Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Belastingtarieven voor 2017

Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2017.

Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Belastingwetten voor 2017.

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 19.982 36,55% € 7.303
2 € 19.983 € 33.791 40,80% € 12.937
3 € 33.792 € 67.072 40,80% € 26.515
4 € 67.073 52,00%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 19.982 18,65% € 3.726
2 € 19.983 € 33.791 22,90% € 6.888
3 € 33.792 € 67.072 40,80% € 20.466
4 € 67.073 52,00%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 19.982 18,65% € 3.726
2 € 19.983 € 34.130 22,90% € 6.966
3 € 34.131 € 67.072 40,80% € 20.406
4 € 67.073 52,00%

Eigen woning in box 1

Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 50,00%

Tarieven eigenwoningforfait

Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.

WOZ-waarde Eigenwoningforfait
t/m € 12.500 0,00% van de WOZ-waarde
t/m € 25.000 0,30% van de WOZ-waarde
t/m € 50.000 0,45% van de WOZ-waarde
t/m € 75.000 0,60% van de WOZ-waarde
t/m € 1.060.000 0,75% van de WOZ-waarde
vanaf € 1.060.001 € 7.950 + 2,35% van de WOZ-waarde > € 1.060.000

Overdrachtsbelasting

Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een woning is 2%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 6%.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

  Voor AOW Na AOW
MKB Winstvrijstelling 14,00% 14,00%
Zelfstandigenaftrek (maximaal) € 7.280 € 3.640
Startersaftrek € 2.123 € 1.062
Oudedagsreserve percentage v/d winst 9,80%
Oudedagsreserve maximaal € 8.946

Belastingtarieven box 2

Belasting over dividenduitkeringen vanuit een bv.

Het belastingtarief is 25,00%.

Belastingtarieven box 3

Vermogensbelasting over privévermogen.

Het belastingtarief is 30%

Er geldt per persoon een vrijstelling van € 25.000.

Oude berekeningsmethode (oude wetgeving)

Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt belast volgens onderstaande tabel.

  Forfaitaire Opbouw Forfaitair
Rendement
30% Belasting
Schijf Vanaf T/m 1,63% 5,39% Effectief
1 € 1 € 75.000 67% 33% 2,87% 0,86%
2 € 75.001 € 975.000 21% 79% 4,60% 1,38%
3 € 975.001 0% 100% 5,39% 1,62%

Nieuwe berekeningsmethode (spaarvariant)

Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt per 'soort vermogen' belast met onderstaande forfaitaire percentages.

Percentages Forfaitair rendement Effectieve belasting
Bank- en spaartegoeden (sparen) 0,25% 0,0750%
Overig bezit (beleggen) 5,39% 1,6170%
Schulden boven € 3.000 -3,43% -1,0290%

Schenk- en erfbelasting

Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting


U bent (zijn of haar)
Vrijstelling
Schenkbelasting
Vrijstelling
Erfbelasting
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 2.129 € 638.089
Kind of pleegkind € 5.320 € 20.209
Kind met ziekte of handicap € 5.320 € 60.621
Kleinkind € 2.129 € 20.209
Ouder € 2.129 € 47.859
Overig (waaronder een broer of zus) € 2.129 € 2.129

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.

U bent (zijn of haar) Besteding Vrijstelling
Geldt voor iedereen
tussen 18 en 40 jaar
Financiering van een eigen woning € 100.000
Kind of pleegkind Financiering van een dure studie € 53.176
Kind of pleegkind Anders € 25.526

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.

U bent (zijn of haar) T/m € 122.268 Vanaf € 122.269
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend 10% 20%
Kind of pleegkind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) 30% 40%

Vennootschapsbelasting

Tarieven voor de vennootschapsbelasting

Belastbaar bedrag Tarief
t/m € 200.000 20,0%
vanaf € 200.001 25,0%

Extra informatie