Zelf alles online berekenen

Al 20 jaar, met 223 rekentools en ruim 22 miljoen berekeningen per jaar. Informatief en onafhankelijk.
Belastingplan 2021 Prinsjesdag verwerkt.

Hypotheek maandlasten berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.3/10 (1191x)

Hoe hoog zijn de maandlasten van een hypotheek?
Hoe hoog zijn de netto hypotheeklasten?

Gesponsord

Hypotheek maandlasten berekenen

Verschillende hypotheekvormen hebben verschillende netto maandlasten. Dit heeft onder andere te maken met wel of niet tussentijds aflossen en/of kapitaal opbouwen.

Wilt u weten hoe hoog uw hypotheeklasten zijn? U kunt de hypotheeklasten berekenen voor een hypotheek die uit maximaal drie delen bestaat.

De berekening toont de bruto en netto maandlasten van de hypotheek.

Bij het berekenen van de netto maandlasten wordt er vanuit gegaan dat alle hypotheekrente aftrekbaar is.
Er wordt hierbij ook rekening gehouden met het eigenwoningforfait, de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning en (optioneel) het verschil in algemene heffingskorting. Deze laatste stijgt meestal door de hypotheekrenteaftrek.

De netto maandlasten, voor hypotheken zonder aflossingsvrij deel, kunnen ook berekend worden met:

Berekenen

Een hypotheek kan uit meerdere delen bestaan, bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek met een aflossingsvrij deel en/of met een verschillende rente, rentevastperiode of looptijd.
Kies hier uit hoeveel delen uw hypotheek bestaat.

Hypotheek of eerste hypotheekdeel

met
%

Wat is de hoogte van de hypotheek of dit hypotheekdeel? Hoeveel geld is er geleend?
Wat is de hypotheekrente die van toepassing is voor deze hypotheek of dit hypotheekdeel?

voor
jaar

Op welke datum is de hypotheek (of dit hypotheekdeel) afgesloten en hoelang loopt de lening?
Vult u niets in, dan gebruikt de berekening als datum 01-01-2020 en als looptijd 30 jaar.
 
Als de ingevulde datum niet de eerste dag van een maand is, zal de hypotheek beginnen op de eerste dag van de daarop volgende maand.

%

Tweede deel van de hypotheek

met
%

Wat is de hoogte van dit hypotheekdeel? Hoeveel geld is er geleend?
Wat is de hypotheekrente die van toepassing is voor dit hypotheekdeel?

voor
jaar

Op welke datum is dit hypotheekdeel afgesloten en hoelang loopt de lening?
Vult u niets in, dan gebruikt de berekening de gegevens van het eerste hypotheekdeel
 
Als de ingevulde datum niet de eerste dag van een maand is, zal de hypotheek beginnen op de eerste dag van de daarop volgende maand.

%

Derde deel van de hypotheek

met
%

Wat is de hoogte van dit hypotheekdeel? Hoeveel geld is er geleend?
Wat is de hypotheekrente die van toepassing is voor dit hypotheekdeel?

voor
jaar

Op welke datum is dit hypotheekdeel afgesloten en hoelang loopt de lening?
Vult u niets in, dan gebruikt de berekening de gegevens van het eerste hypotheekdeel
 
Als de ingevulde datum niet de eerste dag van een maand is, zal de hypotheek beginnen op de eerste dag van de daarop volgende maand.

%

Andere gegevens

Als u niets invult, wordt de WOZ-waarde gelijkgesteld aan de hypotheeklening.

Wat is uw bruto jaarinkomen?
Dit inkomen wordt gebruikt om de hypotheekrenteaftrek te berekenen. Vul hier, als u een fiscaal partner heeft, het hoogste inkomen van u beiden in.
Met de –knop kunt u het jaarinkomen berekenen uit het maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

We gebruiken uw geboortedatum om te bepalen wanneer u met pensioen gaat. Er gelden dan andere belastingtarieven.
Als u hier niets invult, gaat de berekening ervan uit dat u de AOW-leeftijd niet bereikt tijdens de looptijd van de hypotheek.

Welk bruto jaarinkomen verwacht u te hebben als u met pensioen bent?
Dit inkomen wordt gebruikt om de hypotheekrenteaftrek te berekenen nadat u met pensioen bent gegaan. Als u hier niets invult, wordt er gerekend met 70% van uw huidige bruto jaarinkomen.

Door de hypotheekrenteaftrek daalt uw box 1 inkomen. Hierdoor stijgt meestal uw algemene heffingskorting. U krijgt dan extra korting op de te betalen inkomstenbelasting.
Wilt u dit mogelijke fiscale voordeel meenemen bij het berekenen van de netto maandlasten?

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 55 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie