Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
233 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2021.

Kinderopvangtoeslag 2021 berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 7.6/10 (17x)


Hoeveel kinderopvangtoeslag kunt u krijgen?

Kinderopvangtoeslag 2021 berekenen

Gaan uw kinderen naar een crèche, gastouder, dagopvang of buitenschoolse opvang, dan heeft u waarschijnlijk recht op een bijdrage in de kosten van deze kinderopvang. U heeft dan recht op de zogenaamde kinderopvangtoeslag en kunt deze aanvragen bij de Belastingdienst.

Hier kunt u (globaal) berekenen wat de hoogte van de kinderopvangtoeslag is waar u recht op heeft. De berekening gaat er van uit dat u:

  • voldoende werkt om recht te hebben op het aantal ingevulde uren kinderopvang;
  • maximaal één opvang heeft per kind;
  • geen auto van de zaak heeft;
  • het uurtarief van de kinderopvang hoger is dan de maximale vergoeding;
  • u geen inkomen uit box 2 of box 3 heeft.

Speelt één van bovenstaande punten een rol, gebruik dan onze uitgebreide berekening voor de kinderopvangtoeslag o.b.v. uw verzamelinkomen.

Ook kunt u bij ons de kosten van de kinderopvang berekenen, inclusief verrekening van de kinderopvangtoeslag.

Mensen met een laag inkomen, die veel werken en hoge kinderopvangkosten hebben, krijgen de meeste kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is te berekenen voor de jaren t/m 2021.

Om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen, moet de kinderopvang geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Berekenen

Een echtgenoot of geregistreerde partner is uw 'toeslagpartner'. Maar ook iemand anders die ingeschreven staat op hetzelfde adres kan uw toeslagpartner zijn.
Zie de website van de belastingdienst voor meer informatie over toeslagpartners.

Bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, eventuele 13e maand, eindejaars uitkering, bonussen, etc.
Met de  - knop kunt u het jaarinkomen berekenen.

Bruto jaarinkomen van uw partner, inclusief vakantiegeld, eventuele 13e maand, eindejaars uitkering, bonussen, etc.
Met de  - knop kunt u het jaarinkomen berekenen.

Hoeveel hypotheekrente kunt u jaarlijks aftrekken?
Als u niet aflost tijdens de looptijd is dit de hoogte van de lening maal de hypotheekrente.
Lost u wel af tijdens de looptijd, bijvoorbeeld bij een annuïteitenhypotheek, dan is de hypotheekrenteaftrek afhankelijk van de resterende looptijd van de hypotheek. Als globale schatting zou u de hoogte van de nu resterende lening maal de hypotheekrente kunnen invullen.

U vindt de WOZ-waarde van uw woning o.a. op uw aanslag gemeentebelastingen.

Voor hoeveel kinderen wilt u de berekening uitvoeren? Deze kinderen moeten jonger dan 18 jaar zijn.

uur/wk
 

Hoeveel uur per week gaat dit kind naar de kinderopvang en om wat voor soort opvang gaat het?

  • Dagopvang is kinderopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Een peuterspeelzaal valt niet onder dagopvang.
  • BSO = Buitenschoolse opvang is kinderopvang voor kinderen die naar de basisschool gaan. Het gaat om opvang buiten de schooltijden en in de vakanties. Opvang tussen de middag valt hier niet onder.
  • Gastouderopvang is als kinderopvang voor alle kinderen mogelijk, zowel schoolgaande en nog niet schoolgaande kinderen.
Let op: de kinderopvang moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

uur/wk
 
uur/wk
 
uur/wk
 
uur/wk
 

Meer berekenen

Er zijn in totaal 52 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie