Zelf alles online berekenen

Al 20 jaar, met 223 rekentools en ruim 22 miljoen berekeningen per jaar. Informatief en onafhankelijk.
Belastingplan 2021 Prinsjesdag verwerkt.

Box 3 vermogensbelasting op (extra) vermogen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.4/10 (45x)

Hoeveel vermogensbelasting betaalt u in box 3 over uw (extra) vermogen?

Box 3 vermogensbelasting op (extra) vermogen

In box 3 betaalt u belasting over het deel van uw vermogen meer dan het heffingsvrij vermogen, € 30.846 of € 61.692 voor fiscaal partners (2020).

U betaalt 30% belasting in box 3. Tot en met 2016 over een vast forfaitair (fictief) rendement van 4%. Vanaf 2017 is dit rendement afhankelijk van de hoogte van uw vermogen.

U kunt hier berekenen hoeveel belasting u in box 3 moet betalen. In het oude systeem (t/m 2016) of nu (2017 t/m 2021?). Daarnaast kunt u berekenen hoeveel dit zou zijn als u 33% belasting betaalt over het werkelijk behaalde rendement.

Omdat extra rendement meestal zwaarder belast wordt als gevolg van het heffingsvrije vermogen en/of de vermogensafhankelijke belasting, kunt u ook berekenen hoeveel extra vermogen belast wordt.

Berekenen

U kunt rekenen met verschillende opties:

  • Jaren t/m 2016 - Het geld wordt belast volgens de wetgeving die gold t/m 2016. U betaalt 1,2% van uw vermogen als belasting.
  • Jaren vanaf 2017 - Hogere vermogens worden zwaarder belast dan lagere vermogens. Effectief is de belasting boven de vrijstelling in 2020 tussen 0,58% en 1,68%.
  • ja, 30% op rendement - Het werkelijk behaalde rendement wordt belast met 30%. Dit is het streven van de politiek op termijn.

%

Het totaal aan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties, onroerend goed (zoals tweede huis) en ander vermogen in box 3.

Door uw vermogen bij de berekening op te splitsen in twee delen, kan de belastingdruk over beide delen apart berekend worden.
Door het heffingsvrij vermogen en/of de vermogensafhankelijke belasting zal de belastingdruk over extra vermogen vaak hoger zijn.

De berekening houdt rekening met het heffingvrij vermogen (€ 30.846 per persoon in 2020).
Als u een fiscaal partner heeft, wordt daarnaast in de berekening het vermogen 50/50 verdeeld om de box 3 belasting minimaal te houden.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 22 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Extra informatie