Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
242 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Prinsjesdag • Belastingplan 2022 verwerkt

Hypotheek oversluiten - netto kosten (per maand)

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 6.7/10 (9x)

Let op: dit is een oude berekening die mogelijk niet meer geldig of relevant is.

Gebruik onze nieuwe hypotheek oversluiten berekening als u wilt weten wat het verschil in maandlasten wordt en wanneer u de oversluitkosten heeft terugverdient.

Wat zijn de netto kosten (per maand) als u uw hypotheek gaat oversluiten?

Hypotheek oversluiten - netto kosten (per maand)

Als u overweegt om uw hypotheek over te sluiten moet u naast de nieuwe netto maandlasten ook kijken naar de kosten van het oversluiten.

Met deze rekentool kunt u berekenen wat de netto kosten zijn bij het oversluiten. Als u deze in één keer betaalt én als u de kosten wilt uitsmeren over een periode van bijvoorbeeld 5 of 10 jaar, of de nieuwe rentevastperiode.

De nieuwe netto maandlasten kunt u berekenen met de rekentool (netto) maandlasten na een hypotheekrente wijziging.

Oversluiten van uw hypotheek kan interessant zijn als de nieuwe netto maandlasten met daarbij opgeteld de netto kosten voor het oversluiten, lager zijn dan de oude netto maandlasten.

Met deze beide berekeningen kunt u voor alle gangbare hypotheeksoorten berekenen wat oversluiten van de hypotheek voor u betekent. Ook voor een annuïteitenhypotheek of (bank)spaarhypotheek.

Berekenen

Als u de boete voor tussentijds beëindigen weet, vul deze dan in.
Anders kunt u de –knop gebruiken om de boeterente te berekenen.

Wat zijn de oversluitkosten?
De oversluitkosten bestaan uit advies- en bemiddelingskosten, taxatiekosten en notariskosten (royeren oude hypotheek en afsluiten nieuwe hypotheek).
Met de –knop kunt u de oversluitkosten berekenen.

Als u de oversluitkosten niet weet, kunt u het veld leeg laten. De berekening gaat dan uit van een gangbare schatting.

Betaling van de kosten

Kies 'ja' als u bovenstaande kosten (deels) met eigen geld wilt betalen.

Als u (spaar)geld beschikbaar heeft om de renteboete en oversluitkosten te betalen, hoeft u hiervoor niet te lenen. Eigen geld hiervoor gebruiken is altijd goedkoper dan geld lenen.
De berekening houdt rekening met de spaarrente die u misloopt als u eigen geld gebruikt.

%

Hoeveel spaarrente en/of rendement verwacht u te krijgen op dit beschikbare eigen geld
NB Voor belasting, dus zonder aftrek van de box 3 belasting.

Betaalt u vermogensrendementsbelasting (in box 3) over dit geld?
U kunt rekenen met verschillende opties:

  • nee – het geld is niet belast in box 3;
  • ja, huidige wetgeving – tarieven voor 2021. Hogere vermogens worden zwaarder belast. Effectief is de belasting boven de vrijstelling tussen 0,59% en 1,76%;
  • ja, 30% op rendement – het werkelijk behaalde rendement wordt belast met 30%. Dit is het streven van de politiek op termijn.

De box 3 belasting is progressief: u betaalt meer belasting bij meer vermogen.
Om de juiste belasting te kunnen berekenen moeten we daarom ook weten hoeveel ander belast box 3 vermogen u heeft.
Vul hier uw vermogen in dat bij u in box 3 belast is, na aftrek van het heffingsvrije vermogen (€ 50.000 in 2021).

%

Als u geld wilt lenen om de boeterente en oversluitkosten te betalen, hoeveel rente betaalt u dan voor deze lening?

jaar

In hoeveel jaar wilt u de kosten voor het oversluiten van uw hypotheek betaald hebben?

Verdere gegevens

Vul hier, als u een fiscaal partner heeft, het hoogste inkomen van u beiden in. Dit inkomen wordt gebruikt om de hypotheekrenteaftrek te berekenen.
Gebruik de –knop om het jaarinkomen te berekenen uit uw maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

De geboortedatum is nodig om te bepalen welke belastingtarieven van toepassing zijn.
NB Als u niet niets invult, wordt ervan uitgegaan dat u de AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 60 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie