Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
269 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2023

Pensioen Eigen Beheer (PEB) afkopen voor u als DGA

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.1/10 (71x)

Let op: dit is een oude berekening die mogelijk niet meer geldig of relevant is.

Hoeveel houdt u als dga netto over als u uw pensioen in eigen beheer (PEB) gaat afkopen in 2017-2019?

Pensioen Eigen Beheer (PEB) afkopen voor u als DGA

In 2017 is er voor dga’s een eind gekomen aan de mogelijkheid om nieuw pensioen in eigen beheer (PEB) op te bouwen binnen een eigen holding of pensioen bv. Nieuwe pensioenopbouw kan niet meer als pensioen in eigen beheer.

Voor het bestaande in eigen beheer opgebouwde pensioen moet tussen 2017 en 2019 gekozen worden tussen één van de drie onderstaande opties:

 1. Permievrij laten doorlopen.
 2. Afkopen met belastingkorting in 2017, 2018 of 2019.
 3. Omzetten naar een oudedagsverplichting (voorheen de ‘spaarvariant’ genoemd).

Met deze rekentool kunt u berekenen hoe hoog de netto uitkering, te betalen belasting en de effectieve belastingdruk zal zijn bij afkopen van het PEB. Het jaar van afkoop bepaalt welke belastingkorting van toepassing is.

Ook kunt u berekenen hoe het pensioenvermogen daarna verder oprendeert in box 3 ten opzichte van in de bv, en wat de gevolgen zijn als u er daarna uitkeringen uit onttrekt.

Deze rekentool kan u helpen om inzicht te krijgen in de verschillende opties, maar is geen pasklare oplossing voor de keuze. Daarvoor is de materie te complex en te afhankelijk van de individuele situatie. Is er voldoende liquiditeit? Wat zijn de wensen in de toekomst? Goed advies is hierbij waarschijnlijk onmisbaar.

Berekenen

In welk jaar wilt u afkopen?

De fiscale (balans)waarde van het in eigen beheer opgebouwde pensioen op het moment van de afkoop (afstempelen).

De fiscale (balans)waarde van het in eigen beheer opgebouwde pensioen op 31-12-2015.

Bruto jaarinkomen in het jaar dat het pensioen wordt afgekocht.

De geboortedatum is nodig om de AOW-leeftijd te berekenen, om te bepalen welke belastingtarieven van toepassing zijn.

Kies 'ja' als u ook wilt berekenen hoe het geld verder oprendeert in box 3 en de bv en wat het eindkapitaal dan is op uw AOW-leeftijd.

jaar

Hoeveel jaar wilt u na de uitkering nog doorgaan met verdere opbouw van het pensioen?
Als u al in de uitkeringsfase zit, kunt u dit veld leeg laten of er '0' invullen.

jaar

Hoeveel jaar wilt u (nog) uitkeringen uit het pensioenkapitaal ontvangen?
Als u afkopen wilt vergelijken met de optie 'oudedagsverplichting' (de spaarvariant), vul dan 20 jaar in (plus de maximaal 5 jaar dat de uitkering eerder in gaat dan op uw AOW-leeftijd).
 
NB Er wordt gerekend met het verplichte uitkeringschema van de oudedagsverplichting, ieder jaar wordt 1 gedeeld door de resterende looptijd van het resterende saldo uitgekeerd.

Pensioenopbouw in de bv

%

Let op: Als u afkopen wilt vergelijken met de optie 'oudedagsverplichting' (de spaarvariant), gaat de berekening ervan uit dat dit rendement gelijk is aan de door de overheid te bepalen marktrente hiervoor. Deze is gelijk aan het U-rendement, gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars. Ga in dit geval uit van een spaarrendement. Zie ook de Historische U-rendementen.

%

De verwachte belastingdruk over de pensioenuitkeringen uit de bv.

Vermogensopbouw in box 3

%

Betaalt u vermogensrendementsbelasting (in box 3) over dit geld?
U kunt rekenen met verschillende opties:

 • nee – het geld is niet belast in box 3;
 • ja, 31% op rendement – het behaalde rendement wordt belast met 31%.
  Dit is de beste benadering van de box 3 belasting vanaf 2021. Na rechtsherstel met de 'spaarvariant' en als 'vermogensaanwasbelasting' vanaf 2025;
 • ja, 32% op rendement – het behaalde rendement wordt belast met 32%, zie de '31%'-optie.
 • ja, 33% op rendement – het behaalde rendement wordt belast met 33%, zie de '31%'-optie.
 • ja, 34% op rendement – het behaalde rendement wordt belast met 34%, zie de '31%'-optie.
 • ja, oude wet 2022 – volgens de oude wet voor 2022. Hogere vermogens worden zwaarder belast. Effectief is de belasting boven de vrijstelling tussen 0,56% en 1,71%.

De box 3 belasting is progressief: u betaalt meer belasting bij meer vermogen.
Om de juiste belasting te kunnen berekenen moeten we daarom ook weten hoeveel ander belast box 3 vermogen u heeft.
Vul hier uw vermogen in dat bij u in box 3 belast is, na aftrek van het heffingsvrije vermogen (€ 57.000 in 2023).

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 41 rekentools voor Ondernemen, ZZP-er & DGA.

Extra informatie