Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Waarde periodieke uitkering in erfenis of schenking

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.8/10 (5x)

Wat is de waarde van een periodieke uitkering in een erfenis of schenking?

Waarde periodieke uitkering in erfenis of schenking

Bij het krijgen van een erfenis moet erfbelasting betaalt worden over de waarde van de erfenis. Bij een schenking schenkbelasting.

Als u in een erfenis of schenking een periodieke uitkering of verkrijging erf of ontvangt, moet u eerst berekenen wat de waarde hiervan is.

Denk hierbij aan een lijfrenteuitkering, tijdelijk of levenslang. Of bijvoorbeeld het recht om twee jaar in een huis te mogen wonen.

Andere speciale regels voor het berekenen van de waarde van een erfenis of schenking zijn:

Met deze rekentool kunt u de waarde van een periodieke uitkering berekenen.

Let op: Voor de inkomstenbelasting gelden andere regels voor de berekening van de waarde van vruchtgebruik, blote eigendom en periodieke uitkeringen. Zie voor meer informatie hierover de website van de belastingdienst.

Berekenen

Het bedrag dat jaarlijks verkregen wordt uit de erfenis of schenking.
Bijvoorbeeld een uitkering uit een verkregen lijfrentepolis. Of het recht om twee jaar in een woning te mogen wonen.

Gaat het om een levenslange uitkering? Zo niet, dan zal er ook gevraagd worden om de looptijd.

jaar

Hoelang ontvangt u uitkeringen?

Stopt de uitkering of verkrijging als u overlijdt? Een uitkering of verkrijging eindigd niet als deze bij uw overlijden bijvoorbeeld overgaat op uw erfgenamen.

jaar

Wat is de leeftijd van de persoon die bepalend is voor hoelang de uitkering loopt, op het moment van de erfenis of schenking?
 
Bij een erfenis is dit altijd de ontvanger van de erfenis.
Bij een schenking kan dit de ontvanger zijn, als hij de schenking ontvangt zolang hij leeft. Of de schenker, als de schenking plaatstvindt zolang de schenker leeft.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 14 rekentools voor Schenken & Erven.

Extra informatie