Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

De belangrijkste veranderingen in 202131-12-2020

BerekenHet.nl - Wat verandert er in 2021?Sinds 29 december 2020 zijn al onze rekentools aangepast voor 2021.
We zetten hier de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

Wat verandert er (fiscaal) in de rekenregels? En wat betekent dat voor u?

Bereken dit zelf met onze nieuwe en bijgewerkte berekeningen.

Algemeen

Bij steeds meer van onze rekentools kunt u het (belasting)jaar kiezen waarvoor u de berekening wilt maken. Of wij leiden dat af uit de ingevoerde datums.

Als er geen jaar gekozen of ingevoerd kan worden, rekenen we vanaf nu met de (fiscale) regels voor 2021.

Nieuwe rekentools

Een greep uit onze nieuwe rekentools:

En voor ondernemers:

De inkomstenbelasting daalt verder

Box 1

De eerste belastingschaal in box 1 daalt met 0,25% in 2021. Tegelijk stijgt de algemene heffingskorting tot een inkomen van € 68.507 met € 126 (4,7%) en de arbeidskorting zelfs met circa 7 tot 10%.

De meeste mensen gaan als gevolg hiervan ook minder belasting betalen over hun inkomen. Gebruik deze berekening om het verschil tussen 2021 en 2020 te berekenen.

Wat de totale belastingdruk (over de top van uw inkomen) is, kunt u berekenen met onze box 1 belastingdruk rekentool (of belastingdruk dga voor ondernemers met een bv). Voor op een bierviltje: u levert ongeveer de helft van uw extra inkomen in bij de belastingdienst.

Box 1 belastingtarieven en belastingdruk 2021
Inkomen Belastingtarief * Effectieve belastingdruk *
t/m € 68.507 37,10% tot circa 49,1%, lagere inkomens 8,3% – 40,5%
vanaf € 68.508 49.50% tot circa 55,5%, topinkomens: 49,5%

* belastingtarief + heffingskorting voor werkenden tot het bereiken van de AOW-leeftijd.

Wilt u weten hoeveel meer u in januari overhoudt? Bereken dit dan met de rekentools voor nettoloon en netto-uitkering.

Gebruik de rekentools algemene heffingskorting, arbeidskorting, ouderenkorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting om te zien hoe de heffingskortingen in 2021 zijn.

Auto van de zaak

De bijtelling voor elektrische auto’s gaat in 2021 naar 12% tot € 40.000 (8% tot € 45.000 in 2020).

Aftrektarief

Het aftrektarief gaat in 2021 naar 43% (46% in 2020). Dit betekent dat hogere inkomens minder profiteren van aftrekposten voor ondernemers, de eigen woning, maar ook bij giften aan goede doelen.

Box 2

Het box 2 tarief, voor dividenduitkeringen door ondernemers, stijgt verder als compensatie voor de dalende vennootschapsbelasting. In 2021 is dit 26,9% (26,25% in 2020 en 25% daarvoor).

Box 3

De box 3 vrijstelling stijgt in 2021 flink naar € 50.000 per persoon (€ 30.846 in 2020).

Daarboven stijgt de box 3 belasting van 30% naar 31% en de forfaitaire tarieven zijn weer bijgesteld. Effectief betekent dit een belastingdruk van tussen de 0,59% en 1,76% (0,54% en 1,58% in 2020).

Nog steeds veel te veel mensen met alleen spaargeld boven de vrijstelling. Het laatste woord over de box 3 belasting is dan ook nog niet gezegd.

Voor box 3 berekeningen in de verdere toekomst, zoals vermogensopbouw, adviseren wij nog steeds om te rekenen met 30% belasting over het gemaakte rendement. Iets waar we uiteindelijk waarschijnlijk wel op uit gaan komen.

Eigen woning en hypotheek

Huizenbezitters

De maximale hypotheekrenteaftrek daalt in 2021 naar 43% (46% in 2020).
Het tarief eigenwoningforfait wordt voor de meeste mensen 0,5% (0,6% in 2020).
En de aflosboete wordt 10% (6,66% in 2020).

Huizenkopers

De overdrachtsbelasting bij het kopen van een woning is in 2021:

  • 0% met startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting;
  • 2% voor doorstromers;
  • 8% voor beleggers, tweede huis, zakelijke panden, etc.

Zie voor de exacte voorwaarden en de berekening onze nieuwe rekentool overdrachtsbelasting.

Bij de maximale hypotheek gelden voor 2021 de volgende wijzigingen:

  • Een tweede inkomen mag voor 90% worden meegeteld (80% in 2020).
  • Studieleningen hebben minder invloed op de maximale hypotheeklening.
  • De NHG-grens is € 325.000 (€ 310.000 in 2020).
  • De financieringslastpercentages zijn aangepast.

Onze maximale hypotheek berekening kunt u nu ook gebruiken als u (of uw partner) binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt.

Ondernemers

Voor ondernemers in de inkomstenbelasting, zoals zzp’ers, wordt de zelfstandigenaftrek € 6.670 (€ 7.030 in 2020). De maximale aftrek voor de ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling daalt naar 43% (46% in 2020). Het totaalplaatje kunt u berekenen met onze rekentools netto inkomen ondernemer of besteedbaar inkomen zzp’er.

Voor ondernemers met een bv geldt een stijging van het box 2 tarief, maar tegelijk een daling van de vennootschapsbelasting naar 15% tot € 245.000 (16,5% tot € 200.000 in 2020).
Bereken zelf wat dit betekent voor winst of vermogen uitkeren uit uw bv.

Door deze wijzigingen wordt (de komende jaren) de drempel voor ondernemen vanuit een bv steeds lager. Zie ook onze rekentool bv of eenmanszaak.

Het voordeel van een hypotheek uit uw eigen bv t.o.v. aflossen daalt in 2021 weer iets verder. Houd hierbij wel ook de aflosboete in de gaten.