Zelf alles online berekenen

Al 20 jaar, met 223 rekentools en ruim 22 miljoen berekeningen per jaar. Informatief en onafhankelijk.
Belastingplan 2021 Prinsjesdag verwerkt.

Kosten kinderopvang berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.1/10 (49x)

Wat kost de kinderopvang?
Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

Kosten kinderopvang berekenen

Als uw kinderen naar een dagopvang, crèche, gastouder of buitenschoolse opvang gaan, zitten daar kosten aan vast.
U kunt hier berekenen hoe hoog deze kosten per maand zijn en hoeveel kinderopvangtoeslag u van de belastingdienst kunt krijgen als bijdrage in de kinderopvang kosten.

NB Om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen, moet de kinderopvang wel geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Berekenen

Een echtgenoot of geregistreerde partner is uw 'toeslagpartner'. Maar ook iemand anders die ingeschreven staat op hetzelfde adres kan uw toeslagpartner zijn.
Zie de website van de belastingdienst voor meer informatie over toeslagpartners.

Wat is uw verzamelinkomen in dit jaar (waarschijnlijk)?
Het verzamelinkomen is de som van de inkomens uit box 1, box 2 en box 3. U kunt dit vinden (onderaan) op uw aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.
Als het verzamelinkomen nog niet bekend is, maak dan een schatting op basis van voorgaande jaren. Of bereken het met de –knop.

Wat is (waarschijnlijk) het verzamelinkomen van uw partner in dit jaar?
Als het verzamelinkomen van uw partner nog niet bekend is, maak dan een schatting op basis van voorgaande jaren. Of bereken het met de –knop.

uur/week

Hoeveel uur per week werkt u (afgerond)?
 
Let op: als u studeert, een traject volgt om werk te vinden of een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling, mag u dit tellen als een volle werkweek. Vul dan 40 uur per week in.

uur/week

Hoeveel uur per week werkt de minst werkende ouder (afgerond)?
 
Let op: als u of uw partner studeert, een traject volgt om werk te vinden of een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling, mag u dit tellen als een volle werkweek. Vul dan 40 uur per week in. Werkt de ander daarnaast minder dan 40 uur, vul dan dit andere aantal uren in.

Voor hoeveel kinderen wilt u de berekening uitvoeren? Deze kinderen moeten jonger dan 18 jaar zijn.

Eerste kind

 

De kinderen kunnen op willekeurige volgorde worden ingevoerd.
De namen zijn niet verplicht, maar deze maken de invoer en resultaten wel duidelijker.

uur/week
 á 
  • Dagopvang is kinderopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Een peuterspeelzaal valt niet onder dagopvang.
  • Buitenschoolse opvang is kinderopvang voor kinderen die naar de basisschool gaan. Het gaat om opvang buiten de schooltijden en in de vakanties. Opvang tussen de middag valt hier niet onder.
  • Gastouderopvang is als kinderopvang voor alle kinderen mogelijk, zowel schoolgaande en nog niet schoolgaande kinderen.
  • Kies niet geregistreerd als de kinderopvang niet geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Er is dan geen recht op kinderopvangtoeslag.
Opvang toevoegen

Tweede kind

 
uur/week
 á 
Opvang toevoegen

Derde kind

 
uur/week
 á 
Opvang toevoegen

Vierde kind

 
uur/week
 á 
Opvang toevoegen

Vijfde kind

 
uur/week
 á 
Opvang toevoegen

Meer berekenen

Er zijn in totaal 47 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie