Zelf alles online berekenen

Al 19 jaar, met 211 rekentools en ruim 17.000.000 berekeningen per jaar.
Bijgewerkt voor 2019

Belasting box 3 berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.2/10 (26x)

Hoeveel belasting op spaargeld en vermogen in box 3 moet u betalen?

Belasting box 3 berekenen

Bereken hoe hoog de vermogensbelasting is op uw spaargeld en vermogen in box 3.

Vanaf 2017 is het percentage vermogensbelasting dat u moet betalen over uw box 3 vermogen afhankelijk van de hoogte van uw vermogen. De percentages verschillen per jaar.
U kunt ook berekenen wat de vermogensbelasting in het verleden was en in de toekomst waarschijnlijk zal worden.

Let op: als u een fiscaal partner heeft, moet u uw gezamenlijke vermogen onderling verdelen. Dit moet ook bij de belastingaangifte. Omdat er bij meer vermogen een hoger belastingpercentage van toepassing is, is de optimale verdeling meestal 50/50. U voert dan bij beiden 50% van het gezamenlijke vermogen in. Zorg er bij de verdeling in ieder geval voor dat u zoveel mogelijk in de laagste belastingschijven blijft.

De berekening berekent de box 3 vermogensbelasting per persoon en bij fiscale partners ook gezamenlijk.
Het heffingsvrij vermogen wordt meegenomen bij het berekenen.

Berekenen

U kunt rekenen met verschillende opties:

  • Jaren t/m 2016 - Het geld wordt belast volgens de wetgeving die gold t/m 2016. U betaalt 1,2% van uw vermogen als belasting.
  • Jaren vanaf 2017 - Hogere vermogens worden zwaarder belast dan lagere vermogens. Effectief is de belasting boven de vrijstelling op dit moment tussen 0,58% en 1,68%.
  • 30% op rendement - Het werkelijk behaalde rendement wordt belast met 30%. Dit is het streven van de politiek op termijn.

Het totaal aan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties, onroerend goed (zoals tweede huis) en ander vermogen in box 3.
 
Let op: Als u een fiscaal partner heeft, moet u uw gezamelijke box 3 vermogen verdelen tussen uzelf en uw partner. Vanaf 2017 is de fiscaal optimale verdeling meestal 50/50. Vul dan bij beiden de helft van uw gezamenlijke box 3 vermogen in.

Met hoeveel geld is uw box 3 vermogen toegenomen in dit belastingjaar?

* Invoer verplicht

Meer berekenen

Er zijn in totaal 22 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Ga naar alle sparen & beleggen berekeningen.

Extra informatie