Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
234 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2021.

Kinderopvangtoeslag o.b.v. verzamelinkomen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.7/10 (3x)

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijgt u?

Kinderopvangtoeslag o.b.v. verzamelinkomen

Bereken de kinderopvangtoeslag op basis van:

  • uw verzamelinkomen, bij toeslagen toetsinkomen genoemd, inclusief auto(‘s) van de zaak, hypotheekrenteaftrek en inkomen uit box 2 en/of box 3;
  • het aantal werkuren van de minst werkende ouder;
  • het uurtarief voor de kinderopvang.

Deze berekening is nauwkeuriger dan de, makkelijker in te vullen, globale berekening kinderopvangtoeslag en geheel volgens de regels van de belastingdienst,

Om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen, moet de kinderopvang geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Berekenen

Een echtgenoot of geregistreerde partner is uw 'toeslagpartner'. Maar ook iemand anders die ingeschreven staat op hetzelfde adres kan uw toeslagpartner zijn.
Zie de website van de belastingdienst voor meer informatie over toeslagpartners.

Wat is uw verzamelinkomen in dit jaar (waarschijnlijk)?
Het verzamelinkomen is de som van de inkomens uit box 1, box 2 en box 3. U kunt dit vinden (onderaan) op uw aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.
Als het verzamelinkomen nog niet bekend is, maak dan een schatting op basis van voorgaande jaren. Of bereken het met de –knop.

Wat is (waarschijnlijk) het verzamelinkomen van uw partner in dit jaar?
Als het verzamelinkomen van uw partner nog niet bekend is, maak dan een schatting op basis van voorgaande jaren. Of bereken het met de –knop.

uur/week

Hoeveel uur per week werkt u (afgerond)?
 
Let op: als u studeert, een traject volgt om werk te vinden of een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling, mag u dit tellen als een volle werkweek. Vul dan 40 uur per week in.

uur/week

Hoeveel uur per week werkt de minst werkende ouder (afgerond)?
 
Let op: als u of uw partner studeert, een traject volgt om werk te vinden of een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling, mag u dit tellen als een volle werkweek. Vul dan 40 uur per week in. Werkt de ander daarnaast minder dan 40 uur, vul dan dit andere aantal uren in.

Voor hoeveel kinderen wilt u de berekening uitvoeren? Deze kinderen moeten jonger dan 18 jaar zijn.

Eerste kind

 

De kinderen kunnen op willekeurige volgorde worden ingevoerd.
De namen zijn niet verplicht, maar deze maken de invoer en resultaten wel duidelijker.

uur/week
 á 
  • Dagopvang is kinderopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Een peuterspeelzaal valt niet onder dagopvang.
  • Buitenschoolse opvang is kinderopvang voor kinderen die naar de basisschool gaan. Het gaat om opvang buiten de schooltijden en in de vakanties. Opvang tussen de middag valt hier niet onder.
  • Gastouderopvang is als kinderopvang voor alle kinderen mogelijk, zowel schoolgaande en nog niet schoolgaande kinderen.
Let op: de kinderopvang moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
uur/week
 á 
  • Dagopvang is kinderopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Een peuterspeelzaal valt niet onder dagopvang.
  • Buitenschoolse opvang is kinderopvang voor kinderen die naar de basisschool gaan. Het gaat om opvang buiten de schooltijden en in de vakanties. Opvang tussen de middag valt hier niet onder.
  • Gastouderopvang is als kinderopvang voor alle kinderen mogelijk, zowel schoolgaande en nog niet schoolgaande kinderen.
Let op: de kinderopvang moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
Opvang toevoegen

Tweede kind

 
uur/week
 á 
uur/week
 á 
Opvang toevoegen

Derde kind

 
uur/week
 á 
uur/week
 á 
Opvang toevoegen

Vierde kind

 
uur/week
 á 
uur/week
 á 
Opvang toevoegen

Vijfde kind

 
uur/week
 á 
uur/week
 á 
Opvang toevoegen

Meer berekenen

Er zijn in totaal 52 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie