Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Belasting box 3 - oude regelgeving t/m 2022

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.1/10 (85x)

Let op: dit is een oude berekening die mogelijk niet meer geldig of relevant is.

Gebruik onze nieuwe box 3 vermogensbelasting rekentool voor de jaren vanaf 2017.

Hoeveel belasting moet u betalen in box 3 volgens de oude regelgeving?
Hoe hoog was de belasting op spaargeld en vermogen t/m 2022?

Belasting box 3 - oude regelgeving t/m 2022

Let op: vanaf 2021 (of soms 2017) geldt ook de berekening volgens de spaarvariant.
Als er al een aanslag is opgelegd, kan er dan rechtsherstel box 3 belasting van toepassing zijn.

Onderstaande rekentool berekent hoe hoog de vermogensbelasting in box 3 is volgens de oude regelgeving.

U kunt ook groene beleggingen meenemen in de berekening om het voordeel hiervan te berekenen.

Bij de oude regelgeving was, vanaf 2017, het percentage vermogensbelasting dat u moest betalen over uw box 3 vermogen afhankelijk van de hoogte van uw vermogen. De percentages verschillen per jaar.

Let op: als u een fiscaal partner heeft, moet u uw gezamenlijke vermogen onderling verdelen. Dit moet ook bij de belastingaangifte. Omdat er bij meer vermogen een hoger belastingpercentage van toepassing was, was de optimale verdeling toen meestal 50/50. U voert dan bij beiden 50% van het gezamenlijke vermogen in.

De box 3 vermogensbelasting wordt berekend per persoon en bij fiscale partners ook gezamenlijk.
Het heffingsvrij vermogen wordt meegenomen bij het berekenen.

Berekenen

Bij de wetgeving t/m 2016 betaalde u een vast percentage van 1,2% van uw vermogen als belasting.
Van 2017 t/m 2022 werden hogere vermogens zwaarder belast dan lagere vermogens, los van de samenstelling van het vermogen. Effectief was de belasting in 2022 tussen de 0,56% en 1,71%.
 
Let op: De Hoge Raad heeft in december 2021 geoordeeld dat de vermogensrendementsheffing (box 3) vanaf 2017 in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Daarom is er als tijdelijke oplossing voor iedereen vanaf 2021 de vervangende belasting volgens de spaarvariant gekomen, die later vervangen gaat worden door een vermogensaanwasbelasting. Voor mensen die tijdig bezwaar hebben gemaakt is er mogelijk ook nog rechtsherstel voor de jaren 2017 t/m 2020.

Als u een fiscaal partner heeft, moet u uw gezamelijke box 3 vermogen verdelen tussen uzelf en uw partner. Vanaf 2017 is de fiscaal optimale verdeling meestal 50/50. Vul dan bij beiden de helft van uw gezamenlijke box 3 vermogen (en eventuele groene beleggingen) in.

Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming. Ze moeten bij de belastingdienst als zodanig in het 'Overzicht fondsen en beleggingen met belastingvoordeel' opgenomen zijn.
Voor groene beleggingen geldt een extra vrijstelling in box 3 van € 71.251 (2024) én een extra heffingskorting van 0,7%.

Het totaal aan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties, onroerend goed (zoals tweede huis) en ander vermogen in box 3, inclusief groene beleggingen.
 
Let op: Vul het vermogen inclusief eventuele groene beleggingen in.

Welk deel (bedrag) van uw beleggingen zijn 'groene beleggingen'?
Deze beleggingsfondsen moeten bij de belastingdienst als zodanig in het 'Overzicht fondsen en beleggingen met belastingvoordeel' opgenomen zijn.

Het totaal aan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties, onroerend goed (zoals tweede huis) en ander vermogen in box 3, inclusief groene beleggingen.
 
Let op: Vul het vermogen inclusief eventuele groene beleggingen in.

Welk deel (bedrag) van uw partners beleggingen zijn 'groene beleggingen'?
Deze beleggingsfondsen moeten bij de belastingdienst als zodanig in het 'Overzicht fondsen en beleggingen met belastingvoordeel' opgenomen zijn.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 30 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Extra informatie