier het bedrag voor belasting in.
Omdat de vennootschapsbelasting (vpb) een progressief tarief heeft, kan dit van invloed zijn op de te betalen vpb.

Naar en in privé

Wordt er naast het uit te keren behaalde rendement nog meer dividend uitgekeerd uit de bv? Bijvoorbeeld als aanvulling op het inkomen. Vul dan hier het bedrag in voor box 2 belasting.
Omdat de box 2 dividendbelasting vanaf 2024 een progressief tarief heeft, kan dit van invloed zijn op de te betalen belasting in box 2.

Kies 'ja' als het vermogen belast is in box 3. De vermogensbelasting wordt dan meegenomen in de berekening. Het werkelijk behaalde rendement wordt dan belast met het in dat jaar geldende belastingtarief (32% in 2023 t/m 34% vanaf 2025).
 
NB Tot en met 2025 zal de belastingdienst nog rekenen met drie forfaitaire (standaard) percentages: voor sparen, voor beleggen etc. en voor schulden. Deze zullen ze zo goed mogelijk laten aansluiten bij de werkelijkheid. Wel kan hierdoor de belasting wat afwijken van de berekende waarde op basis van het werkelijk behaalde rendement.

Moet er rekening gehouden worden met een heffingsvrij vermogen?
U kunt rekenen met verschillende opties:

  • n.v.t. – Geen heffingsvrij vermogen meenemen in de berekening. Bijvoorbeeld omdat deze berekening geldt voor het deel van uw box 3 vermogen dat hierbuiten valt.
  • voor één persoon – Het heffingsvrij vermogen voor één persoon.
  • met fiscaal partner – Het heffingsvrij vermogen voor uzelf en uw fiscaal partner.
Het heffingsvrij vermogen is het deel van uw box 3 vermogen, waarover geen belasting betaald hoeft te worden. In 2023 is dit € 57.000, dubbel voor fiscaal partners.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 42 rekentools voor Ondernemen, ZZP-er & DGA.

Extra informatie