Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Schenkbelasting berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.3/10 (74x)

Hoeveel schenkbelasting moet de ontvanger betalen?
Wat blijft er netto over van een schenking?

Schenkbelasting berekenen

Met onderstaande berekening kunt u zelf berekenen hoe hoog de schenkbelasting is als u geld wilt schenken, en wat er dan netto overblijft van uw schenking.

Gebruik de schenken netto-bruto berekening om te berekenen hoeveel het u bruto kost om een bepaald bedrag netto te schenken.

Gaat het om een schenking zonder recht van gebruik of alléén het recht van gebruik, een periodieke uitkering of een verhuurde woning? Bereken dan eerst de waarde daarvan:

 1. De waarde van vruchtgebruik en blote eigendom berekenen.
 2. De waarde van een periodieke uitkering berekenen.
 3. De waarde van een verhuurde woning berekenen.

Berekenen

Gaat het om een schenking zonder recht van gebruik of alléén het recht van gebruik (1), een periodieke uitkering (2) of een verhuurde woning (3)? Bereken dan eerst de waarde daarvan:

 1. De waarde van vruchtgebruik en blote eigendom berekenen.
 2. De waarde van een periodieke uitkering berekenen.
 3. De waarde van een verhuurde woning berekenen.

Fiscale betekening:

 • Onder 'partners' wordt verstaan:
  • gehuwden;
  • partners met een geregistreerd partnerschap;
  • partners met een samenlevingscontract met daarin een wederzijdse zorgverplichting;
  • partners met een samenlevingscontract die aantoonbaar gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf kalenderjaren een gezamenlijk huishouding hebben gevoerd;
  • Onder voorwaarden mogelijk ook inwonende kinderen die mantelzorg verlenen.
 • Onder 'stiefkind' wordt verstaan: kinderen van de parter.

Een ontvanger van een schenking mag, onder voorwaarden, één maal in zijn leven gebruik maken van een verhoogde vrijstelling. Indien u daar gebruik van wilt maken, kies dan 'ja', anders 'nee'. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.
 
Heeft u al gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan kunt u onder voorwaarden nog wel in aanmerking komen voor een eenmalig aanvullende vrijstelling voor de eigen woning. Kies als dat het geval is ook voor 'ja'.

 • Onder eigen woning wordt verstaan de woning van de ontvanger. De schenking mag gebruikt worden voor:
  • de aankoop van deze woning;
  • onderhoud en/of verbouwen van deze woning;
  • aflossen van de hypotheek op deze woning;
  • aflossen van de restschuld als de vorige woning verkocht is voor minder dan de eigenwoningschuld;
  • aflossen van een familiebanklening voor deze woning;
  • afkoop van het recht van erfpacht.
 • Onder dure studie of opleiding wordt verstaan een studie of beroepsopleiding waarvan de kosten hoger zijn dan € 20.000 per jaar. Alleen voor (stief)kinderen.
 • Kies anders als u een verhoogde schenking wilt doen aan een (stief)kind.
 • Kies afwijkende vrijstelling als u recht heeft op een afwijkende eenmalig verhoogde of aanvullende vrijstelling. U kunt dan zelf de hoogte van de vrijstelling invullen.

Vul hier de hoogte van de afwijkende eenmalig verhoogde vrijstelling of eenmalig aanvullende vrijstelling voor de eigen woning in.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 14 rekentools voor Schenken & Erven.

Extra informatie