Klik op de gewenste ster:

 

Beoordeling: 7.8/10 (411x)

Maximale hypotheek berekenen, ook met NHG

Maximale hypotheek berekenen, ook met NHG

Bereken de maximale hypotheek die u kunt krijgen.

Met deze rekentool kunt u zelf de maximale hypotheek in 2015 berekenen. Het berekenen gebeurt volgens de wettelijke normen en rekenregels voor 2015. Tegelijk wordt de maximale hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) berekend en getoond.

(Voor 2014: maximale hypotheek in 2014).

Alle banken en verzekeraars moeten de maximale hypotheek berekenen volgens deze regels. Wel mogen ze op basis van uw situatie besluiten om u een lagere hypotheek aan te bieden.

Bij het berekenen van de maximale hypotheek wordt rekening gehouden met:

  • Uw inkomen, en indien van toepassing het inkomen van uw partner.
  • De hypotheekrente die u krijgt of de vastgestelde rekenrente.
  • De marktwaarde van de woning.
  • Lopende verplichtingen zoals leningen en partneralimentatie.

Als u nog niet weet om welke woning het gaat, kunt u hier ook de hypotheek berekenen, zonder daar rekening mee te houden. Denk er dan wel aan dat bij het definitief berekenen van de maximale hypotheek, deze dan wel lager kan uitvallen.

Gegevens

Let op: als u een partner heeft, maar de hypotheek maar op één naam wilt hebben, vul hier dan wel in 'gehuwd/samenwonend', maar laat één van de inkomens leeg.
Inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen.
Jaarinkomen berekenen  
Inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen.
Jaarinkomen berekenen  
Als u een consumptief krediet (persoonlijke lening, doorlopend krediet of credit card krediet) heeft, wat is dan de hoogte hiervan? Tel uw kredieten hiervoor bij elkaar op. Voor een credit card of doorlopend krediet is dit de opnamelimiet. Bij een persoonlijke lening het leenbedrag.

Tip: het is vaak verstandig om alle kredieten af te lossen voordat u een hypotheek gaat afsluiten, omdat deze de maximaal mogelijke hypotheek verlagen.
/ maand
Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt u (samen) per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.
%
Wat is de hypotheekrente die u gaat betalen?

NB Bij een rentevastperiode kleiner dan 10 jaar moet u niets invullen. Er moet dan gerekend worden met de door DNB bepaalde toetsrente van 5,00 %, dit is wettelijk zo bepaald.
Wat is de marktwaarde van de woning?
Dit is de koopprijs, de meest recente WOZ-waarde of een recent getaxeerde waarde.
 
NB: Ook de marktwaarde van de woning kan invloed hebben op de maximale hypotheek die mogelijk is. Als u de marktwaarde (nog) niet weet, voer hier dan niets in. De maximale hypotheek wordt dan alleen berekend op basis van uw inkomen.
Voor energiezuinige woningen is, bij een inkomen vanaf € 32.000, een hogere hypotheek toegestaan.
Het gaat hierbij om NulopdeMeter-woningen (energie-index ≤ 0,6), of woningen met een energielabel van tenminste (A++).

Berekeningen in dit thema

Informatie in dit thema