Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
267 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2023

Giften aan goede doelen fiscaal aftrekbaar

Van giften die u doet aan goede doelen of instellingen kunt van de belastingdienst een deel terugkrijgen. Giften zijn meestal fiscaal aftrekbaar.

Hoeveel belasting u terug krijgt, is afhankelijk van verschillende criteria. Hoe geeft u? Eenmalig of gedurende meerdere jaren, vastgelegd bij de notaris of (sinds 2014) onderhands? En als u een BV als eigen zaak heeft kunt u de gift ook vanuit uw BV doen.

Daarnaast worden er, om voor fiscale aftrek van uw giften in aanmerking te komen, eisen gesteld aan het goede doel of de instelling waaraan u geeft.

Giften

Een gift is pas een gift als u er niets voor terug krijgt. Een lot, boek, kalender of kerstkaarten kopen bij een goed doel is dan ook geen gift.

U moet altijd schriftelijk kunnen aantonen dat u de gift gedaan heeft. Dit kan met een kwitantie, maar ook met een bankafschrift.

Maakt u kosten voor een goed doel zonder dat deze vergoed worden, dan kunt u deze vaak ook als gift aftrekken van de belasting. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Eenmalige giften

Als u eenmalig een gift doet aan een goed doel of goedgekeurde instelling (ANBI, zie verderop), is deze aftrekbaar in box 1. U kunt de overheid daardoor laten meebetalen aan uw gift.

Er geldt voor eenmalige giften een minimum drempel en een maximum als plafond. Uw giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen, tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen.

Het verzamelinkomen is een fiscaal begrip voor uw ‘totale inkomen’ in een jaar: het inkomen uit werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit vermogen (box 3).
Gebruik onze rekentool verzamelinkomen om dit te berekenen.

Voor fiscale partners geldt de som van hun verzamelinkomens. Het aftrekbare bedrag mag vrij verdeeld worden over de partners. U kunt uw giften dus aftrekken bij het hoogste inkomen.

Bereken zelf in hoeverre uw eenmalige gift aftrekbaar is.

Periodieke giften

Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan een goed doel of instelling, kunt u dat ook doen middels een periodieke gift. U legt dan bij de notaris in een akte, of sinds 2014 in een onderhandse akte van schenking, vast dat u jaarlijks een gift doet.

Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 36.93% (in 2023) van de gift aan u ‘terugbetaalt’.

Als u periodiek een gift doet zonder dit vast te leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van een eenmalige gift.

Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%.

De belangrijkste voorwaarden voor periodieke giften zijn:

  • De gift is vastgelegd bij een notaris, of sinds 2014 met een onderhandse akte van schenking. Het goede doel regelt dit meestal graag voor u.
  • U moet de gift minimaal 1 maal per jaar gedurende minimaal 5 jaar doen. Vaker en langer mag ook.
  • De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.

Nog een voordeel van een periodieke gift is dat u ook kunt geven aan een vereniging die geen ANBI is. Maar pas op: er worden dan wel een aantal voorwaarden gesteld aan de vereniging.

U kunt zelf de belastingaftrek berekenen voor periodieke giften.

ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

Algemeen Nut Beogende Instellingen, afgekort ANBI, zijn instellingen die op een of andere manier bijdragen aan het algemeen nut. Denk hierbij aan: charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen en kerken of levensbeschouwende instellingen.

Een ANBI moet gevestigd zijn in de EU, de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba.

De belastingdienst bepaalt welke instellingen het stempel ‘ANBI’ krijgen. U kunt bij de belastingdienst opzoeken of de instelling waaraan u wilt geven, een ANBI is. Kunt u de instelling daar niet vinden, ga dan bij de instelling zelf na of ze ANBI zijn, soms zijn ze namelijk onder een andere naam of als groep geregistreerd bij de belastingdienst.

Zakelijk geven

Als u (als ondernemer) een bv heeft, kunt u ook zakelijk geven vanuit uw bv. Voor een eenmanszaak, cv, vof, etc. gelden de regels van particuliere giften.

Jaarlijkse giften tot een maximum van 50% van de fiscale winst zijn voor de VPB aftrekbaar.

Het kan – als u de keuze hebt – voordeliger zijn om vanuit uw bv te geven, u vergelijkt dan wat beide opties u aan fiscaal voordeel opleveren. De dividendbelasting (box2) wordt hierbij ook meegenomen, om de kosten in privé te kunnen vergelijken.

U kunt zelf de netto kosten van uw zakelijke giften berekenen voor de bv en in privé.

Ook kunt u berekenen wat in uw situatie het voordeligste is: zakelijk of in privé geven.

NB Giften zijn in een bv beperkt aftrekbaar, bedrijfskosten volledig. Het kan daarom slim zijn om een zakelijke gift ‘om te buigen’ naar bedrijfskosten, bijvoorbeeld door het plaatsen van een advertentie, sponsoren van de instelling of een activiteit, etc.

Belastingvoordeel berekenen

Wij hebben een viertal berekeningen online staan voor het berekenen van het belastingvoordeel van giften:

Bereken zelf online wat uw giften aan goede doelen u kosten na belastingaftrek. Als u het goed doet, betaalt de overheid (flink) mee. Hoeveel en hoe optimaal te geven kunt u zelf uitrekenen met onze online berekeningen.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 11 rekentools voor Schenken & Erven.