Zelf alles online berekenen

Al 18 jaar, met 198 rekentools en ruim 13.500.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2018

Erfbelasting berekenen

Klik op de gewenste ster:

 

Beoordeling: 8.3/10 (221x)

Hoeveel erfbelasting moet u betalen over een erfenis?

Erfbelasting berekenen

U moet erfbelasting betalen over een ontvangen erfenis. Hoeveel dat is kunt u hier berekenen.

Erft u zonder recht van gebruik of alléén het recht van gebruik, een periodieke uitkering of een verhuurde woning? Bereken dan eerst de waarde van dit erfdeel:

  1. De waarde van vruchtgebruik en blote eigendom berekenen.
  2. De waarde van een periodieke uitkering berekenen.
  3. De waarde van een verhuurde woning berekenen.

Met onderstaande berekening kunt u berekenen hoe hoog de erfbelasting over een erfenis is en wat dan de netto verkrijging is.

Gegevens

Erft u zonder recht van gebruik of alléén het recht van gebruik (1), een periodieke uitkering (2) of een verhuurde woning (3)? Bereken dan eerst de waarde daarvan:

  1. De waarde van vruchtgebruik en blote eigendom berekenen.
  2. De waarde van een periodieke uitkering berekenen.
  3. De waarde van een verhuurde woning berekenen.

Onder 'partners' wordt verstaan: gehuwden, partners met een geregistreerd partnerschap, partners met een samenlevingscontract met daarin een wederzijdse zorgverplichting, of partners met een samenlevingscontract die aantoonbaar gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf kalenderjaren een gezamenlijk huishouding hebben gevoerd.
Inwonende kinderen die mantelzorg verlenen kunnen onder voorwaarden ook als partner aangemerkt worden.
Onder '(stief)kind' worden verstaan: eigen kinderen en kinderen van de parter.

Voor kinderen die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden geldt een hogere vrijstelling. Voorwaarde hierbij is dat zij vermoedelijk ten gevolge van ziekte of gebreken in de eerstkomende drie jaar niet in staat zullen zijn om met arbeid de helft te verdienen van hetgeen gezonde personen van gelijke leeftijd zouden kunnen verdienen.

Berekeningen in dit thema

Informatie in dit thema

Zelf alles
online
berekenen

Copyright © 2001-2018: www.berekenhet.nl
Disclaimer, privacy & cookies, nieuwsbrief, zakelijk & contact | Sitemap