Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Waarde verhuurde woning in erfenis of schenking

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 7.5/10 (20x)

Wat is de waarde van een (gedeeltelijk) verhuurde woning in een erfenis of schenking?

Waarde verhuurde woning in erfenis of schenking

Bij het krijgen van een erfenis moet erfbelasting betaald worden over de waarde van de erfenis. Bij een schenking schenkbelasting.

Als het een woning betreft, die geheel of gedeeltelijk verhuurd is, kan dit de waarde van de woning verlagen. Dit noemt de fiscus het leegwaarderatio.
Deze waardevermindering moet wel ‘logisch’ zijn. Daarom zijn er voorwaarden van toepassing.

Per 2023 zijn deze voorwaarden uitgebreid en is de leegwaarderatio (waardevermindering) ook meer marktconform geworden.

De waarde is ook afhankelijk van de huur die betaald wordt.

Andere speciale regels voor het berekenen van de waarde van een erfenis of schenking zijn:

Met deze rekentool kunt u de waarde van een (gedeeltelijk) verhuurde woning berekenen.

Berekenen

Gebruik de WOZ-waarde op 1 januari van het jaar van overlijden, of de WOZ-waarde op 1 januari van het jaar na overlijden. Kies de laagste waarde, dat is voor u het voordeligst.
Let op: de peildatum is altijd een jaar eerder en deze is dus van het jaar voor overlijden of het jaar zelf.
 
Tips en opmerkingen:

  • Is de WOZ-waarde van het jaar na overlijden nog niet bekend en blijkt deze later lager te zijn, dan kunt u bezwaar indienen tegen de aanslag erfbelasting, ook als de bezwaartermijn van zes weken al verstreken is.
  • Is de woning in slechte staat van onderhoud, maak dan bij de gemeente bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Gebruik daarbij bijvoorbeeld foto's en een taxatie.
  • Gaat het om een serviceflat met extra voorzieningen zoals maaltijden, etc. en is de marktwaarde minstens 30% lager? Dan mag u de marktwaarde gebruiken.
  • Wordt er erfpacht betaald? Dan mag u de WOZ-waarde verminderen met 17 x de jaarlijkse erfpacht.

De leegwaarderatio kan zorgen voor een lagere waarde van de woning. De leegwaarderatio is alléén van toepassing als:

  1. U en/of uw partner niet zelf de huurder zijn.
  2. De huurder ook niet gelieerd is aan u, dus geen familie, zoon of dochter.
  3. De huurder huurbescherming geniet.
  4. Het om een vast huurcontract gaat, dus geen tijdelijk huurcontract.
  5. De huur marktconform is, dat wil zeggen dat een andere willekeurige verhuurder dezelfde huur zou vragen aan een willekeurige huurder.

%

Welk percentage van de woning is verhuurd? U moet dit uitrekenen op basis van vierkante meters.
Als bijvoorbeeld bij een woning met een vloeroppervlak van 150 m² een etage met een oppervlak van 60 m² verhuurd is, dan is 60/150 = 40% van de woning verhuurd.

Is de huur marktconform? Zou een andere willekeurige verhuurder dezelfde huur vragen aan een willekeurige huurder?

per maand

Wat was de huur aan het begin van het jaar van verkrijging?
Was er aan het begin van dat jaar nog geen huurder? Neem dan de huurprijs die betaald moest worden toen de huur inging.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 14 rekentools voor Schenken & Erven.

Extra informatie