Zelf alles online berekenen

Al 16 jaar, met 166 rekentools en ruim 11.000.000 berekeningen per jaar.
Bijgewerkt na Prinsjesdag 2016

Kinderopvangtoeslag berekenen

Klik op de gewenste ster:

 

Nog 1 beoordeling nodig.

Kinderopvangtoeslag berekenen

Bereken uw kinderopvangtoeslag.

Gaan uw kinderen naar een crèche, gastouder, dagopvang of buitenschoolse opvang, dan heeft u waarschijnlijk recht op een bijdrage in de kosten van deze kinderopvang. U heeft dan recht op de zogenaamde kinderopvangtoeslag en kunt deze aanvragen bij de Belastingdienst.

De hoogte van deze kinderopvangtoeslag is afhankelijk van:

Mensen met een laag inkomen, die veel werken en hoge kinderopvangkosten hebben, krijgen de meeste kinderopvangtoeslag.

Om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen, moet de kinderopvang geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Gegevens

Een echtgenoot of geregistreerde partner is uw 'toeslagpartner'. Maar ook iemand anders die ingeschreven staat op hetzelfde adres kan uw toeslagpartner zijn.
Zie de website van de belastingdienst voor meer informatie over toeslagpartners.

Wat is uw verzamelinkomen in dit jaar (waarschijnlijk)?
Het verzamelinkomen is de som van de inkomens uit box 1, box 2 en box 3. U kunt dit vinden (onderaan) op uw aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.
Als het verzamelinkomen nog niet bekend is, maak dan een schatting op basis van voorgaande jaren. Of bereken het met de –knop.

Wat is (waarschijnlijk) het verzamelinkomen van uw partner in dit jaar?
Als het verzamelinkomen van uw partner nog niet bekend is, maak dan een schatting op basis van voorgaande jaren. Of bereken het met de –knop.

uur/week

Hoeveel uur per week werkt u (afgerond)?
 
Let op: als u studeert, een traject volgt om werk te vinden of een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling, mag u dit tellen als een volle werkweek. Vul dan 40 uur per week in.

uur/week

Hoeveel uur per week werkt de minst werkende ouder (afgerond)?
 
Let op: als u of uw partner studeert, een traject volgt om werk te vinden of een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling, mag u dit tellen als een volle werkweek. Vul dan 40 uur per week in. Werkt de ander daarnaast minder dan 40 uur, vul dan dit andere aantal uren in.

Voor hoeveel kinderen wilt u de berekening uivoeren. Let op: deze kinderen moeten jonger dan 18 jaar zijn.

Eerste kind

 

De kinderen kunnen op een willekeurige volgorde worden ingevoerd.
NB De namen zijn niet verplicht, maar deze maken de invoer en resultaten wel duidelijker.

uur/week
 á 
  • Dagopvang is kinderopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Een peuterspeelzaal valt niet onder dagopvang.
  • Buitenschoolse opvang is kinderopvang voor kinderen die naar de basisschool gaan, buiten de schooltijden en in de vakanties. Opvang tussen de middag valt hier niet onder.
  • Gastouderopvang is als kinderopvang voor alle kinderen mogelijk, zowel schoolgaande en nog niet schoolgaande kinderen.
Let op: de kinderopvang moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
Opvang toevoegen

Tweede kind

 
uur/week
 á 
Opvang toevoegen

Derde kind

 
uur/week
 á 
Opvang toevoegen

Vierde kind

 
uur/week
 á 
Opvang toevoegen

Vijfde kind

 
uur/week
 á 
Opvang toevoegen

Berekeningen in dit thema

Informatie in dit thema

Copyright © 2001-2016: www.berekenhet.nl
Disclaimer, privacy & cookies, nieuwsbrief, zakelijk & contact | Sitemap