Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Bereken zelf de veranderingen voor 202428-12-2023

Prinsjesdag 2023 - belastingplan 2024Door de ongebruikelijk hoge inflatie in 2023 zijn bijna alle fiscale bedragen, zoals grenswaarden en vrijstellingen, flink gestegen. Voor 2024 bedraagt de fiscale inflatiecorrectie maar liefst 9,9%.
Op Prinsjesdag werd daar al op ingespeeld, waarbij ook gekeken werd naar de bestaanszekerheid voor de kwetsbare groepen in onze samenleving. Er volgden grotere ingrepen dan gebruikelijk zijn bij een demissionair kabinet.

Eind oktober werden de belastingplannen besproken in de Tweede Kamer. Dat was vlak voor de verkiezingen en het werd daarom ook flink zieltjes (stemmen) winnen. Het gevolg was dat er in de nacht van 25 op 26 oktober in een paar uur tijd met miljarden euro’s werd geschoven. Met ons konden weer veel mensen aan het werk.

Maar we hebben alle veranderingen weer verwerkt in onze rekentools. Bereken zelf wat er voor u gaat veranderen in 2024.

 

Uw loonstrookje in 2024

U kunt uw nettoloon of netto uitkering voor 2024 al berekenen.

Door de hoge inflatie heeft u hopelijk en waarschijnlijk een redelijke loonsverhoging gekregen. Met onze netto (loons)verhoging rekentools kunt u berekenen hoeveel u hiervan netto overhoudt:

Toeslagen

Er gaat in de komende jaren waarschijnlijk eindelijk gewerkt worden aan een grote hervorming betreffende de toeslagen, al zal het resultaat nog wel even op zich laten wachten. In de politiek lijkt iedereen het er inmiddels wel over eens dat het huidige systeem niet meer te handhaven is.

We blijven dit volgen en tot die tijd houden we onze toeslagen rekentools up-to-date. Een goede start om te kijken of u recht heeft op een of meer toeslagen is onze toeslagen check, waarmee met minimale invoer een heel goed beeld gegeven wordt van welke toeslagen u kunt verwachten.

Minimumuurloon

Vanaf 2024 moeten werkgevers verplicht een minimumuurloon betalen. Dit is eerlijker en lijkt simpeler. Maar zoals wel vaker: elk voordeel heeft ook een nadeel.

Voor mensen die een vast maandloon krijgen is het nu ineens lastiger, omdat dit niet meer wettelijk vastligt. Het maandloon moet nu berekend worden uit het uurloon in combinatie met het aantal uren dat er in een jaar gewerkt wordt. En tja, hoeveel zijn dat er? In cao’s zal dit al wel vastliggen, maar daarbuiten moet dit nu dus ook bepaald en vastgelegd gaan worden.

In onze minimumloon rekentool vragen we daarom nu ook naar het aantal werkuren in het jaar. Weet u dit niet, dan maken we een zo goed mogelijke schatting van het minimummaandloon.

Inkomstenbelasting in box 1

De belastingtarieven in box 1 blijven bijna gelijk, maar als inflatiecorrectie wordt 9,4941% aangehouden in plaats van 9,9%. Vooral hogere inkomens worden daardoor wat zwaarder belast.

Ook in de heffingskortingen zijn er veranderingen doorgevoerd, voor de meeste mensen met positieve gevolgen.

Wat dit allemaal voor u betekent kunt u berekenen met onze rekentool belasting box 1 – 2024 t.o.v. 2023.

Aftrektarief

De meeste aftrek in box 1 zal plaatsvinden met het basistarief van 36,97%.

Eigen woning

De jubelton, de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, is per 2024 afgeschaft.

De hypotheekrenteaftrek in box 1 wordt voor iedereen maximaal 36,97% en Wet Hillen wordt verder afgebouwd naar 80,01%.

Het eigenwoningforfait blijft voor de meeste mensen 0,35% van de WOZ-waarde, het toptarief van 2,35% geldt vanaf € 1.310.000.

Ook de overdrachtsbelasting blijft gelijk, voor de meeste mensen (doorstromers) 2% en 10,4% voor beleggers. De éénmalige vrijstelling voor starters tussen de 18 en 35 jaar geldt in 2024 voor woningen tot € 510.000.

Huis kopen

Als u een (nieuw) huis wilt kopen, is de maximale hypotheek flink veranderd. Zo is de hoogte van de maximale lening is in 2024 ook afhankelijk van het energielabel van de woning. Een beter energielabel betekent dat u meer kunt lenen. Een slechter energielabel betekent daarentegen dat u meer kunt bijlenen voor energiebesparende maatregelen.
Studieschulden worden nu eerlijker meegenomen in de berekening, door te kijken naar de maandlasten voor het afbetalen hiervan. Alleenstaanden met een inkomen van minimaal € 28.000 kunnen € 16.000 meer lenen.

De wijzigingen zijn eind 2024 doorgevoerd in al onze hypotheekberekeningen.

Auto

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat in 2024 van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.

De bijtelling voor een auto van de zaak blijft 22%, voor een elektrische auto 16% tot € 30.000. Het huidige plan is om deze in 2025 te verhogen naar 17% en dan 22% in 2026.

De accijns op brandstof (benzine, diesel of LPG) gaan niet omhoog. De aangekondigde accijnsverhoging van € 0,21 per liter benzine gaat niet door.

Middelingsregeling

De middelingsregeling voor het box 1 inkomen is in 2023 afgeschaft. Het laatste tijdvak waarover gemiddeld kan worden is 2022 t/m 2024.

Box 3

De vermogensbelasting in box 3 in 2024 wordt 36%. Dat is 3% meer dan eerder het plan was. Het heffingsvrije vermogen voor 2024 blijft € 57.000 per persoon.

Tot 2027 wordt (voorlopig) het behaalde rendement berekend volgens de regels van spaarvariant. De forfaitaire rendementen zijn voorlopig: 1,03% voor sparen, 6,04% voor beleggen (is definitief) en 2,47% voor schulden.

Vanaf 2027 komt er (waarschijnlijk) een hybride oplossing, een mix van vermogensaanwasbelasting, vermogenswinstbelasting en nog een restje forfaitair. We hebben al een rekentool gemaakt voor deze hybride spaartaks op basis van de gepubliceerde plannen.

De heffingskorting voor groen sparen of beleggen blijft in 2024 ongewijzigd 0,7%, de vrijstelling wordt € 71.251.

U kunt de gevolgen berekenen met de rekentool box 3 in 2024 t.o.v. 2023.

Of per jaar, vanaf 2017 en met meer berekeningsdetails, met onze box 3 vermogensbelasting berekening.

Ondernemers

De inkomensvoordelen voor ondernemers worden vrij snel afgebouwd. Voor zzp’ers en andere IB-ondernemers daalt de zelfstandigenaftrek in 2024 naar € 3.750 en de mkb-winstvrijstelling naar 13,31% (was 14%). De startersaftrek blijft bevroren op € 2.123. Het tarief voor de ondernemersaftrek wordt 36,97%.

Met de netto inkomen ondernemer berekening kunt u berekenen wat dit allemaal voor u persoonlijk betekent. En gebruik onze bv of eenmanszaak rekentool eens om te kijken of het tijd is voor een bv.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting blijft in 2024 gelijk: 19% t/m € 200.000, 25,8% daarboven.

Box 2 – dividend uitkeren

Het box 2 tarief voor dividend uitkeringen naar privé krijgt in 2024 twee schalen, het basistarief wordt 24,5% tot € 67.000 (per persoon), daarboven wordt belast met 33% (2% meer dan in het belastingplan).

Volgens de huidige plannen zal box 2 vanaf 2025 ook mee gaan tellen voor (de afbouw van) de algemene heffingskorting, wat voor bepaalde inkomens een extra 6,5% belasting kan betekenen.