Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Prinsjesdag 2023 - bereken de veranderingen voor 202421-09-2023

Prinsjesdag 2023 - belastingplan 2024Prinsjesdag met een demissionair kabinet betekent meestal minimale wijzigingen. Maar dit jaar is het iets anders. Veel zaken moeten toch doorgaan en vooral de bestaanszekerheid voor kwetsbare groepen in onze samenleving vraagt om aandacht en ingrijpen.

Gebruik onze rekentools om zelf te berekenen wat er volgens de huidige kabinetsplannen voor u gaat veranderen in 2024.

De op dinsdag 19 september vrijgegeven belastingplannen voor 2024 zijn verwerkt in onze rekentools. Als er nog plannen wijzigen, zullen we de aanpassingen doorvoeren.

Waar we verder in de toekomst dan in 2024 rekenen, gebruiken we, als bekend, de gegevens voor dat jaar en anders de gegevens voor het laatst bekende jaar.

 

Koopkracht en uw loonstrookje in 2024

Onze koopkrachtberekenaar, die we samen met het Nibud ontwikkeld hebben, is weer terug na een jaar van afwezigheid.

De koopkracht stijgt voor de meeste huishoudens, gemiddeld met 1,8%. Dankzij het armoedepakket van de overheid zal in 2024 extra geld gaan naar de mensen die dit hard nodig hebben, wat vooral is gerealiseerd door een stijging van de huurtoeslag en het kindgebonden budget.
Helaas gaat het nog wel mis voor de echte minima, doordat de tijdelijke energietoeslag in 2023 van € 1.300 weer komt te vervallen. Tegelijk lijkt het er gelukkig wel op dat het Energie Noodfonds in 2024 weer opnieuw van stal wordt gehaald, wat ook deze groep wat lucht zal geven.

Zoals altijd kunt u ook nu uw nettoloon of netto uitkering voor 2024 al berekenen.

De inflatie is nog steeds hoog en veel mensen gaan waarschijnlijk een redelijke loonsverhoging krijgen. Met onze netto (loons)verhoging rekentools kunt u weer berekenen hoeveel u hiervan dan netto overhoudt:

Toeslagen

Om de lagere inkomens te helpen, worden in 2024 de huurtoeslag, met maximaal € 416, en het kindgebonden budget verhoogd.

Dit jaar zijn we begonnen om de toeslagen in te bouwen in een aantal van onze rekentools, zoals netto inkomen bij meer werken. Helaas is het resultaat soms vrij onthutsend.

Bijzonder trots zijn we op onze nieuwe rekentool toeslagen check, waarmee met minimale invoer een heel goed beeld gegeven wordt van welke toeslagen men kan verwachten. Ook kunt u bij ons alle toeslagen los berekenen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Bij de laatste twee kan dit ook al voor 2024 (voorlopige cijfers), de rest volgt t.z.t.

Minimumuurloon

Vanaf 2024 moeten werkgevers verplicht een minimumuurloon betalen. Het oude minimumweekloon wordt hierbij, na inflatiecorrectie, omgezet naar het uurloon, uitgaande van een werkweek van 36 uur per week. Als er normaal meer dan 36 uur per week gewerkt wordt in uw bedrijf, gaat u hierdoor meer verdienen.

Inkomstenbelasting in box 1

Het lage belastingtarief in box 1 wordt verhoogd van 36,93% naar 36,97%, het hoge 49,5% tarief blijft ongewijzigd. Tegelijk wordt de hoogste schijf minder verhoogd dan alle andere schijfgrenzen, waardoor men volgend jaar eerder in de hoogste schijf zit, vanaf € 75.624.

De arbeidskorting gaat tussen de circa € 23.000 en € 37.000 met €115 extra omhoog.

Wat dit voor u betekent kunt u berekenen met onze rekentool belasting box 1 – 2024 t.o.v. 2023.

Aftrektarief

De meeste aftrek in box 1 zal plaatsvinden met het basistarief van 36,97%.

Eigen woning

Het einde van de jubelton, de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, is daar. Was deze speciale schenkingsvrijstelling in 2023 nog € 28.947 en daarvoor ruim een ton, per 2024 wordt deze helemaal afgeschaft.

De hypotheekrenteaftrek in box 1 wordt voor iedereen maximaal 36,97% en Wet Hillen wordt verder afgebouwd naar 80,01%.

Het eigenwoningforfait blijft voor de meeste mensen 0,35% van de WOZ-waarde, het toptarief van 2,35% geldt vanaf € 1.200.000.

Ook de overdrachtsbelasting blijft gelijk, voor de meeste mensen (doorstromers) 2% en 10,4% voor beleggers. De éénmalige vrijstelling voor starters tussen de 18 en 35 jaar geldt in 2024 voor woningen tot € 510.000.

Auto

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat naar € 0,22 per kilometer.

De bijtelling voor een auto van de zaak blijft 22%, voor een elektrische auto 16% tot € 30.000.

De accijns op benzine gaan met € 0,21 per liter omhoog.

Middelingsregeling

De middelingsregeling voor het box 1 inkomen is in 2023 afgeschaft. Het laatste tijdvak waarover gemiddeld kan worden is 2022 t/m 2024.

Box 3

De vermogensbelasting in box 3 stijgt in 2024 met 2% naar 34%, dat is 1% meer dan eerder het plan was. Het heffingsvrije vermogen voor 2024 blijft net als in 2023 € 57.000 per persoon.

Vanaf 2023 t/m 2026 wordt het behaalde rendement berekend volgens de regels van spaarvariant. Nog steeds een forfaitair systeem, maar wel een dat voor de meeste mensen veel beter aansluit bij het werkelijk behaalde rendement, dan het oude systeem van voorheen.
Wel kan dit even schrikken zijn voor mensen die bezit en schulden combineren in box 3. Bijvoorbeeld door een familiebank hypotheek en bij een verhuurde woning in box 3 met hypotheek.

Een aantal pijnpunten in de box 3 belasting worden, met teruggaande kracht vanaf 2023, opgelost met extra wetgeving. Vorderingen en schulden tussen fiscaal partners en tussen ouders en minderjarige kinderen hoeven niet opgegeven te worden. En geld dat staat op een rekening van een Vereniging van Eigenaren (VvE) of een derdengeldenrekening van een notaris, mag opgegeven worden als spaargeld, waardoor het minder zwaar wordt belast dan als het valt onder ‘overige bezittingen’.

Vanaf 2027 komt er (waarschijnlijk) weer een nieuw systeem, een mix van de eerder voorgestelde vermogensaanwasbelasting en vermogenswinstbelasting, met nog een restje forfaitair voor een eerste woning in box 3.

De heffingskorting voor groen sparen of beleggen blijft in 2024 ongewijzigd 0,7%.

U kunt het verschil berekenen met de rekentool box 3 in 2024 t.o.v. 2023.

Of per jaar voor alle jaren vanaf 2017 met onze box 3 vermogensbelasting berekening.

Ondernemers

De inkomensvoordelen voor ondernemers worden verder afgebouwd met als doel de belasting op het inkomen uit werk, vermogen én ondernemen meer gelijk te trekken.

Voor zzp’ers en andere IB-ondernemers daalt de zelfstandigenaftrek in 2024 naar € 3.750 en de mkb-winstvrijstelling naar 12,7% (was 14%). De startersaftrek blijft bevroren op € 2.123. Het tarief voor de ondernemersaftrek wordt 36,97%.

Gebruik de netto inkomen ondernemer berekening om te berekenen wat dit allemaal voor u betekent.

Door alle wijzigingen kan (eerder) ondernemen vanuit een bv een slimme optie zijn. Gebruik onze bv of eenmanszaak rekentool om ze te vergelijken.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting blijft in 2024 gelijk aan 2023.

Box 2 – dividend uitkeren

Het box 2 tarief voor dividend uitkeringen naar privé krijgt in 2024 twee schalen, het basistarief wordt 24,5% tot € 67.000 (per persoon), daarboven wordt belast met 31%.

Het plannen van geld halen uit de bv naar privé kan belangrijk zijn, waarbij het slim kan zijn om in 2023 nog dividend uit te keren, als er op korte termijn veel geld in privé nodig is.
Dit geldt ook voor een hypotheek uit de eigen bv versus versneld aflossen hiervan.