Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
274 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2023

Erfbelasting berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.4/10 (258x)

Hoeveel erfbelasting moet u betalen over een erfenis?
Wat houdt u netto over van de erfenis?

Erfbelasting berekenen

U moet erfbelasting betalen over een ontvangen erfenis. Hoeveel dat is kunt u hier berekenen.

Erft u zonder recht van gebruik of alléén het recht van gebruik, een periodieke uitkering of een verhuurde woning? Bereken dan eerst de waarde van dit erfdeel:

  1. De waarde van vruchtgebruik en blote eigendom berekenen.
  2. De waarde van een periodieke uitkering berekenen.
  3. De waarde van een verhuurde woning berekenen.

Met onderstaande berekening kunt u berekenen hoe hoog de erfbelasting over een erfenis is en wat dan de netto verkrijging is.

Berekenen

Erft u zonder recht van gebruik of alléén het recht van gebruik (1), een periodieke uitkering (2) of een verhuurde woning (3)? Bereken dan eerst de waarde daarvan:

  1. De waarde van vruchtgebruik en blote eigendom berekenen.
  2. De waarde van een periodieke uitkering berekenen.
  3. De waarde van een verhuurde woning berekenen.

Onder 'partners' wordt verstaan: gehuwden, partners met een geregistreerd partnerschap, partners met een samenlevingscontract met daarin een wederzijdse zorgverplichting, of partners met een samenlevingscontract die aantoonbaar gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf kalenderjaren een gezamenlijk huishouding hebben gevoerd.
Inwonende kinderen die mantelzorg verlenen kunnen onder voorwaarden ook als partner aangemerkt worden.
Onder '(stief)kind' worden verstaan: eigen kinderen en kinderen van de parter.

Als u een pensioen of lijfrente-uitkering erft van een overleden partner, betaalt u hier geen erfbelasting over, maar wordt de hoge vrijstelling wel verlaagd.
Vul hier de gekapitaliseerde waarde van deze periodieke uitkering(en) in. De rekentool berekent dan hieruit de verlaging van de vrijstelling.
Gebruik onze rekentool waarde periodieke uitkering in erfenis of schenking om de gekapitaliseerde waarde te berekenen.

Voor kinderen die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden geldt een hogere vrijstelling. Voorwaarde hierbij is dat zij vermoedelijk ten gevolge van ziekte of gebreken in de eerstkomende drie jaar niet in staat zullen zijn om met arbeid de helft te verdienen van hetgeen gezonde personen van gelijke leeftijd zouden kunnen verdienen.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 13 rekentools voor Schenken & Erven.

Extra informatie