Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Prijsplafond energie 2023 - besparing berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.8/10 (29x)

Let op: dit is een oude berekening die mogelijk niet meer geldig of relevant is.

Het energie prijsplafond geldt niet meer voor 2024 en daarna.

Hoeveel minder betaalt u door het energie prijsplafond?
Hoeveel bespaart u door het prijsplafond op de energieprijzen?

Prijsplafond energie 2023 - besparing berekenen

Update 15 december 2022. De rekentool rekent nu volgens de door de overheid op 14 december gepubliceerde rekenregels:

 • De verrekening voor gas en stroom gebeurt opgesplitst in vóór en na de jaarlijkse energierekening (of overstappen).
 • Hierbij wordt rekening gehouden met gestandaardiseerde verbruiksprofielen per dag.
 • Bij warmtelevering (stadverwarming, warmtenet) is de berekening zonder opsplitsing, voor het hele jaar.
 • In de berekening wordt het door u gewogen gemiddeld betaalde energietarief gebruikt.

Het prijsplafond geldt voor alle kleinverbruikers, naast huishoudens ook zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Als u zonnepanelen heeft, geldt het prijsplafond na salderen.

De prijsplafonds voor 2023 zijn vastgesteld als:

 • € 0,40 per kWh elektriciteit, tot maximaal 2.900 kWh.
 • € 1,45 per m³ gas, tot maximaal 1.200 m³.
 • € 47,38 per GJ stadswarmte, tot maximaal 37 GJ.

Voor het energieverbruik boven het prijsplafond betaalt u het tarief zoals opgenomen in uw energiecontract. De korting wordt verrekend via de energieleveranciers.

Met onderstaande berekening kunt u berekenen wat het prijsplafond energie voor u gaat betekenen: hoeveel bespaart u en hoeveel gaat u betalen.

Berekenen

Wat voor een soort energieaansluiting gebruikt u voor de verwarming van uw woning (of gebouw)?

Bij warmtelevering (stadsverwarming, warmtenet) wordt het plafond berekend over het kalenderjaar als geheel, los van het moment van de jaarlijkse energierekening.

GJ
   à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De energieprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Met de -knop kunt u een extra energieverbruik toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd energieverbruik weer verwijderen.

GJ
   à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De energieprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Met de -knop kunt u een extra energieverbruik toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd energieverbruik weer verwijderen.

Stadswarmte toevoegen

Voor gas en elektriciteit moet het jaar 2023 voor de berekening opgeknipt worden in twee periodes: de periode voordat u de jaarlijkse energierekening krijgt en de periode daarna.

U krijgt de energierekening jaarlijks. Als u deze in 2023 nog niet heeft gehad, kijk dan naar de einddatum in de vorige energierekening en gebruik deze datum, maar dan in 2023.
 
Stapt u in 2023 over na een andere energieleverancier, dan kan dit voor of na de jaarlijkse energierekening in 2023 van de oude leverancier zijn.

 • Is dit voor de energierekening in 2023, dan is het overstapmoment het knip-moment, de datum die u moet invullen bij 'Periode na de jaarlijkse energierekening loopt van'.
 • Is dit na de jaarlijkse energierekening, vul dan de overstap datum in als einddatum, dus achter 't/m' bij 'Periode na de jaarlijkse energierekening loopt van'.
  Voor de derde periode, bij de nieuwe leverancier, moet dan een nieuwe berekening gemaakt worden. Zie daarvoor de uitleg bij achter 'Periode na de jaarlijkse energierekening loopt van'.

Periode voor de jaarlijkse energierekening - vanaf 1-1-2023

  à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De gasprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Met de -knop kunt u een extra gasverbruik toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd gasverbruik weer verwijderen.

  à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De gasprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Met de -knop kunt u een extra gasverbruik toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd gasverbruik weer verwijderen.

Gasverbruik toevoegen
kWh
  à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De stroomprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Als u zonnepanelen heeft, gaat het om het verbruik na saldering. Vul hierbij 0 in als u meer energie teruglevert dan u verbruikt.
Met de -knop kunt u een extra elektriciteitsverbruik toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd elektriciteitsverbruik weer verwijderen.

kWh
  à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De stroomprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Als u zonnepanelen heeft, gaat het om het verbruik na saldering. Vul hierbij 0 in als u meer energie teruglevert dan u verbruikt.
Met de -knop kunt u een extra elektriciteitsverbruik toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd elektriciteitsverbruik weer verwijderen.

Elektriciteitsverbruik toevoegen

Periode na de jaarlijkse energierekening

t/m

Wijzig de einddatum (achter 't/m') alleen als u meer dan twee verrekenperiodes in het jaar heeft, bijvoorbeeld omdat u, nadat u de jaarlijkse energierekening van uw oude leverancier al gehad heeft, overstapt op een andere energieleverancier.
 
Meer dan twee verrekenperiodes:

 1. Vul achter 't/m' de einddatum bij uw oude leverancier in, maak de berekening af en bewaar het resultaat.
 2. Maak de berekening opnieuw, waarbij u géén verbruik invult bij de periode voor de jaarlijkse energierekening en het verbruik van de nieuwe leverancier invult bij de periode na de jaarlijkse energierekening, met de juiste startdatum en '31-12-2023' als einddatum.
 3. Tel dan de resultaten bij elkaar op.

  à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De gasprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Met de -knop kunt u een extra gasverbruik toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd gasverbruik weer verwijderen.

  à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De gasprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Met de -knop kunt u een extra gasverbruik toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd gasverbruik weer verwijderen.

Gasverbruik toevoegen
kWh
  à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De stroomprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Als u zonnepanelen heeft, gaat het om het verbruik na saldering. Vul hierbij 0 in als u meer energie teruglevert dan u verbruikt.
Met de -knop kunt u een extra elektriciteitsverbruik toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd elektriciteitsverbruik weer verwijderen.

kWh
  à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De stroomprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Als u zonnepanelen heeft, gaat het om het verbruik na saldering. Vul hierbij 0 in als u meer energie teruglevert dan u verbruikt.
Met de -knop kunt u een extra elektriciteitsverbruik toevoegen.
Met de -knop kunt u een toegevoegd elektriciteitsverbruik weer verwijderen.

Elektriciteitsverbruik toevoegen

Meer berekenen

Er zijn in totaal 69 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie