Zelf alles online berekenen

Al 18 jaar, met 195 rekentools en ruim 13.500.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2018

Belastingtarieven voor 2017

Om uw privacy te beschermen, hebben we de social media knoppen van onze website verwijderd.
U kunt een berekening nog delen, na het berekenen, via de groene knop 'Delen' onder de resultaten.

Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2017.
Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Belastingwetten voor 2017.

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Totale heffing
1 € 1 € 19.982 36,55% € 7.303
2 € 19.983 € 33.791 40,80% € 12.937
3 € 33.792 € 67.072 40,80% € 26.515
4 € 67.073 52,00%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

Belastingtarieven voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Totale heffing
1 € 1 € 19.982 18,65% € 3.726
2 € 19.983 € 33.791 22,90% € 6.888
3 € 33.792 € 67.072 40,80% € 20.466
4 € 67.073 52,00%

Belastingtarieven box 1 – geboren voor 1946

Belastingtarieven voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Totale heffing
1 € 1 € 19.982 18,65% € 3.726
2 € 19.983 € 34.130 22,90% € 6.966
3 € 34.131 € 67.072 40,80% € 20.406
4 € 67.073 52,00%

Belastingtarieven box 2

Dividendbelasting over ontvangen dividend.

Het belastingtarief is 25%.

Belastingtarieven box 3

Vermogensbelasting over privévermogen.

Er geldt per persoon een vrijstelling van € 25.000.
Daarboven wordt het box 3 vermogen belast volgens onderstaande tabel.

  Forfaitaire Opbouw Forfaitair
Rendement
30% Belasting
Schijf Vanaf T/m 1,63% 5,39% Effectief
1 € 1 € 75.000 67% 33% 2,87% 0,86%
2 € 75.001 € 975.000 21% 79% 4,60% 1,38%
3 € 975.001 0% 100% 5,39% 1,62%

Schenk- en erfbelasting

Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting


U bent (zijn of haar)
Vrijstelling
Schenkbelasting
Vrijstelling
Erfbelasting
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 2.129 € 638.089
Kind of pleegkind € 5.320 € 20.209
Kind met ziekte of handicap € 5.320 € 60.621
Kleinkind € 2.129 € 20.209
Ouder € 2.129 € 47.859
Overig (waaronder een broer of zus) € 2.129 € 2.129

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.

U bent (zijn of haar) Besteding Vrijstelling
Geldt voor iedereen
tussen 18 en 40 jaar
Financiering van een eigen woning t/m € 100.000
Kind of pleegkind Financiering van een dure studie t/m € 53.176
Kind of pleegkind Anders t/m € 25.526

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.


U bent (zijn of haar)
T/m € 122.268 Vanaf € 122.269
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend 10% 20%
Kind of pleegkind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) 30% 40%

Gerelateerde informatie

Zelf alles
online
berekenen

Copyright © 2001-2018: www.berekenhet.nl
Disclaimer, privacy & cookies, nieuwsbrief, zakelijk & contact | Sitemap