Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Wat verandert er in 2017 voor u?30-12-2016

Wijzigingen 2017Ook dit jaar hebben we het weer voor elkaar gekregen om alle rekentools op BerekenHet.nl voor de jaarwisseling aangepast te krijgen voor het nieuwe (belasting)jaar 2017. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor u? Gebruik de vernieuwde rekentools om het zelf te berekenen.

 

De belangrijkste veranderingen op een rijtje.

Koopkracht in 2017

Hoeveel gaat u er in 2017 in koopkracht op vooruit? Dat kunt u berekenen met de koopkracht rekentool die we samen met het Nibud ontwikkeld hebben. Nu nog worden de voorlopige cijfers van Prinsjesdag gebruikt, medio januari verschijnen de nieuwe cijfers van het Nibud.

Box 1 inkomensbelasting

In 2017 zijn er beperkte veranderingen in box 1. Wijzigingen in de inkomensafhankelijke heffingskortingen, arbeid wordt meer beloond, en de tweede en derde belastingschijf stijgen met 0,4% van 40,4% naar 40,8%.

Wat dit voor u betekent kunt u berekenen met onze rekentool belasting box 1 – 2017 t.o.v. 2016.

Ook kunt berekenen wat u in 2017 netto overhoudt van uw bruto salaris: bruto/nettoloon 2017.

Box 3 belasting wordt progressief

Tussen 2001 en 2016 betaalde u effectief 1,2% van uw vermogen als vermogensbelasting in box 3. Vanaf 2017 is deze belasting progressief en gaat u net als bij uw inkomen in box 1, meer belasting betalen als u meer vermogen heeft, effectief  .

U kunt zelf het verschil berekenen met onze rekentool box 3 belasting in 2017 en 2016

Al onze rekentools zijn aangepast op de nieuwe box 3 belasting.

Daarnaast zijn er ook twee nieuwe handige rekentools voor de nieuwe box 3 belasting:

NB Deze nieuwe box 3 belasting zal hoogstwaarschijnlijk over een paar jaar alweer wijzigen naar een systeem dat beter aansluit bij het belasten werkelijk behaalde rendement. Daarom kunt u in onze rekentools ook rekenen met 30% belasting over het werkelijk behaalde rendement. Dat is namelijk het streven van de politiek.

Hypotheek en eigen woning

In 2017 is de maximale hypotheek 101% van de woningwaarde. De maximale hypotheekrenteaftrek is weer met een halve procent omlaag gegaan naar 50,0%.

De maximale hypotheek met NHG is vanaf 2017 weer gebaseerd op de gemiddelde huizenprijs. Voor 2017 is de maximale hypotheek met NHG gebaseerd op woning met een maximale koopprijs van € 245.000. De maximale hypotheek is normaal 101%, en met energiebesparende voorzieningen (EBV) 106% hiervan.

Als u een kapitaalsverzekering eigen woning heeft (KEW) kunt u (onder voorwaarden) eerder bij het geld zonder fiscale boete. Dit geldt als u financiële problemen heeft of als u het geld gaat gebruiken voor het (deels) aflossen van uw hypotheek. Een exacte invulling volgt nog.

En als u een rijke suikeroom heeft … er mag weer € 100.000 belastingvrij geschonken worden als het geld gebruikt wordt voor de eigen woning. De tijdelijke regeling uit 2014 is vanaf 2017 definitief. Er mag hierbij aan iedereen geschonken worden, als de ontvanger maar tussen de 18 en 40 jaar oud is. Een suikervriend of zelfs suikerbuurman kan dus ook.

Eerste stap afschaffing minimumjeugdloon uitgesteld

Het aanpassen van het minimumjeugdloon is (voorlopig) uitgesteld tot 1 juli 2017. Daarnaast is het algemene minimumuurloon op de lange baan geschoven. De eerste deukjes in het zo enthousiast ontvangen plan van minister Asscher.

Wij hebben onze minimumjeugdloon in de toekomst rekentool aangepast aan deze laatste wijzigingen.

Bijtelling auto van de zaak naar 22%

De bijtelling voor een auto van de zaak is versimpeld. Er is nog één tarief van 22% voor bijna alle auto’s. Alleen volledig elektrische auto’s hebben een lagere bijtelling van 4%.

De eerste onrust in de autobranche is er al, want er worden nu geen hybride auto’s meer verkocht.
Bezitters van een auto met 25% bijtelling blijven deze 25% betalen totdat de auto 5 jaar oud is. We zijn benieuwd hoelang het duurt voordat iemand daar een slimme oplossing voor lanceert.

U kunt de bijtelling berekenen met de rekentool bijtelling auto van de zaak.

Pensioen in eigen beheer

In 2017 komt er voor DGA’s een eind aan de mogelijkheid om nieuw pensioen in eigen beheer (PEB) op te bouwen binnen een eigen bv. De wet die dat moest regelen is op het laatste moment nog wel even tegengehouden door staatsecretaris Wiebes, na waarschuwingen dat deze wet de overheid weleens erg veel geld zou kunnen gaan kosten. Wordt vervolgd zullen we maar zeggen.

Met onze Pensioen Eigen Beheer afkopen rekentool kunt u berekenen hoe hoog de netto uitkering en belastingdruk zijn bij afkopen van het PEB volgens de huidige plannen. De tool toont ook de gevolgen daarvan voor het verder opbouwen van het geld tot u met pensioen gaat.

Zo kan hulpverlening ook!

Ook wij waren onder de indruk van de documentaireserie Schuldig van de omroep Human.

De serie geeft een kijkje achter de schermen bij mensen met schulden in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Vooral de onorthodoxe hulpverlener Paul Scheerder van het Leefkringhuis maakte veel indruk op ons. Petje af voor deze mensen. Wat een no-nonsense benadering en wat een resultaat! Daar kunnen veel hulpverleners nog heel veel van leren. 

Wij van BerekenHet hebben daarom dit jaar gedoneerd aan het Leefkringhuis. Als u nog wat goeds wilt doen, raden wij u dit goede doel (met ANBI-status) van harte aan. 

NB U kunt berekenen wat een schenking als deze u netto gaat kosten met onze vier rekentools voor giften. Doen!

Zelf berekenen

Extra informatie