Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Belasting box 3 - netto rendement

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.5/10 (8x)

Let op: dit is een oude berekening die mogelijk niet meer geldig of relevant is.

Wat is het netto rendement op (extra) vermogen in box 3?

Belasting box 3 - netto rendement

Het netto rendement op uw vermogen is het behaalde rendement na aftrek van de belasting die u moet betalen in box 3.

Let op: de box 3 belasting wordt met terugwerkende kracht vanaf 2021 (of eerder) aangepast. Zie voor meer informatie rechtsherstel box 3 belasting.

Sinds 2017 betaalde u volgens de oude wet belasting over een forfaitair rendement dat afhankelijk is van de grootte van uw vermogen.

Hoeveel belasting u moest betalen was afhankelijk van het heffigsvrij vermogen, € 57.000 of € 114.000 voor fiscaal partners (2024) en het (fictieve) rendement waarover de belasting geheven wordt.

U kunt hier berekenen wat uw netto rendement in box 3 is. Het rendement na aftrek van de vermogensbelasting. Volgens de regels van het betreffende belastingjaar.

Berekenen

U kunt rekenen met verschillende opties:

  • Jaren t/m 2016 - Het geld wordt belast volgens de wetgeving die gold t/m 2016. U betaalt 1,2% van uw vermogen als belasting.
  • 31% op rendement - Het werkelijk behaalde rendement wordt belast met 31%. Dit is de beste benadering van de box 3 belasting vanaf 2021. Na rechtsherstel met de 'spaarvariant' en als 'vermogensaanwasbelasting' vanaf 2025.
  • 34% op rendement - Zie '31% op rendement'.
  • Jaren vanaf 2017 volgens oude wetgeving - Hogere vermogens worden zwaarder belast dan lagere vermogens, effectief is de belasting dan in 2024.

%

Het totaal aan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties, onroerend goed (zoals tweede huis) en ander vermogen in box 3.

Door uw vermogen bij de berekening op te splitsen in twee delen, kan het netto rendement over beide delen apart berekend worden.
Door het heffingsvrij vermogen en/of de vermogensafhankelijke belasting zal het netto rendement over extra vermogen vaak lager zijn.

De berekening houdt rekening met het heffingvrij vermogen (€ 57.000 per persoon in 2024).
Als u een fiscaal partner heeft, wordt daarnaast in de berekening het vermogen 50/50 verdeeld om de box 3 belasting minimaal te houden.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 30 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Extra informatie