Zelf alles online berekenen

Al 22 jaar informatief en onafhankelijk.
246 rekentools en ruim 23.500.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2022

Belasting box 3 - netto rendement

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.5/10 (8x)

Wat is het netto rendement op (extra) vermogen in box 3?

Belasting box 3 - netto rendement

Het netto rendement op uw vermogen is het behaalde rendement na aftrek van de belasting die u moet betalen in box 3.

Sinds 2017 betaalt u belasting over een forfaitair rendement dat afhankelijk is van de grootte van uw vermogen.

Hoeveel belasting u betaalt is afhankelijk van het heffigsvrij vermogen, € 50.650 of € 101.300 voor fiscaal partners (2022) en het (fictieve) rendement waarover de belasting geheven wordt.

U kunt hier berekenen wat uw netto rendement in box 3 is. Het rendement na aftrek van de vermogensbelasting. Volgens de regels van het betreffende belastingjaar. Daarnaast kunt u berekenen hoeveel het netto rendement zou zijn als u 30% belasting zou betalen over het werkelijk behaalde rendement.

Extra vermogen wordt, door het heffingsvrije vermogen en/of de vermogensafhankelijke belasting, vaak zwaarder belast. Het netto rendement over extra vermogen is daardoor doorgaans lager. Dit kunt u hier ook berekenen.

Berekenen

U kunt rekenen met verschillende opties:

  • Jaren t/m 2016 - Het geld wordt belast volgens de wetgeving die gold t/m 2016. U betaalt 1,2% van uw vermogen als belasting.
  • Jaren vanaf 2017 - Hogere vermogens worden zwaarder belast dan lagere vermogens. Effectief is de belasting boven de vrijstelling in 2022 tussen 0,56% en 1,71%.
  • ja, 30% op rendement - Het werkelijk behaalde rendement wordt belast met 30%. Dit is het streven van de politiek op termijn.

%

Het totaal aan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties, onroerend goed (zoals tweede huis) en ander vermogen in box 3.

Door uw vermogen bij de berekening op te splitsen in twee delen, kan het netto rendement over beide delen apart berekend worden.
Door het heffingsvrij vermogen en/of de vermogensafhankelijke belasting zal het netto rendement over extra vermogen vaak lager zijn.

De berekening houdt rekening met het heffingvrij vermogen (€ 50.650 per persoon in 2022).
Als u een fiscaal partner heeft, wordt daarnaast in de berekening het vermogen 50/50 verdeeld om de box 3 belasting minimaal te houden.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 22 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Extra informatie