Zelf alles online berekenen

Al 16 jaar, met 172 rekentools en ruim 11.000.000 berekeningen per jaar.
Bijgewerkt na Prinsjesdag 2016

Vermogensopbouw DGA in BV of privé

Klik op de gewenste ster:

 

Beoordeling: 9.3/10 (8x)

Vermogensopbouw DGA in BV of privé

Kan een DGA zijn vermogen beter opbouwen in de BV of in privé?

Waar een DGA zijn vermogen het beste kan opbouwen is mede afhankelijk van de hoogte van de vennootschapsbelasting (VPB), dividendbelasting (box 2) en belasting in box 3.

Bij hogere rendementen is vermogensopbouw in privé vaak het interessantste, maar bij lage rendementen of spaarrente wint de BV.

Bereken zelf in beide situaties de vermogensopbouw.

Gegevens

Het vermogen dat belegd wordt vanaf het begin van de looptijd.

Welk bedrag wordt er jaarlijks toegevoegd aan het vermogen.
(Indien van toepassing)

Let op: na vennootschapsbelasting, maar nog wel in de BV.

jaar
%

BV
%

Tarieven vennootschapsbelasting 2016
WinstTarief
t/m € 200.00020%
vanaf € 200.00125%

%

Alleen invullen als deze afwijkt van het rendement in privé.

Een zakelijke spaarrekening of zakelijk deposito heeft meestal een lagere rente dan een vergelijkbaar product voor particulieren. Bij beleggen kan meestal wel hetzelfde rendement behaald worden.


Privé

Betaalt u vermogensrendementsbelasting (in box 3) over dit geld?
Omdat de box 3 belasting de komende jaren gaat wijzigen en we nog niet weten wat het in de toekomst gaat worden, kunt u rekenen met verschillende opties:

  • nee - Het geld wordt niet belast in box 3.
  • ja, huidige wetgeving - Het geld wordt belast volgens de huidige wetgeving. U betaalt 1,2% van uw vermogen als belasting.
  • ja, belastingplan 2017 - Het geld wordt belast volgens het plan dat op Prinsjesdag 2015 is gepresenteerd. U betaalt 30% belasting over een fictief vermogens afhankelijk rendement.
  • ja, 30% op rendement - Het werkelijk behaalde rendement wordt belast met 30%. Dit is het streven van de politiek op termijn.

Wat is uw verdere vermogen in box 3?
De te betalen belasting in box 3 is afhankelijk van het totale box 3 vermogen. Daarom vragen we ook naar verder vermogen in box 3.

* Invoer verplicht

Berekeningen in dit thema

Informatie in dit thema

Copyright © 2001-2016: www.berekenhet.nl
Disclaimer, privacy & cookies, nieuwsbrief, zakelijk & contact | Sitemap