Zelf alles online berekenen

Al 16 jaar, met 172 rekentools en ruim 11.000.000 berekeningen per jaar.
Bijgewerkt na Prinsjesdag 2016

Schenkbelasting berekenen

Klik op de gewenste ster:

 

Beoordeling: 8.2/10 (46x)

Schenkbelasting berekenen

Hoeveel schenkbelasting moet de ontvanger betalen als u geld gaat schenken?

Met onderstaande berekening kunt u zelf berekenen hoe hoog de schenkbelasting is als u geld wilt schenken, en wat er dan netto overblijft van uw schenking.

Gebruik de schenken netto-bruto berekening om te berekenen hoeveel het u bruto kost om een bepaald bedrag netto te schenken.

Gaat het om een schenking zonder recht van gebruik of juist alléén het recht van gebruik (1), een periodieke uitkering (2) of een verhuurde woning (3)? Bereken dan eerst de waarde daarvan:

 1. De waarde van vruchtgebruik en blote eigendom berekenen.
 2. De waarde van een periodieke uitkering berekenen.
 3. De waarde van een verhuurde woning berekenen.

Gegevens

Gaat het om een schenking zonder recht van gebruik of alléén het recht van gebruik (1), een periodieke uitkering (2) of een verhuurde woning (3)? Bereken dan eerst de waarde daarvan:

 1. De waarde van vruchtgebruik en blote eigendom berekenen.
 2. De waarde van een periodieke uitkering berekenen.
 3. De waarde van een verhuurde woning berekenen.

Fiscale betekening:

 • Onder 'partners' wordt verstaan:
  • gehuwden;
  • partners met een geregistreerd partnerschap;
  • partners met een samenlevingscontract met daarin een wederzijdse zorgverplichting;
  • partners met een samenlevingscontract die aantoonbaar gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf kalenderjaren een gezamenlijk huishouding hebben gevoerd;
  • Onder voorwaarden mogelijk ook inwonende kinderen die mantelzorg verlenen.
 • Onder 'stiefkind' wordt verstaan: kinderen van de parter.

Het gaat hierbij om kinderen in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar. Dus jonger dan 40 jaar.
Let op: In de jaren t/m 2012 gaat het om 18 t/m 35 jaar.

U mag eenmalig per kind belastingvrij een hogere schenking doen. Kies 'ja' als dat van toepassing is, 'nee' als u al eerder de eenmalige schenking aan dit kind heeft gedaan.

Vul 'ja' in, indien de schenking gebruikt wordt voor de aankoop van een eigen woning van het kind, dan wel gebruikt wordt voor een studie of beroepsopleiding van het kind waarvan de kosten hoger zijn dan € 20.000 per jaar. In beide gevallen dient de bestemming in een notariële akte vastgelegd te worden.

Gerelateerde berekeningen

Alle berekeningen in dit thema

Informatie in dit thema

Copyright © 2001-2016: www.berekenhet.nl
Disclaimer, privacy & cookies, nieuwsbrief, zakelijk & contact | Sitemap