Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
295 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Gewogen gemiddelde kosten van kapitaal - WACC

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.3/10 (3x)

Wat zijn de gewogen gemiddelde kosten van kapitaal?
Wat is de WACC in de onderneming?

Gewogen gemiddelde kosten van kapitaal - WACC

WACC staat voor ‘weighted average cost of capital’, of te wel gewogen gemiddelde kosten van kapitaal en is gelijk aan de gemiddelde kosten voor het kapitaal waarmee een bedrijf of organisatie gefinancierd wordt.

De WACC wordt berekend uit:

  • de rentekosten voor leningen, of te wel de kosten voor vreemd vermogen, na aftrek van belastingen, en
  • de rendementseis van de aandeelhouders, of te wel de rendementseis voor het eigen vermogen.

Alleen als een aankoop, investering, project, etc. meer opleveren dan deze WACC, voegt deze waarde toe aan de onderneming.

NB Als het om een financiering gaat die niet in een onderneming plaatsvindt, kunt u het gemiddelde gewogen kostenpercentage ook berekenen met de rekentool gewogen gemiddelde rentepercentage gebruiken

Berekenen

Eigen vermogen – bezittingen

%

Welk rendement moet u (van de aandeelhouders) maken op het eigen vermogen?
Hiervoor wordt vaak aangehouden de som van een risicoloze rente (bijvoorbeeld een staatslening met een looptijd van 10 jaar) vermeerdert met een investeringsafhankelijke risico-opslag. Hoe hoger het risico, hoe hoger de opslag. Voor het MKB zal de rendementseis veelal liggen tussen de 10% en 25% (ook afhankelijk van het kapitaalaanbod op de markt).
NB Deze rendementseis wordt ook wel de kostenvoet voor eigen vermogen genoemd.

Vreemd vermogen – leningen & schulden

met
%
met
%
Lening / schuld toevoegen
%

Wat is het percentage vennootschapsbelasting dat de onderneming moet betalen?
Voor 2024 ligt dit tussen de 19,0% en 25,8%. U kunt het belastingpercentage ook berekenen met onze rekentool Vennootschapsbelasting (vpb) berekenen

Meer berekenen

Er zijn in totaal 45 rekentools voor Ondernemen, ZZP-er & DGA.

Extra informatie