Zelf alles online berekenen

Al 17 jaar, met 188 rekentools en ruim 12.000.000 berekeningen per jaar.
Inclusief kabinetsplannen Rutte III

Belasting box 3 - netto rendement

Klik op de gewenste ster:

 

Beoordeling: 8.9/10 (7x)

Om uw privacy te beschermen, hebben we de social media knoppen van onze website verwijderd.
U kunt een berekening nog delen, na het berekenen, via de groende knop 'Delen' onder de resultaten.
Belasting box 3 - netto rendement

Wat is het netto rendement op (extra) vermogen in box 3?

Het netto rendement op uw vermogen is het behaalde rendement na aftrek van de belasting die u moet betalen in box 3.

Hoeveel belasting u betaalt is afhankelijk van het heffigsvrij vermogen, € 25.000 of € 50.000 voor fiscaal partners (2017) en het (fictieve) rendement waarover de belasting geheven wordt.

Sinds 2001 betaalt u 30% belasting in box 3. Tot en met 2016 over een vast fofaitair (fictief) rendement van 4%. Vanaf 2017 over een forfaitair rendement dat afhankelijk is van de grootte van uw vermogen.

U kunt hier berekenen wat uw netto rendement in box 3 is. Het rendement na aftrek van de vermogensbelasting. Volgens de regels van het betreffende belastingjaar. Daarnaast kunt u berekenen hoeveel het netto rendement zou zijn als u 30% belasting zou betalen over het werkelijk behaalde rendement.

Extra vermogen wordt, door het heffingsvrije vermogen en/of de vermogensafhankelijke belasting, vaak zwaarder belast. Het netto rendement over extra vermogen is daardoor doorgaans lager. Dit kunt u hier ook berekenen.

Gegevens

U rekenen met verschillende opties:

  • Jaren t/m 2016 - Het geld wordt belast volgens de wetgeving die gold t/m 2016. U betaalt 1,2% van uw vermogen als belasting.
  • Jaren vanaf 2017 - Hogere vermogens worden zwaarder belast dan lagere vermogens. Effectief is de belasting boven de vrijstelling op dit moment tussen 0,86% en 1,62%.
  • 30% op rendement - Het werkelijk behaalde rendement wordt belast met 30%. Dit is het streven van de politiek op termijn.

%

Het totaal aan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties, onroerend goed (zoals tweede huis) en ander vermogen in box 3.

Door uw vermogen bij de berekening op te splitsen in twee delen, kan het netto rendement over beide delen apart berekend worden.
Door het heffingsvrij vermogen en/of de vermogensafhankelijke belasting zal het netto rendement over extra vermogen vaak lager zijn.

* Invoer verplicht

Berekeningen in dit thema

Informatie in dit thema

Zelf alles
online
berekenen

Copyright © 2001-2017: www.berekenhet.nl
Disclaimer, privacy & cookies, nieuwsbrief, zakelijk & contact | Sitemap