Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Hypotheek uit eigen bv - kasrondje in de toekomst

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 10.0/10 (3x)

Hoe verandert het kasrondje van de hypotheek uit de eigen bv?
Wat is het voordeel van de hypotheek uit de eigen bv in de toekomst?

Hypotheek uit eigen bv - kasrondje in de toekomst

Als de belastingtarieven veranderen, wijzigt voor een dga ook het kasrondje voor de eigen-woning-lening uit de eigen bv.

In het verleden leverde het kasrondje ‘hypotheek verstrekken uit eigen bv’ bijna altijd geld op, omdat het belastingvoordeel in box 1 meestal groter was dan de te betalen winst- + box 2 belasting. Maar dat is aan het wijzigen.

Met onderstaande berekening kunt u berekenen hoe het kasrondje er nu en in de toekomst uitziet.

Bedenk hierbij dat het kasrondje alleen zin heeft als er hypotheekrenteaftrek in box 1 is. En plan het uitkeren van dividend nu het box 2 tarief progressief wordt vanaf 2024, als u de lening wilt aflossen.

Let op: er zijn plannen om de afbouw van de algemene heffingskorting vanaf 2025 te doen o.b.v. het verzamelinkomen. Dit betekent dat dan box 2 inkomen, bij een verzamelinkomen van ca. € 25.000 tot € 78.000 (in 2025), met ca. 6,5% extra belast wordt, door het dalen van deze heffingskorting. Dit wordt nog niet meegenomen in onderstaande rekentool!

 

Berekenen

Uit hoeveel verschillende delen bestaat de lening?
Gebruik dit om verschillende looptijden, rentes en/of aflossingsvormen op te geven.

Hypotheek of eerste hypotheekdeel

%
en

Tweede hypotheekdeel

%
en

Derde hypotheekdeel

%
en

Andere gegevens

Wat is de WOZ-waarde van uw woning?
Als u hier niets invult, wordt deze gelijk gemaakt aan de hypotheek.

Als u hier niets invult, gaat de berekening ervan uit dat u de AOW-leeftijd niet bereikt tijdens de looptijd van de hypotheek.

Als u hier niets invult, wordt er gerekend met 70% van het ingevulde bruto jaarinkomen.

Is er nog andere winst in de bv, anders dan de rente inkomsten van de hypotheeklening en het eventuele rendement op het resterende opgegeven vermogen in de bv? Bijvoorbeeld uit een managementfee. Vul dan hier het bedrag voor belasting in.
Omdat de vennootschapsbelasting (vpb) een progressief tarief heeft, kan dit van invloed zijn op de te betalen vpb.

Wordt er naast de 'kasrondje' dividenduitkering (de aan de bv betaalde hypotheekrente na aftrek van vpb) nog meer dividend uitgekeerd uit de bv? Bijvoorbeeld als aanvulling op uw box 1 inkomen. Vul dan hier het bedrag voor belasting in.
Omdat de box 2 belasting vanaf 2024 een progressief tarief heeft, kan dit van invloed zijn op de te betalen belasting in box 2.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 41 rekentools voor Ondernemen, ZZP-er & DGA.

Extra informatie