Zelf alles online berekenen

Al 22 jaar informatief en onafhankelijk.
255 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Voorjaarsnota 2022 verwerkt

Box 3 vermogensaanwasbelasting vs box 3 nu

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.0/10 (11x)

Hoeveel meer of minder betaalt u bij vermogensaanwasbelasting?
Hoe hoog zou de vermogensaanwasbelasting voor u zijn?

Box 3 vermogensaanwasbelasting vs box 3 nu

De forfaitaire box 3 vermogensbelasting wordt waarschijnlijk in 2025 vervangen door vermogensaanwasbelasting, waarbij het werkelijk behaalde rendement belast wordt.

Voor 2023 en 2024 komt er een tussenoplossing en voor de jaren 2017 t/m 2022 rechtsherstel. Bij beiden zal er waarschijnlijk nog gewerkt worden met forfaitaire rendementen.

Met onderstaande rekentool kunt u berekenen wat deze vermogensaanwasbelasting in plaats van de huidige forfaitere box 3 belasting voor u zou betekenen.

De vermogensaanwasbelasting bestaat uit twee onderdelen:

  1. Behaald rendement, zoals rente, dividend, verhuurwinsten, etc.
  2. Ongerealiseerd rendement, de waardestijging. Denk hierbij aan de waardestijging van aandelen(fondsen), een woning of uw Rolex verzameling.

Bereken zelf wat de vermogensaanwasbelasting voor u zou betekenen, nu of in het verleden.

NB Deze berekening wordt de komende tijd uitgebreid en aangepast als er meer details bekend worden gemaakt.

Heeft u recht op rechtsherstel box 3, bereken dan met onze rekentool rechtsherstel volgens spaarvariant hoeveel belasting u waarschijnlijk terug zult krijgen.

 

Berekenen

Kies het belastingjaar waarvoor u de box 3 belasting, volgens de huidige wetgeving, wilt vergelijken met vermogensaanwasbelasting.

Reguliere inkomsten uit vermogen

In dit belastingjaar behaalde inkomsten uit vermogen, zoals rente, dividend, verhuuropbrengsten (huurinkomsten min kosten), pacht, etc.
 
"Reguliere inkomsten uit vermogen zijn alle vermogensinkomsten met uitzondering van de inkomsten die het resultaat zijn van een waardestijging van het vermogen. Veel voorkomende reguliere inkomsten uit vermogen zijn rente, dividend, royalty's, huuropbrengsten en andere opbrengsten die voortvloeien uit het (tijdelijk) in gebruik geven van een vermogensbestanddeel aan een ander. Bij het bepalen van de belastinggrondslag voor het heffen over reguliere inkomsten uit vermogen kan rekening worden gehouden met de kosten die zijn gemaakt om de reguliere inkomsten te verwerven. Dit kunnen bijvoorbeeld de kosten zijn die een bank in rekening brengt voor het aanhouden van een spaarrekening of onderhoudskosten voor een gebouw dat wordt verhuurd."

Waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen

Het verschil tussen de begin- en eindwaarde:

"De vermogensaanwas van een vermogenstitel wordt bepaald door de verkoopwaarde of de waarde op 31 december van het belastingjaar te vergelijken met de waarde van de vermogenstitel op 1 januari van dat belastingjaar of met de aankoopwaarde indien deze vermogenstitel gedurende dat jaar gekocht is. De uitkomst van deze vergelijking moet vervolgens gecorrigeerd worden voor de waarde van tussentijdse aan- en verkopen. Deze correctie is noodzakelijk om te voorkomen dat tussentijdse aankopen worden belast als een waardestijging, of tussentijdse verkopen als een verlies."
 
"Banktegoeden worden hierbij waarschijnlijk niet meegenomen."

De som van de beginwaarde van alle vermogensbestanddelen, zijnde:

  • de waarde op 1 januari van het belastingjaar, of
  • de aankoopprijs als het vermogensbestanddeel tussentijds gekocht is.
Bij beleggingsrekeningen kan het begin- en eindsaldo aangehouden worden. Stortingen en opnames van deze beleggingsrekening moeten dan wel verwerkt worden:
  • een tussentijdse storting verhoogt de beginwaarde met deze storting;
  • een tussentijdse opname is dan een regulier inkomen uit vermogen (dus daarbij optellen), terwijl deze tegelijk zorgt voor een verlaging van het eindsaldo met hetzelfde bedrag.

De som van de eindwaarde van alle vermogensbestanddelen, zijnde:

  • de waarde op 31 december van het belastingjaar, of
  • de verkoopwaarde als het vermogensbestanddeel tussentijds verkocht is.
Gemaakte kosten mogen hierbij in mindering gebracht worden. Trek deze af van de eindwaarde.

Vermogensaanwasbelasting (verwacht)

%

Hoe hoog is de belasting op het behaalde rendement?
In eerdere plannen was dit 33%. In 2022 is het 31% en heel lang is het 30% geweest.
Maar dit zou ook gelijk of vergelijkbaar aan het box 1 tarief kunnen worden, dus 37%. Of progressief, dus ook 50% vanaf een bepaald inkomen uit vermogen.

Hoeveel rendement zal er vrijgesteld zijn van belasting.
In eerdere plannen was dit € 400.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 23 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Extra informatie