Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Kosten kinderopvang berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.2/10 (59x)

Wat kost de kinderopvang?
Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

Kosten kinderopvang berekenen

Als uw kinderen naar een dagopvang, crèche, gastouder of buitenschoolse opvang gaan, zitten daar kosten aan vast.
U kunt hier berekenen hoe hoog deze kosten per maand zijn en hoeveel kinderopvangtoeslag u van de belastingdienst kunt krijgen als bijdrage in de kinderopvang kosten.

NB Om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen, moet de kinderopvang wel geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Berekenen

Voor hoeveel kinderen wilt u de berekening uitvoeren? Deze kinderen moeten jonger dan 18 jaar zijn.

Eerste kind

 

De kinderen kunnen op willekeurige volgorde worden ingevoerd.
De namen zijn niet verplicht, maar deze maken de invoer en resultaten wel duidelijker.

uur/week
 á 
  • Dagopvang is kinderopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Een peuterspeelzaal valt niet onder dagopvang.
  • Buitenschoolse opvang is kinderopvang voor kinderen die naar de basisschool gaan. Het gaat om opvang buiten de schooltijden en in de vakanties. Opvang tussen de middag valt hier niet onder.
  • Gastouderopvang is als kinderopvang voor alle kinderen mogelijk, zowel schoolgaande en nog niet schoolgaande kinderen.
  • Kies niet geregistreerd als de kinderopvang niet geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Er is dan geen recht op kinderopvangtoeslag.
uur/week
 á 
  • Dagopvang is kinderopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Een peuterspeelzaal valt niet onder dagopvang.
  • Buitenschoolse opvang is kinderopvang voor kinderen die naar de basisschool gaan. Het gaat om opvang buiten de schooltijden en in de vakanties. Opvang tussen de middag valt hier niet onder.
  • Gastouderopvang is als kinderopvang voor alle kinderen mogelijk, zowel schoolgaande en nog niet schoolgaande kinderen.
  • Kies niet geregistreerd als de kinderopvang niet geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Er is dan geen recht op kinderopvangtoeslag.
Opvang toevoegen

Kinderopvangtoeslag

Een echtgenoot of geregistreerde partner is uw 'toeslagpartner'. Maar ook iemand anders die ingeschreven staat op hetzelfde adres kan uw toeslagpartner zijn.
Zie de website van de belastingdienst voor meer informatie over toeslagpartners.

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet u en uw eventuele partner werken (arbeid verrichten) in de maand waarvoor u de kinderopvangtoeslag wilt ontvangen.
Vanaf 2023 is het aantal uren dat u en uw eventuele partner werkt niet meer van belang. Als u werkloos wordt, behoudt u drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.

Wat is uw toetsingsinkomen in dit jaar?
Het toetsingsinkomen is de som van de inkomens uit box 1, box 2 en box 3. U kunt dit vinden (onderaan) op uw aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen als verzamelinkomen.
Als het toetsingsinkomen onbekend is, is het jaarinkomen meestal een goede benadering.
Of bereken het met de –knop.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 10 rekentools voor Gezin & Relatie.