Zelf alles online berekenen

Al 22 jaar informatief en onafhankelijk.
263 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Prinsjesdag 2022 | Belastingplan 2023 verwerkt

Belasting box 3 berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.1/10 (85x)

Hoe hoog is de belasting op spaargeld en vermogen?
Hoeveel belasting moet u betalen in box 3?

Belasting box 3 berekenen

Let op: de box 3 belasting wordt met terugwerkende kracht vanaf 2021 (of eerder) aangepast. Zie voor meer informatie rechtsherstel box 3 belasting.

Bereken hoe hoog de vermogensbelasting is op uw spaargeld en vermogen in box 3.

U kunt ook groene beleggingen meenemen in de berekening om het voordeel hiervan te berekenen.

Bij de oude wet was, vanaf 2017, het percentage vermogensbelasting dat u moest betalen over uw box 3 vermogen afhankelijk van de hoogte van uw vermogen. De percentages verschillen per jaar.

Let op: als u een fiscaal partner heeft, moet u uw gezamenlijke vermogen onderling verdelen. Dit moet ook bij de belastingaangifte. Omdat er bij de oude wet bij meer vermogen een hoger belastingpercentage van toepassing was, was de optimale verdeling toen meestal 50/50. U voert dan bij beiden 50% van het gezamenlijke vermogen in.

De box 3 vermogensbelasting wordt berekend per persoon en bij fiscale partners ook gezamenlijk.
Het heffingsvrij vermogen wordt meegenomen bij het berekenen.

Berekenen

U kunt rekenen met verschillende opties:

  • Jaren t/m 2016 - Het geld wordt belast volgens de wetgeving die gold t/m 2016. U betaalt 1,2% van uw vermogen als belasting.
  • 31% op rendement - Het werkelijk behaalde rendement wordt belast met 31%. Dit is de beste benadering van de box 3 belasting vanaf 2021. Na rechtsherstel met de 'spaarvariant' en als 'vermogensaanwasbelasting' vanaf 2025.
  • 34% op rendement - Zie '31% op rendement'.
  • Jaren vanaf 2017 volgens oude wetgeving - Hogere vermogens worden zwaarder belast dan lagere vermogens, effectief is de belasting dan tussen 0,56% en 1,71% in 2022.

Als u een fiscaal partner heeft, moet u uw gezamelijke box 3 vermogen verdelen tussen uzelf en uw partner. Vanaf 2017 is de fiscaal optimale verdeling meestal 50/50. Vul dan bij beiden de helft van uw gezamenlijke box 3 vermogen (en eventuele groene beleggingen) in.

Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming. Ze moeten bij de belastingdienst als zodanig in het 'Overzicht fondsen en beleggingen met belastingvoordeel' opgenomen zijn.
Voor groene beleggingen geldt een extra vrijstelling in box 3 van € 61.215 (2022) én een extra heffingskorting van 0,7%.

Het totaal aan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties, onroerend goed (zoals tweede huis) en ander vermogen in box 3, inclusief groene beleggingen.
 
Let op: Vul het vermogen inclusief eventuele groene beleggingen in.

Welk deel (bedrag) van uw beleggingen zijn 'groene beleggingen'?
Deze beleggingsfondsen moeten bij de belastingdienst als zodanig in het 'Overzicht fondsen en beleggingen met belastingvoordeel' opgenomen zijn.

Met hoeveel geld is uw box 3 vermogen toegenomen in dit belastingjaar?

Het totaal aan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties, onroerend goed (zoals tweede huis) en ander vermogen in box 3, inclusief groene beleggingen.
 
Let op: Vul het vermogen inclusief eventuele groene beleggingen in.

Welk deel (bedrag) van uw partners beleggingen zijn 'groene beleggingen'?
Deze beleggingsfondsen moeten bij de belastingdienst als zodanig in het 'Overzicht fondsen en beleggingen met belastingvoordeel' opgenomen zijn.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 24 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Extra informatie