Zelf alles online berekenen

Al 22 jaar informatief en onafhankelijk.
265 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Prinsjesdag 2022 | Belastingplan 2023 verwerkt

Box 3 vermogensbelasting op (extra) vermogen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.4/10 (51x)

Let op: dit is een oude berekening die mogelijk niet meer geldig of relevant is.

Hoeveel vermogensbelasting betaalt u in box 3 over uw (extra) vermogen?

Box 3 vermogensbelasting op (extra) vermogen

Let op: de box 3 belasting wordt met terugwerkende kracht vanaf 2021 (of eerder) aangepast. Zie voor meer informatie rechtsherstel box 3 belasting.

In box 3 betaalt u belasting over het deel van uw vermogen meer dan het heffingsvrij vermogen, € 50.650 of € 101.300 voor fiscaal partners (2022).

U kunt hier berekenen hoeveel belasting u in box 3 moet betalen in een bepaald jaar.

Extra vermogen wordt soms zwaarder belast, daarom kunt u de belasting daarop ook apart berekenen.

Met de oude wet betaalde u daarnaast (sinds 2017) belasting over een forfaitair rendement dat afhankelijk was van de grootte van uw vermogen. Daardoor werd extra vermogen soms nog zwaarder belast.

Berekenen

U kunt rekenen met verschillende opties:

  • Jaren t/m 2016 - Het geld wordt belast volgens de wetgeving die gold t/m 2016. U betaalt 1,2% van uw vermogen als belasting.
  • 31% op rendement - Het werkelijk behaalde rendement wordt belast met 31%. Dit is de beste benadering van de box 3 belasting vanaf 2021. Na rechtsherstel met de 'spaarvariant' en als 'vermogensaanwasbelasting' vanaf 2025.
  • 34% op rendement - Zie '31% op rendement'.
  • Jaren vanaf 2017 volgens oude wetgeving - Hogere vermogens worden zwaarder belast dan lagere vermogens, effectief is de belasting dan tussen 0,56% en 1,71% in 2022.

%

Het totaal aan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties, onroerend goed (zoals tweede huis) en ander vermogen in box 3.

Door uw vermogen bij de berekening op te splitsen in twee delen, kan de belastingdruk over beide delen apart berekend worden.
Door het heffingsvrij vermogen en/of de vermogensafhankelijke belasting zal de belastingdruk over extra vermogen vaak hoger zijn.

De berekening houdt rekening met het heffingvrij vermogen (€ 50.650 per persoon in 2022).
Als u een fiscaal partner heeft, wordt daarnaast in de berekening het vermogen 50/50 verdeeld om de box 3 belasting minimaal te houden.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 24 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Extra informatie