Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

BerekenHet Rekentools bijgewerkt voor 201629-12-2015

Alle rekentools op BerekenHet.nl zijn bijgewerkt voor 2016. De fiscale regels en alle andere wijzigingen voor 2016 zijn verwerkt in onze rekentools. Wat zijn de grootste veranderingen?

Werk & inkomen

De box 1 tarieven zijn veranderd, waarbij het verlagen van de 2e en 3e schijf van 42% naar 40,4% en het tegelijk verlengen van de 3e schijf met bijna € 9.000 de grootste wijzigingen zijn.

Het gevolg is dat bijna iedereen minder inkomstenbelasting in box 1 betaalt. Maar let wel, tegelijk is er hierdoor ook minder hypotheekrenteaftrek en aftrek voor giften aan goede doelen!

De inkomensafhankelijke algemene heffingskorting en arbeidskorting zijn ook weer gewijzigd. Beidehebben inmiddels een flinke invloed op de totale belastingdruk, oplopend  tot bijna 9%. Wij nemen deze, waar dit een rol speelt, daarom ook mee in onze berekeningen.

Bekijk het verschil: Belasting box 1 in 2016 t.o.v. 2015.

De loonstrookjes zijn dit jaar ook speciaal. Omdat de automatiseerders van de belastingdienst en de loonverwerkers uiteraard niet konden wachten totdat het de minister gelukt was om het wetsvoorstel door de Eerste Kamer te krijgen, is bepaald dat de systemen per 1 januari 2016 gebruik moeten maken van de regels in het wetsvoorstel zoals dat door de Tweede Kamer is aangenomen.

Daarna is de wet aangepast om hem door de Eerste Kamer te krijgen. 

Het gevolg is in ieder geval extra werkgelegenheid bij de automatiseerders. De regels voor belastingheffing zullen waarschijnlijk tussentijds (op 1 april) aangepast gaan worden.

Bereken uw nettoloon voor 2016.

En dan gaat het niet alleen om loonstrookjes, maar ook om alles wat afhankelijk is van het netto inkomen. De belastingaangifte over 2016 (in 2017) zal alles uiteindelijk weer moeten rechttrekken.

Sparen & Beleggen

De vrijstelling in box 3 is met € 4.000 per persoon verhoogd. Een cadeautje van D66.

Vanaf 2017 gaat de box 3 belasting beter aansluiten bij het werkelijk behaalde rendement. Voor de meeste mensen betekent dit een belastingverlaging. Zie ook onze box 3 belasting rekentool voor het verschil.

Als gevolg hiervan moeten alle berekeningen die met de box 3 belasting over langere tijd rekenen aangepast worden. Hoe hoog de box 3 belasting dan gaat worden is nog onbekend, maar wel is bekend dat de overheid streeft naar een belasting van 30% op het behaalde rendement.

Wij gaan onze rekentools aanpassen. Waarschijnlijk zo dat u zelf kunt bepalen hoe uw vermogen in box 3 belast gaat worden: met 1,2% of volgens de plannen voor 2017 of met 30% van het werkelijk behaalde rendement. De eerste rekentool is al aangepast: vermogensopbouw bij sparen of beleggen.

Hypotheek & eigen woning

Los van de nieuwe regels in 2016 voor de maximale hypotheek hebben bovenstaande fiscale wijzigingen ook invloed op uw netto hypotheekmaandlasten, de familiebankhypotheek, wel of niet uw hypotheek aflossen, etc.

Door de wijzigingen in box 1 zal voor iedereen de hypotheekrenteaftrek minder worden. In de hoogste schijf wordt de aftrek beperkt tot 50,5%, er zal in 2016 meer aftrek in de derde schijf komen en de aftrek daarin gaat van 42% naar 40,4%.

Uw hypotheek wordt duurder. Geld lenen voor uw eigen woning wordt steeds minder interessant. En dat allemaal zonder te veel te tornen aan de hypotheekrenteaftrek. Mensen die niet aflossen zullen dit vooral gaan merken als de nu nog lage  hypotheekrente ooit toch weer gaat stijgen.

Ook het belastingvrij schenken voor een eigen woning komt in 2017 weer terug van weggeweest. Net als in 2014 kan er weer eenmalig € 100.000 geschonken worden voor het kopen van een woning, het opknappen daarvan of het aflossen van de hypotheek. En dit maal is de regeling blijvend.

Auto van de zaak

De bijtelling voor de auto van de zaak wordt de komende jaren versimpeld en de fiscale voordelen voor zogenaamde groene auto’s gaan verdwijnen. Autorijders kunnen nu weer kiezen voor een goede of mooie auto in plaats van de (ongebruikte) verplichte stekker die de auto lekker goedkoop maakte. Het wordt daardoor voor iedereen weer mooier op de weg.

Stapsgewijs gaan we de komende jaren naar 4% bijtelling voor elektrische auto’s en 22% voor de rest. In 2016 doen we het nog met de percentages 4%, 15%, 21% en nog één jaar 25% i.p.v. 22%.
Bereken zelf wat uw nieuwe auto u aan bijtelling gaat kosten: bijtelling auto van de zaak.

WW-uitkering

Vanaf 1 januari wordt de maximale duur van de WW-uitkering ieder kwartaal een maand korter tot een maximum van 24 maanden in 2019. Ook bouwt u vanaf 2016 minder WW-rechten op. De uitkeringsduur neemt nu na de eerste 10 jaar toe met nog maar een halve maand per gewerkt jaar in plaats van een hele maandper gewerkt jaar voorheen.
Onze rekentool WW-uitkering toont het resultaat.