Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Box 3 vermogensaanwasbelasting

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 7.9/10 (15x)

Let op: dit is een oude berekening die mogelijk niet meer geldig of relevant is.

De plannen zijn gewijzigd. Gebruik hiervoor de nieuwe rekentool: box 3 hybride spaartaks.

Hoeveel box 3 belasting betaalt u vanaf 2027?
Hoe hoog zou de vermogensaanwasbelasting voor u zijn?

Box 3 vermogensaanwasbelasting

De box 3 vermogensbelasting wordt in 2027 mogelijk vervangen door vermogensaanwasbelasting, waarbij het werkelijk behaalde vermogensrendement belast gaat worden.

Voor 2023 t/m 2026 is er als tussenoplossing de belasting volgens de spaarvariant en voor de jaren 2017 t/m 2022 box 3 rechtsherstel. Hierbij wordt nog gerekend met forfaitaire rendementen.

Met onderstaande rekentool kunt u berekenen wat deze vermogensaanwasbelasting voor u gaat betekenen.

De vermogensaanwasbelasting bestaat uit twee onderdelen:

  1. Behaald rendement, zoals rente, dividend, verhuurwinsten, etc.
  2. Ongerealiseerd rendement, de waardestijging. Denk hierbij aan de waardestijging van aandelen(fondsen), een woning of uw Rolex verzameling.

NB De berekening heeft meer gegevens nodig en het invoeren daarvan is wat ingewikkelder. Lees daarvoor de extra informatie  die via de -knoppen getoond kan worden.
U kunt de gegevens per vermogensbestanddeel invoeren.

Deze berekening zal worden aangepast als er meer details bekend worden gemaakt.

 

Berekenen

Vermogensbestanddelen

Voer hier de vermogensbestanddelen in per soort of per stuk.

Omschrijf het vermogensbestanddeel, bijvoorbeeld: spaarrekening, beleggingsrekening, huis in Spanje, uitgeleend geld, etc.
Met deze omschrijving herkent u het vermogensbestanddeel in de resultaten.
 
Met de -knop kunt u een extra vermogensbestanddeel toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd vermogensbestanddeel weer verwijderen.
naar
Vul bij het eerste bedrag (achter 'van') de waarde op 1 januari in, en bij het tweede bedrag (achter 'naar') de waarde op 31 december.
 
Let op: het totaal aan aan- en verkopen gedurende het jaar vult u hieronder in achter 'waarde mutaties'. Daarmee wordt dan het verschil tussen de begin en eindwaarde gecorrigeerd.
 
"De vermogensaanwas van een vermogenstitel wordt bepaald door de verkoopwaarde of de waarde op 31 december van het belastingjaar te vergelijken met de waarde van de vermogenstitel op 1 januari van dat belastingjaar of met de aankoopwaarde indien deze vermogenstitel gedurende dat jaar gekocht is. De uitkomst van deze vergelijking moet vervolgens gecorrigeerd worden voor de waarde van tussentijdse aan- en verkopen. Deze correctie is noodzakelijk om te voorkomen dat tussentijdse aankopen worden belast als een waardestijging, of tussentijdse verkopen als een verlies."
 
"Banktegoeden worden hierbij waarschijnlijk niet meegenomen."
Het totaal aan waarde van aan- en verkopen in dit jaar. Bijvoorbeeld bij een spaar- of beleggingsrekening het op de rekening gestorte, of daarvan opgenomen, geld. Bij een lening het extra of nieuw uitgeleende geld. Bij de vakantiewoning de bijgekochte grond. Etc.
 
Voer een negatief getal in als er geld wordt opgenomen of een deel van de lening is afgelost of terugbetaald. De waarde is dan afgenomen.
 
Om de waardestijging te berekenen, wordt dit bedrag afgetrokken van het verschil tussen de waarde op 1 januari en 31 december.
In dit jaar behaalde inkomsten uit dit vermogensbestanddeel, zoals: rente, dividend, huurinkomsten, pacht, etc.
 
Kosten kunnen hier vanaf getrokken worden. Als er alleen kosten zijn, voer deze dan in als negatief getal.
Let op: zorg er wel voor dat de kosten maar één maal meegerekend worden. Dus in de 'waarde mutaties' óf hier bij de 'reguliere inkomsten'.
 
"Reguliere inkomsten uit vermogen zijn alle vermogensinkomsten met uitzondering van de inkomsten die het resultaat zijn van een waardestijging van het vermogen. Veel voorkomende reguliere inkomsten uit vermogen zijn rente, dividend, royalty's, huuropbrengsten en andere opbrengsten die voortvloeien uit het (tijdelijk) in gebruik geven van een vermogensbestanddeel aan een ander. Bij het bepalen van de belastinggrondslag voor het heffen over reguliere inkomsten uit vermogen kan rekening worden gehouden met de kosten die zijn gemaakt om de reguliere inkomsten te verwerven. Dit kunnen bijvoorbeeld de kosten zijn die een bank in rekening brengt voor het aanhouden van een spaarrekening of onderhoudskosten voor een gebouw dat wordt verhuurd."
Omschrijf het vermogensbestanddeel, bijvoorbeeld: spaarrekening, beleggingsrekening, huis in Spanje, uitgeleend geld, etc.
Met deze omschrijving herkent u het vermogensbestanddeel in de resultaten.
 
Met de -knop kunt u een extra vermogensbestanddeel toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd vermogensbestanddeel weer verwijderen.
naar
Vul bij het eerste bedrag (achter 'van') de waarde op 1 januari in, en bij het tweede bedrag (achter 'naar') de waarde op 31 december.
 
Let op: het totaal aan aan- en verkopen gedurende het jaar vult u hieronder in achter 'waarde mutaties'. Daarmee wordt dan het verschil tussen de begin en eindwaarde gecorrigeerd.
 
"De vermogensaanwas van een vermogenstitel wordt bepaald door de verkoopwaarde of de waarde op 31 december van het belastingjaar te vergelijken met de waarde van de vermogenstitel op 1 januari van dat belastingjaar of met de aankoopwaarde indien deze vermogenstitel gedurende dat jaar gekocht is. De uitkomst van deze vergelijking moet vervolgens gecorrigeerd worden voor de waarde van tussentijdse aan- en verkopen. Deze correctie is noodzakelijk om te voorkomen dat tussentijdse aankopen worden belast als een waardestijging, of tussentijdse verkopen als een verlies."
 
"Banktegoeden worden hierbij waarschijnlijk niet meegenomen."
Het totaal aan waarde van aan- en verkopen in dit jaar. Bijvoorbeeld bij een spaar- of beleggingsrekening het op de rekening gestorte, of daarvan opgenomen, geld. Bij een lening het extra of nieuw uitgeleende geld. Bij de vakantiewoning de bijgekochte grond. Etc.
 
Voer een negatief getal in als er geld wordt opgenomen of een deel van de lening is afgelost of terugbetaald. De waarde is dan afgenomen.
 
Om de waardestijging te berekenen, wordt dit bedrag afgetrokken van het verschil tussen de waarde op 1 januari en 31 december.
In dit jaar behaalde inkomsten uit dit vermogensbestanddeel, zoals: rente, dividend, huurinkomsten, pacht, etc.
 
Kosten kunnen hier vanaf getrokken worden. Als er alleen kosten zijn, voer deze dan in als negatief getal.
Let op: zorg er wel voor dat de kosten maar één maal meegerekend worden. Dus in de 'waarde mutaties' óf hier bij de 'reguliere inkomsten'.
 
"Reguliere inkomsten uit vermogen zijn alle vermogensinkomsten met uitzondering van de inkomsten die het resultaat zijn van een waardestijging van het vermogen. Veel voorkomende reguliere inkomsten uit vermogen zijn rente, dividend, royalty's, huuropbrengsten en andere opbrengsten die voortvloeien uit het (tijdelijk) in gebruik geven van een vermogensbestanddeel aan een ander. Bij het bepalen van de belastinggrondslag voor het heffen over reguliere inkomsten uit vermogen kan rekening worden gehouden met de kosten die zijn gemaakt om de reguliere inkomsten te verwerven. Dit kunnen bijvoorbeeld de kosten zijn die een bank in rekening brengt voor het aanhouden van een spaarrekening of onderhoudskosten voor een gebouw dat wordt verhuurd."
Extra vermogensbestanddeel

%

Wat is het (verwachte) belastingtarief waarmee gerekend moet worden?
Op dit moment is het plan dat dit 36% wordt vanaf 2024.

Wat is het heffingvrij inkomen wat meegenomen moet worden in de berekening? Het deel van het box 3 inkomen wat niet belast wordt.
In eerdere plannen was dit € 400, dubbel voor partners.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 30 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Extra informatie