Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
269 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2023

Vermogensopbouw dga in bv of privé

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.4/10 (10x)

Waar kan een dga beter vermogen opbouwen: in privé of de bv?

Vermogensopbouw dga in bv of privé

Waar een dga zijn vermogen het beste kan opbouwen is mede afhankelijk van de hoogte van de vennootschapsbelasting (vpb), dividendbelasting in box 2 en vermogensbelasting in box 3.

Bereken zelf de vermogensopbouw in beide situaties.

NB Er gaat in de jaren 2023 en 2024 fiscaal van alles gaat veranderen voor de dga. Deze veranderingen worden meegenomen in de berekening, uiteraard met voorlopige fiscale cijfers.

Berekenen

Het vermogen dat belegd wordt vanaf het begin van de looptijd.

Welk bedrag wordt er jaarlijks toegevoegd aan het vermogen.
(Indien van toepassing)

Let op: na vennootschapsbelasting, maar nog wel in de bv.

jaar
%

BV
%

Wat is het percentage vennootschapsbelasting (vpb) dat er betaald moet worden over het in de bv behaalde rendement (winst)? Dit is afhankelijk van eventuele andere winst in de bv.

Tarieven vennootschapsbelasting 2023
WinstTarief
t/m € 200.00019%
vanaf € 200.00125,8%

%

Alleen invullen als deze afwijkt van het rendement in privé.

Een zakelijke spaarrekening of zakelijk deposito heeft meestal een lagere rente dan een vergelijkbaar product voor particulieren. Bij beleggen kan meestal wel hetzelfde rendement behaald worden.


Privé

Betaalt u vermogensrendementsbelasting (in box 3) over dit geld?
U kunt rekenen met verschillende opties:

  • nee – het geld is niet belast in box 3;
  • ja, 31% op rendement – het behaalde rendement wordt belast met 31%.
    Dit is de beste benadering van de box 3 belasting vanaf 2021. Na rechtsherstel met de 'spaarvariant' en als 'vermogensaanwasbelasting' vanaf 2025;
  • ja, 32% op rendement – het behaalde rendement wordt belast met 32%, zie de '31%'-optie.
  • ja, 33% op rendement – het behaalde rendement wordt belast met 33%, zie de '31%'-optie.
  • ja, 34% op rendement – het behaalde rendement wordt belast met 34%, zie de '31%'-optie.
  • ja, oude wet 2022 – volgens de oude wet voor 2022. Hogere vermogens worden zwaarder belast. Effectief is de belasting boven de vrijstelling tussen 0,56% en 1,71%.

De box 3 belasting is progressief: u betaalt meer belasting bij meer vermogen.
Om de juiste belasting te kunnen berekenen moeten we daarom ook weten hoeveel ander belast box 3 vermogen u heeft.
Vul hier uw vermogen in dat bij u in box 3 belast is, na aftrek van het heffingsvrije vermogen (€ 57.000 in 2023).

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 41 rekentools voor Ondernemen, ZZP-er & DGA.

Extra informatie