Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
296 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

2020 - wat verandert er financieel voor u?31-12-2019

BerekenHet.nl - Wat verandert er in 2019 voor u?Het nieuwe jaar twintig twintig (2020) is daar. Wat zijn financieel de grootste veranderingen voor u?
Al onze rekentools zijn aangepast voor 2020.

Zoals elk jaar hebben we ook nu weer al onze tools voor het einde van het jaar bijgewerkt voor het nieuwe jaar. Wat de wijzigingen voor u betekenen, kunt u zelf berekenen. Welke rekentools u hierbij kunnen helpen, hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Inkomstenbelasting daalt

De inkomstenbelasting daalt in 2020. En dit gebeurt sneller dan eerst de bedoeling was. Gebruik deze berekening om het verschil tussen 2020 en 2019 te berekenen.

In 2020 hebben we nog maar twee belastingtarieven in box 1.

Door de inkomensafhankelijke heffingskortingen, is de effectieve belastingdruk vaak hoger dan het belastingtarief. Wat de totale belastingdruk (over de top van uw inkomen) is, kun u berekenen met onze box 1 belastingdruk rekentool (of belastingdruk dga voor ondernemers met een bv). Voor de uit-het-hoofd rekenaars: u levert ongeveer de helft van uw extra inkomen in bij de belastingdienst.

Box 1 belastingtarieven en belastingdruk
Inkomen Belastingtarief * Effectieve belastingdruk *
t/m € 68.507 37,35% tot circa 49%, lage inkomens 8,5% – 41,5%
vanaf € 68.508 49.50% tot circa 55,5%, topinkomens: 49,5%

* belastingtarief + heffingskorting voor werkende tot het bereiken van de AOW-leeftijd.

Wilt u weten hoeveel meer u in januari overhoudt? Bereken dit dan met de rekentools voor nettoloon en netto-uitkering.

Gebruik de rekentools algemene heffingskorting, arbeidskorting, ouderenkorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting om te zien hoe de heffingskortingen in 2020 zijn. De meeste stijgen en zijn meer inkomensafhankelijk geworden.

Auto en nu ook fiets van de zaak

Naast de auto van de zaak, krijgen we in 2020 ook een fiets van de zaak. Uw werkgever mag u een (elektrische) fiets ter beschikking stellen ten koste van een box 1 bijtelling van 7% van de nieuwprijs. Dat dit al snel interessant is, kunt u zelf berekenen met onze fiets van de zaak rekentool.

Het bijtellingspercentage voor een auto van de zaak is sinds twee jaar voor de meeste mensen 22%. Voor elektrische auto’s gaat deze in 2020 omhoog van 4% naar 8%. Tegelijk daalt de Teslataks, waardoor voor duurdere elektrische auto’s (van elk merk) nu de normale bijtelling van toepassing is voor het deel dat de auto duurder was dan € 45.000 (nog € 50.000 in 2019).
Bereken zelf de netto kosten van de auto van de zaak.

Maximale box 1 aftrektarief

In 2020 geldt er een maximaal aftrektarief van 46% in box 1. Kon u voorheen aftrekposten aftrekken over de top van uw inkomen, nu kan dat voor de meeste aftrekposten niet meer. Dit speelt alleen als uw belastbaar inkomen in de hoogste schaal zit.

Voor de volgende aftrekposten is in 2020 het maximale aftrektarief van 46% van toepassing:

  • hypotheekrenteaftrek (aftrek kosten eigen woning),
  • betaalde partneralimentatie,
  • aftrek voor scholing en zorgkosten,
  • giften aan goede doelen,
  • zelfstandigenaftrek, mkb-winstvrijstelling en alle andere ondernemersaftrek.

De aftrek van lijfrentepremies en inleg voor bancaire lijfrentes blijven wel over de top van uw inkomen. En waarschijnlijk overbodig om te vermelden, maar bijtellingen blijven ook op de top van uw inkomen.

Hoe de belastingdienst het maximale aftrektarief precies gaat verwerken in de aangifte weten wij nog niet. In lijn met de hypotheekrenteaftrek, tonen wij dit nu in onze rekentools als tariefsaanpassing box 1, oftewel: extra te betalen belasting als gevolg van het maximale aftrektarief.

Eigen woning en hypotheek

De maximale hypotheekrenteaftrek (46% in 2020) daalt de komende paar jaar versneld met 3% per jaar totdat het tarief van (ongeveer) 37% is bereikt in 2023. Ter compensatie hiervan daalt ook het tarief eigenwoningforfait in die periode. Het meest gangbare tarief was 0,65% in 2019 en zal stapsgewijs dalen naar 0,35% in 2023. In 2020 is dit tarief 0,6%.

In onze maximale hypotheek berekening kunt u nu ook energiebesparende voorzieningen (EBV) meenemen. Als u energiebesparende voorzieningen aanschaft voor uw nieuwe woning, zoals isolatie, zonnepanelen, etc., kunt u vaak meer hypotheek krijgen.
De NHG-grens stijgt in 2020 van € 290.000 naar € 310.000. De kosten voor de NHG dalen van 0,9% naar 0,7%.

Mensen met geen of een kleine eigenwoningschuld krijgen door de de aflosboete in 2020 een bijtelling in box 1 van maximaal 6,66% van het eigenwoningforfait.

Transitievergoeding

Door de WAB wijzigt ook de transitievergoeding bij ontslag. Er moet vanaf 2020 een transitievergoeding betaald worden vanaf de eerste werkdag, voorheen was dat na 2 jaar. Tegelijk is de transitievergoeding lager geworden dan voorheen.

Loonkosten, WKR, vpb en box 2 voor ondernemers

Zzp’ers, en andere box 1 ondernemers, krijgen te maken met de geleidelijke afbouw van de zelfstandigenaftrek naar € 5.000 in 2028. In 2020 is de zelfstandigenaftrek € 7.030.
Daarnaast kan ook voor hun het maximale aftrektarief, van 46%, een rol spelen. Bereken het netto inkomen in 2020 met onze netto inkomen ondernemer of besteedbaar inkomen zzp’er berekeningen.

Voor ondernemers met personeel zorgt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor de nodige veranderingen. Flexibel personeel wordt duurder. Bereken zelf de loonkosten voor een werknemer.

Vooral voor kleine ondernemers (MKB) is de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) vergroot. Deze is nu 1,7% tot een loonsom van € 400.000 en 1,2% daarboven. Wij hebben nu ook een rekentool om de vrije ruimte binnen de WKR te berekenen.

Het lage tarief vennootschapsbelasting (vpb), daalt in 2020 van 19% naar 16,5%. De winst in een bv wordt daardoor minder belast. Het hoge tarief blijft in 2020 nog 25%.
Voor 2021 staat in de planning dat de vpb-tarieven dalen naar 15% en 21,7%.

Tegelijk stijgt het box 2 tarief, wat het voor een dga duurder maakt om geld naar privé te halen.

Belastingdruk winst in een bv
Jaar vpb box 2 belastingdruk
vpb en box 2
2018 20% – 25% 25% 40% – 43,75%
2019 19% – 25% 25% 39,25% – 43,75%
2020 16,5% – 25% 26,25% 38,42% – 44,69%
2021 15% – 21,7% 26,9% 37,87% – 42,76%

Voor een dga met vermogensopbouw in de bv speelt de vraag of dividend uitkeren in een eerder jaar lonend is. U kunt dat berekenen met onze tool Box 2 dividend – uitkeren in 2019, 2020 of 2021?

Wat de gevolgen zijn voor de hypotheek uit uw eigen bv kunt u berekenen met onze rekentool hypotheek uit eigen bv.