Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
239 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2021.

Waarde verhuurde woning in erfenis of schenking

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 7.5/10 (19x)

Wat is de waarde van een (gedeeltelijk) verhuurde woning in een erfenis of schenking?

Waarde verhuurde woning in erfenis of schenking

Bij het krijgen van een erfenis moet erfbelasting betaalt worden over de waarde van de erfenis. Bij een schenking schenkbelasting.

Als u een verhuurde woning erft of geschonken krijgt, die geheel of gedeeltelijk is verhuurd én waarbij de huurder huurbescherming geniet, verlaagt dit de waarde van de woning.
NB Dit geldt niet als uzelf of uw partner de huurder is.

De waarde van de woning met huurder(s) is hierbij onder andere afhankelijk van de huur die betaalt wordt.

Andere speciale regels voor het berekenen van de waarde van een erfenis of schenking zijn:

Met deze rekentool kunt u de waarde van een (gedeeltelijk) verhuurde woning berekenen.

Berekenen

Gebruik de WOZ-waarde op de beschikking die de gemeente heeft afgegeven in het jaar van verkrijging.

%

Welk percentage van de woning is verhuurd? U moet dit uitrekenen op basis van vierkante meters.
Als bijvoorbeeld bij een woning met een vloeroppervlak van 150 m² een etage met een oppervlak van 60 m² verhuurd is, dan is 60/150 = 40% van de woning verhuurd.

Is de huur markconform? Zou een andere willekeurige verhuurder dezelfde huur vragen aan een willekeurige huurder?

per maand

Wat was de huur aan het begin van het jaar van verkrijging?
Was er aan het begin van dat jaar nog geen huurder? Neem dan de huurprijs die betaald moest worden toen de huur inging.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 11 rekentools voor Schenken & Erven.

Extra informatie