Zelf alles online berekenen

Al 19 jaar, met 211 rekentools en ruim 17.000.000 berekeningen per jaar. Onafhankelijk en informatief.
Bijgewerkt na Prinsjesdag 2019

Belasting box 3 - netto rendement

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.5/10 (8x)

Wat is het netto rendement op (extra) vermogen in box 3?

Belasting box 3 - netto rendement

Het netto rendement op uw vermogen is het behaalde rendement na aftrek van de belasting die u moet betalen in box 3.

Hoeveel belasting u betaalt is afhankelijk van het heffigsvrij vermogen, € 30.360 of € 60.720 voor fiscaal partners (2019) en het (fictieve) rendement waarover de belasting geheven wordt.

Sinds 2001 betaalt u 30% belasting in box 3. Tot en met 2016 over een vast fofaitair (fictief) rendement van 4%. Vanaf 2017 over een forfaitair rendement dat afhankelijk is van de grootte van uw vermogen.

U kunt hier berekenen wat uw netto rendement in box 3 is. Het rendement na aftrek van de vermogensbelasting. Volgens de regels van het betreffende belastingjaar. Daarnaast kunt u berekenen hoeveel het netto rendement zou zijn als u 30% belasting zou betalen over het werkelijk behaalde rendement.

Extra vermogen wordt, door het heffingsvrije vermogen en/of de vermogensafhankelijke belasting, vaak zwaarder belast. Het netto rendement over extra vermogen is daardoor doorgaans lager. Dit kunt u hier ook berekenen.

Berekenen

U kunt rekenen met verschillende opties:

  • Jaren t/m 2016 - Het geld wordt belast volgens de wetgeving die gold t/m 2016. U betaalt 1,2% van uw vermogen als belasting.
  • Jaren vanaf 2017 - Hogere vermogens worden zwaarder belast dan lagere vermogens. Effectief is de belasting boven de vrijstelling op dit moment tussen 0,58% en 1,68%.
  • 30% op rendement - Het werkelijk behaalde rendement wordt belast met 30%. Dit is het streven van de politiek op termijn.

%

Het totaal aan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties, onroerend goed (zoals tweede huis) en ander vermogen in box 3.

Door uw vermogen bij de berekening op te splitsen in twee delen, kan het netto rendement over beide delen apart berekend worden.
Door het heffingsvrij vermogen en/of de vermogensafhankelijke belasting zal het netto rendement over extra vermogen vaak lager zijn.

De berekening houdt rekening met het heffingvrij vermogen (€ 30.360 per persoon in 2019).
Als u een fiscaal partner heeft, wordt daarnaast in de berekening het vermogen 50/50 verdeeld om de box 3 belasting minimaal te houden.

* Invoer verplicht

Meer berekenen

Er zijn in totaal 22 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Ga naar alle sparen & beleggen berekeningen.

Extra informatie