Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Belasting box 3 - aangifte voor 2017 t/m 2022

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 10.0/10 (3x)

Let op: dit is een oude berekening die mogelijk niet meer geldig of relevant is.

Gebruik onze nieuwe box 3 vermogensbelasting rekentool in plaats hiervan.

Hoeveel belasting in box 3 betaalt u in 2017 t/m 2022?
Hoe hoog is de belasting als ook de spaarvariant van toepassing is?

Belasting box 3 - aangifte voor 2017 t/m 2022

Let op: deze berekening is alléén te gebruiken voor de belastingjaren waarvoor de aangifte nog niet definitief is. Als er al wel een definitieve aanslag is opgelegd, kan er rechtsherstel box 3 belasting van toepassing zijn. U krijgt dan mogelijk geld terug.

Vanaf 2021 (of soms 2017) geldt naast de berekening volgens de oude regelgeving soms ook de berekening volgens de spaarvariant.
Met onderstaande rekentool kunt u in dat geval berekenen wat de vermogensbelasting in box 3 is.

De box 3 vermogensbelasting wordt berekend per persoon en bij fiscale partners ook gezamenlijk. U kunt dan zelf aangeven hoe het vermogen verdeelt moet worden over de partners.
Het heffingsvrij vermogen wordt meegenomen bij het berekenen.

Berekenen

Kies het belastingjaar waarvoor u de aangifte wilt berekenen.

Als u een fiscaal partner heeft, kunt u uw gezamelijke box 3 vermogen verdelen tussen uzelf en uw partner.
Voor de berekening moet u dan ook aangeven welk deel van de grondslag voordeel uit sparen en beleggen (het vermogen na aftrek van de vrijstellingen) in de belastingaangifte wilt toekennen aan uw partner.

(samen)

Het totaal aan bank- en spaartegoeden in box 3.
Onder spaargeld vallen ook spaardeposito's.

(samen)

Het totaal aan beleggingen zoals aandelen, obligaties, onroerend goed zoals een vakantiewoning, tweede woning (voor studerende kinderen), verhuurde woning(en), contant geld, uitgeleend geld en andere vorderingen, rechten op periodieke uitkeringen en overige bezittingen. Kortom al het vermogen behalve spaargeld.
De eigen woning valt hier ook (deels) onder als deze (deels) in box 3 zit.

(samen)

Het totaal aan schulden in box 3, zoals hypotheken, (familie)bankleningen, etc.
Let op: zonder aftrek van de box 3 schulden drempel.

Welk deel van de grondslag voordeel uit sparen en beleggen, ofwel belastbaar box 3 inkomen, wilt u opgegeven bij uw partner?

Meer berekenen

Er zijn in totaal 30 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Extra informatie