Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
296 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Prinsjesdag 2022 - bereken wat er verandert in 202322-09-2022

Prinsjesdag 2022 - belastingplan 2023Prinsjesdag in tijden van een energiecrisis en oorlog in Oekraïne, met een inflatie zoals we die nog nooit hebben meegemaakt. Dat vraagt veel van onze regering. Steun aan de mensen die dit hard nodig hebben is noodzakelijk.  En zij die het kunnen missen, zullen wat moeten inleveren.

Als we alles bekijken, is het best een evenwichtig plan. Niet alles is voor iedereen even leuk, maar het resultaat dat de belasting van inkomen uit werk, ondernemen en vermogen meer gelijk wordt getrokken, is toch echt een stap in de goede richting.

Gebruik onze rekentools om zelf te berekenen wat er voor u gaat veranderen in 2023.

De op dinsdag 20 september vrijgegeven belastingplannen voor 2023 (en later) zijn verwerkt in onze rekentools. Waar we rekenen in de toekomst, gebruiken we, als bekend, de gegevens voor dat jaar en anders de gegevens voor het laatst bekende jaar.

Koopkracht en uw loonstrookje in 2023

Een koopkrachtberekening ten tijde van een crisis als deze is eigenlijk niet te maken. Er zijn te veel persoonlijke omstandigheden die veel invloed hebben op uw persoonlijke koopkrachtwijziging voor het komende jaar. Wanneer loopt uw energiecontract af? Hoeveel loonsverhoging krijgt u? Hoe goed is uw huis geïsoleerd? Kunt u meer gaan werken?

Wij hebben deze keer, in overleg met het Nibud, dan ook geen koopkrachtberekenaar gemaakt.

Wel kunt u zoals altijd uw nettoloon of netto uitkering voor volgend jaar al berekenen.

Veel mensen gaan waarschijnlijk een wat grotere loonsverhoging krijgen. Zo gaan het wettelijk minimumloon en verschillende uitkeringen volgend jaar met ruim 10% omhoog. We hebben hiervoor twee nieuwe berekeningen gemaakt, waarmee berekend kan worden hoeveel u hiervan netto overhoudt:

Energieverbruik en verduurzamen

We hebben dit jaar diverse nieuwe tools online gezet die kunnen helpen bij energie besparen en keuzes voor verduurzamen van de woning.

Deze zullen we de komende tijd waar nodig aanpassen en verder uitbreiden. Een handige laatste tool is: stijging energiekosten berekenen uit uw oude voorschot.

Inkomstenbelasting in box 1

Het lage belastingtarief in box 1 wordt verlaagd van 37,07% naar 36,93%. Het hoge 49,5% tarief blijft ongewijzigd. Inkomens tot € 73.071 vallen in de eerste schijf. Daarnaast gaan de algemene heffingskorting en arbeidskorting omhoog. Hierdoor zal bijna iedereen netto meer overhouden van zijn box 1 inkomen.

Wat dit voor u betekent kunt u berekenen met onze rekentool belasting box 1 – 2023 t.o.v. 2022.

Daarnaast kunt u ook de box 1 belastingdruk berekenen, inclusief de heffingskortingen en de heffingskortingen los.

Aftrektarief

Het box 1 aftrektarief zal in 2023, met de laatste 3% daling, het basistarief van 36,93% bereiken. De meeste aftrek in box 1 is hiermee beperkt tot die 36,93%. Onze rekentools houden hier rekening mee.

Eigen woning

Starters op de woningmarkt blijven éénmalig in hun leven vrijgesteld van overdrachtsbelasting, mits tussen de 18 en 35 jaar oud en ze er zelf gaan wonen.

Voor doorstromers blijft de overdrachtsbelasting 2%, maar beleggers in onroerend goed gaan weer meer betalen, nu 10,4% in plaats van 8%. Het kopen van een huis als belegging wordt daarmee nog meer ontmoedigd, wat weer goed is voor de mensen die een huis zoeken om zelf in te wonen. Zie ook overdrachtsbelasting berekenen.

Het eigenwoningforfait is weer gedaald. Voor 2023 wordt het tarief voor de meeste mensen 0,35% in plaats van de 0,45% in 2022. Het toptarief van 2,35% geldt nu vanaf € 1.200.000.

Tot slot wordt de jubelton, de schenkingsvrijstelling eigen woning afgeschaft. Om ‘automatisering technische redenen’ wordt hij in 2023 beperkt tot de normale eenmalige hoge vrijstelling voor de eigen kinderen, zijnde € 28.947, om dan in 2024 helemaal afgeschaft te worden.

Middelingsregeling

De middelingsregeling voor box 1 inkomen wordt afgeschaft. Het laatste tijdvak waarover gemiddeld kan worden is 2022 t/m 2024.

Box 3

De box 3 belasting gaat helemaal op de schop. We kennen nu vier verschillende periodes met een aparte aanpak:

Afhankelijk van uw soort vermogen, en of u (hypotheek)leningen heeft, in box 3, kan de hoogte van de belasting voor u flink wijzigen. Vooruitkijken kan zinvol zijn.

Daarnaast stijgt het box 3 belastingtarief met 1% per jaar van 32% in 2023 naar (voorlopig) 34% in 2025. Het heffingsvrije vermogen voor 2023 is € 57.000 per persoon.

U kunt het verschil berekenen met de rekentool box 3 in 2023 t.o.v. 2022.

Ondernemers

De inkomensvoordelen voor ondernemers worden afgebouwd. Doel is om de belasting op het inkomen uit werk, vermogen én ondernemen meer gelijk te trekken.

Voor zzp’ers en andere IB-ondernemers daalt de zelfstandigenaftrek versneld van € 5.030 in 2023 naar de nu geplande € 900 in 2027. Tegelijk is het aftrektarief voor ondernemersaftrek in 2023 gedaald naar 36,93%. En ook de oudedagsreserve (FOR) wordt afgeschaft per 2023.

Gebruik de netto inkomen ondernemer berekening om te berekenen wat dit allemaal voor u betekent.

Tot slot mag een oudedagsverplichting (ODV) omgezet worden in een lijfrente, waardoor na pensioen de bv opgeheven kan worden, nu deze waarschijnlijk ook geen nut meer heeft voor de eigenwoninglening hieruit. Weer een (administratieve) last minder.

Vennootschapsbelasting

Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gaat omhoog. Het lage tarief gaat van 15% naar 19% én de grens verschuift van € 395.000 naar € 200.000 in 2023.

Tarieven vennootschapsbelasting 2024
WinstTarief
t/m € 200.00019%
vanaf € 200.00125,8%

Box 2 – dividend uitkeren

Het box 2 tarief blijft 26,9% in 2023, maar gaat in 2024 op de schop, om de voordelen van de dga-ondernemer te dempen. Het basistarief wordt dan 24,5% tot € 67.000 (per persoon) en 31% daarboven.

 

Onze berekeningen voor ondernemers zijn aangepast, zodat u kunt berekenen wat de gevolgen zullen zijn. De box 2 wijzigingen voor 2024 gaan we de komende tijd implementeren in de tools, zodat er ook betreffende deze vooruit gekeken kan worden.