Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Giften aan goede doelen fiscaal aftrekbaar

Van giften die u doet aan een goed doel of instelling kunt u van de belastingdienst vaak een deel terugkrijgen. Deze giften zijn dan fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of voor de vpb (winstbelasting) in een bv. Om voor aftrek van giften in aanmerking te komen, worden er eisen gesteld aan het goede doel of de instelling waaraan u geeft én hoe u de gift doet.

Hoeveel belasting u terugkrijgt, is afhankelijk van een aantal criteria.

Verderop staat een overzicht van de rekentools, waarmee het voordeel van aftrekbare giften berekend kan worden.

Wanneer is geven een gift?

Een gift is pas een gift voor de belastingdienst als u er niets voor terugkrijgt. Een lot, boek, kalender of kerstkaarten kopen bij een goed doel is dan ook geen gift.

U moet ook altijd schriftelijk kunnen aantonen dat u de gift gedaan heeft. Dit kan met een kwitantie, maar ook met een bankafschrift.

Maakt u kosten voor een goed doel of instelling zonder dat deze vergoed worden, dan kunt u deze vaak ook als gift aftrekken van de belasting. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Voor ondernemers geldt dat een gift in de vorm van contant geld sinds 2021 niet meer aftrekbaar is.

U kunt voor de belastingdienst op twee manieren geven:

  • eenmalig, een zogenaamde gewone gift,
  • of jaarlijks (of vaker), een zogenaamde periodieke gift.

Gewone giften

Als u eenmalig een gift doet aan een goedgekeurd goed doel of instelling, is deze aftrekbaar voor de inkomstenbelasting in box 1. U kunt de overheid daardoor laten meebetalen aan uw gift.

Er geldt voor gewone giften een drempel als minimum en een plafond als maximum. Uw gewone giften zijn aftrekbaar voor zover deze op jaarbasis gezamenlijk hoger zijn dan 1% van uw drempelinkomen, tot een maximaal van 10% van uw drempelinkomen.

Het drempelinkomen is een fiscaal begrip voor het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder uw persoonsgebonden aftrek. Voor fiscale partners geldt de som van hun drempelinkomens.

Bereken zelf voor hoeveel uw eenmalige gift aftrekbaar is.

Periodieke giften

Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan een goed doel of instelling, kunt u dat ook doen middels een periodieke gift. U legt dan bij de instelling vast, met een onderhandse akte van schenking, dat u jaarlijks een gift zult doen.

Het grote voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt. Er is sinds 2023 wel een maximum van € 250.000 om misbruik tegen te gaan. De gift is dus meestal totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus voor 45% of meer aan uw gift ‘meebetaalt’.

De belangrijkste voorwaarden voor periodieke giften zijn:

  • de gift is vastgelegd met een onderhandse akte van schenking;
  • u moet de gift minimaal 1 maal per jaar gedurende minimaal 5 jaar doen;
  • de bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.

Als u periodiek een gift doet zonder dit vast te leggen, gelden de fiscale regels van een gewone gift.

U kunt zelf de belastingaftrek berekenen voor periodieke giften.

Goede doelen en instellingen

Om aftrekbaar te zijn moet een gift gedaan worden aan een (culturele) ANBI, vereniging of zogenaamde steunstichting SBBI.

ANBI of culturele ANBI

Een ANBI, voluit Algemeen Nut Beogende Instellingen is een instelling die op een of andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Denk hierbij aan: charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen en kerken of levensbeschouwende instellingen.
De belastingdienst bepaalt welke instellingen het stempel ‘ANBI’ krijgen. U kunt bij de belastingdienst opzoeken of de instelling waaraan u wilt geven, een ANBI is. Kunt u de instelling daar niet vinden, ga dan bij de instelling zelf na of ze ANBI zijn, soms zijn ze namelijk onder een andere naam of als groep geregistreerd bij de belastingdienst.

Bij giften aan een culturele ANBI krijgt u extra belastingaftrek, waardoor de overheid nog meer meebetaalt aan uw gift. Gebruik onze rekentools om dit voordeel te berekenen.

Vereniging

Een periodieke gift aan een vereniging, die geen ANBI is, kan ook aftrekbaar zijn. De vereniging moet dan:

  • minstens 25 leden hebben,
  • volledige rechtsbevoegdheid hebben,
  • vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting,
  • gevestigd zijn in een EU-land, op St. Maarten, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden of in een ander door de belastingdienst aangewezen land.

Steunstichting SBBI

Een steunstichting SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) is een speciale stichting, opgericht om geld in te zamelen voor een jubileum. Een SBBI is bijvoorbeeld een sportclub, koor of een muziekvereniging. Alleen gewone giften aan een SBBI zijn aftrekbaar.
Op de website van de belastingdienst kunt u checken of een instelling is aangemerkt als steunstichting SBBI.

Zakelijk geven

Als u als ondernemer een bv heeft, kunt u ook zakelijk geven vanuit uw bv. Voor een eenmanszaak, cv, vof, etc. gelden de regels van de hierboven beschreven particuliere giften.

Zakelijke giften zijn tot een maximum van 50% van de fiscale winst aftrekbaar voor de vpb.

U kunt zelf de netto kosten van uw zakelijke giften berekenen voor de bv en in privé.

Het kan, als u de keuze hebt, voordeliger zijn om een gift te doen vanuit uw bv. Vergelijk met onze rekentool zakelijk of in privé geven het fiscale voordeel van beide opties. De belasting in box2 wordt hierbij ook meegenomen, om de kosten in privé te kunnen vergelijken.

NB Het kan ook slim zijn om een zakelijke gift ‘om te buigen’ naar bedrijfskosten, bijvoorbeeld door het plaatsen van een advertentie, sponsoren van de instelling of een activiteit, etc.

Wanneer aftrekbaar?

Of een gift aftrekbaar is, hangt af van het soort gift en soort instelling, zie onderstaand overzicht.

Wanneer zijn giften aftrekbaar?
Geven aan een: Periodieke gift
vanuit privé
Gewone gift
vanuit privé
Zakelijke gift
vanuit een bv
ANBI aftrekbaar aftrekbaar aftrekbaar
Culturele ANBI aftrekbaar, met 25% extra aftrek tot € 5.000 aftrekbaar, met 25% extra aftrek tot € 5.000 aftrekbaar, met 50% extra aftrek tot € 5.000
Vereniging aftrekbaar niet aftrekbaar niet aftrekbaar
Steunstichting SBBI niet aftrekbaar aftrekbaar aftrekbaar

Belastingvoordeel berekenen

Wij hebben een zestal berekeningen online staan voor het berekenen van het belastingvoordeel van giften:

Bereken zelf wat uw giften aan goede doelen u kosten na belastingaftrek. Als u het goed doet, betaalt de overheid (flink) mee. Hoeveel en hoe optimaal te geven kunt u zelf uitrekenen met onze berekeningen.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 14 rekentools voor Schenken & Erven.