Zelf alles online berekenen

Al 18 jaar, met 199 rekentools en ruim 15.500.000 berekeningen per jaar.
Bijgewerkt na Prinsjesdag 2018

Hypotheek maandlasten

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.3/10 (1027x)

Wat zijn de bruto en netto maandlasten van een hypotheek.

Hypotheek maandlasten

Verschillende hypotheekvormen hebben verschillende netto maandlasten. Dit heeft onder andere te maken met wel of niet tussentijds aflossen en/of kapitaal opbouwen.

U kunt de hypotheeklasten berekenen voor een hypotheek die uit één of twee delen bestaat.

De berekening toont de bruto en netto maandlasten van de hypotheek.

Bij het berekenen van de netto maandlast wordt er vanuit gegaan dat alle hypotheekrente aftrekbaar is.
Er wordt hierbij ook rekening gehouden met het eigenwoningforfait, de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning en het verschil in algemene heffingskorting. Deze laatste stijgt meestal door de hypotheekrenteaftrek.

De netto maandlasten, voor hypotheken zonder aflossingsvrij deel, kunnen ook berekend worden met:

Berekenen

Hypotheek

Wat is de hoogte van de hypotheek? Hoeveel is er geleend?

%

Vul hier de nominale hypotheekrente in, dat is de rente waarmee geadverteerd wordt.

%

In welk jaar is de hypotheek afgesloten?
Als u niets invult gaat de berekening uit van dit jaar.

jaar

De looptijd voor de meeste hypotheken is 30 jaar.

Eventueel tweede deel van de hypotheek

Wat is de hoogte van het tweede deel van de hypotheek? Hoeveel is er geleend?

%

Vul hier de nominale hypotheekrente in, dat is de rente waarmee geadverteerd wordt.

%

Verdere gegevens

Als u niets invult, wordt de WOZ-waarde gelijk gesteld aan de hypotheeklening.

Wat is uw bruto jaarinkomen?
Dit inkomen wordt gebruikt om de hypotheekrenteaftrek te berekenen. Vul hier, als u een fiscaal partner heeft, het hoogste inkomen van u beiden in.
Met de –knop kunt u het jaarinkomen berekenen uit het maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

We hebben uw geboortedatum nodig om te bepalen wanneer u met pensioen gaat. Er gelden dan andere belastingtarieven.

Welk bruto jaarinkomen verwacht u te hebben als u met pensioen bent?
Dit inkomen wordt gebruikt om de hypotheekrenteaftrek te berekenen nadat u met pensioen bent gegaan. Als u hier niets invult, wordt er gerekend met 70% van uw huidige bruto jaarinkomen.

* Invoer verplicht

Meer berekenen

Er zijn in totaal 51 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Ga naar alle hypotheek & wonen berekeningen.

Extra informatie