Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

5% Extra hypotheekrenteaftrek vanaf 201623-06-2016

Terwijl de overheid op allerlei manieren probeert de hypotheekrenteaftrek te beperken, heeft één van de laatste fiscale ingrepen juist een tegenovergesteld effect. Dankzij het feit dat sinds 2016 de algemene heffingskorting  sterk inkomensafhankelijk is geworden, hebben de meeste mensen met een hypotheek hierdoor een cadeautje gekregen van een extra 4,8% hypotheekrenteaftrek.

Inkomensafhankelijke algemene heffingskorting

Heffingskortingen zijn kortingen op te betalen belasting. De algemene heffingskorting is er daar een van die iedereen krijgt die belasting betaalt. 

Sinds drie jaar daalt de algemene heffingskorting bij een hoger box 1 inkomen. Vanaf 2016 is deze daling heel sterk geworden. Tot een inkomen van een kleine € 20.000 krijgt u € 2.242 (2016) korting op de door u te betalen inkomstenbelasting. Daarna daalt deze belastingkorting met ruim 4,8% tot nul bij circa € 66.500. Meer belastingkorting betekent minder belasting betalen en omgekeerd.

Uw box 1 inkomen, het zogenaamde belastbaar inkomen uit werk en woning, bestaat uit uw inkomen uit werk, inclusief bijverdiensten en inkomen uit ondernemen. Aftrekposten zijn hierbij onder andere door u betaalde alimentatie, zorgkosten, studiekosten, giften aan goede doelen en ook de hypotheekrenteaftrek. 

Uw hypotheekrenteaftrek zorgt er dus voor dat u een lager box 1 inkomen heeft. Daarmee krijgt u een hogere heffingskorting. Uw hypotheekrenteaftrek zorgt er dus voor dat u minder belasting hoeft te betalen. Door deze grotere heffingskorting heeft u meer belastingvoordeel, waardoor de netto maandlasten voor uw hypotheek dalen.

De meeste mensen hebben daardoor geen 40,4% (voorheen 42%) hypotheekrenteaftrek, maar 4,8% meer: ruim 45%.

De netto maandlasten berekenen

Omdat het gaat om meer dan een beetje, hebben wij waar nodig al onze berekeningen aangepast en nemen deze nu de algemene heffingskorting ook mee in de hypotheekrenteaftrek berekening.

In onze hypotheekberekeningen waarin de netto maandlasten een rol spelen, houden we nu rekening met:

  • Uw bruto inkomen, waarmee we ook over de belastingschijven heen rekenen, bijvoorbeeld als een deel van de aftrek in de 52% zit en een deel in de 40,4% schaal.
  • De bijtelling door het eigenwoningforfait.
  • De tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning als de aftrek (deels) in de 52% schaal zit. De renteaftrek daalt in de 52% schaal vanaf 2014 ieder jaar met 0,5% extra.
  • De inkomensafhankelijke algemene heffingskorting.

NB De arbeidskorting daalt ook bij een hoger inkomen, maar die wordt bepaald op basis van uw arbeidsinkomen. Uw hypotheekrenteaftrek heeft daar geen invloed op.

De gevolgen van deze wijziging zijn:

De algemene heffingskorting zelf kunt u bij ons ook berekenen.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 68 rekentools voor Hypotheek & Wonen.