Zelf alles online berekenen

Al 22 jaar informatief en onafhankelijk.
263 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Prinsjesdag 2022 | Belastingplan 2023 verwerkt

Schenken netto-bruto

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.8/10 (21x)

Hoeveel moet u schenken inclusief belasting?
Wat moet u schenken voor een gewenste netto schenking?

Schenken netto-bruto

Er moet schenkbelasting betaald worden als u geld (of goederen) wilt schenken.

Met onderstaande berekening kunt u zelf berekenen hoeveel geld u (bruto) moet schenken, om een gewenst (netto) bedrag over te houden. Als u weet hoeveel geld de ontvanger nodig heeft, kunt u hiermee berekenen wat de schenking u kost inclusief de te betalen schenkbelasting.

Gebruik de schenkbelasting berekening om omgekeerd te berekenen hoeveel geld er overblijft van een schenking na betalen van de schenkbelasting.

U mag iedereen éénmaal in zijn leven een ruime ton (€ 106.671 in 2022) schenken, vrijgesteld van schenkingsbelasting, de zogenaamde ‘jubelton’. Deze schenking moet dan wel gebruikt worden voor (de financiering van) de eigen woning en de ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.
NB In de plannen van het Kabinet-Rutte IV is opgenomen dat de jubelton per 2024 wordt afgeschaft.

Berekenen

Vul hier het bedrag in dat u wilt dat de ontvanger (in het handje) krijgt, na betaling van de schenkbelasting.

Fiscale betekening:

 • Onder 'partners' wordt verstaan:
  • gehuwden;
  • partners met een geregistreerd partnerschap;
  • partners met een samenlevingscontract met daarin een wederzijdse zorgverplichting;
  • partners met een samenlevingscontract die aantoonbaar gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf kalenderjaren een gezamenlijk huishouding hebben gevoerd;
  • Onder voorwaarden mogelijk ook inwonende kinderen die mantelzorg verlenen.
 • Onder 'stiefkind' wordt verstaan: kinderen van de parter.

Een ontvanger van een schenking mag, onder voorwaarden, één maal in zijn leven gebruik maken van een verhoogde vrijstelling. Indien u daar gebruik van wilt maken, kies dan 'ja', anders 'nee'. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.
 
Heeft u al gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan kunt u onder voorwaarden nog wel in aanmerking komen voor een eenmalig aanvullende vrijstelling voor de eigen woning. Kies als dat het geval is ook voor 'ja'.

 • Onder eigen woning wordt verstaan de woning van de ontvanger. De schenking mag gebruikt worden voor:
  • de aankoop van deze woning;
  • onderhoud en/of verbouwen van deze woning;
  • aflossen van de hypotheek op deze woning;
  • aflossen van de restschuld als de vorige woning verkocht is voor minder dan de eigenwoningschuld;
  • aflossen van een familiebanklening voor deze woning;
  • afkoop van het recht van erfpacht.
 • Onder dure studie of opleiding wordt verstaan een studie of beroepsopleiding waarvan de kosten hoger zijn dan € 20.000 per jaar. Alleen voor (stief)kinderen.
 • Kies anders als u een verhoogde schenking wilt doen aan een (stief)kind.
 • Kies afwijkende vrijstelling als u recht heeft op een afwijkende eenmalig verhoogde of aanvullende vrijstelling. U kunt dan zelf de hoogte van de vrijstelling invullen.

Vul hier de hoogte van de afwijkende eenmalig verhoogde vrijstelling of eenmalig aanvullende vrijstelling voor de eigen woning in.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 11 rekentools voor Schenken & Erven.

Extra informatie