Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Hoogte AOW-uitkering berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.5/10 (244x)

Wat is de hoogte van uw AOW-uitkering?
Hoeveel AOW krijgt u?

Hoogte AOW-uitkering berekenen

Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft in Nederland recht op een AOW-uitkering. Hoe hoog deze is, is mede afhankelijk van uw gezinssituatie.

NB De bruto uitkering wordt berekend. Wat u netto overhoudt kunt u berekenen met: bruto-netto AOW (+ pensioen).

Als u een jongere partner heeft u daarnaast ook recht op een AOW-toeslag voor uw partner als u op op 1-1-2015 al AOW ontving.
Heeft uw partner ook de AOW-leeftijd bereikt, dan heeft hij of zij meestal zelf recht op een AOW-uitkering.

U kunt bij ons ook uw AOW-leeftijd berekenen en mogelijk heeft u ook recht op een overbruggingsuitkering om het gat tussen uw VUT/prepensioen uitkeringen en de AOW op te vangen.

Berekenen

Volgens de definities voor de AOW:

  1. Gehuwd of samenwonend = personen die getrouwd zijn, maar ook personen die ongehuwd zijn, maar de kosten van het huishouden delen of voor elkaar zorgen.
  2. Alleenstaand = alleenstaanden, sinds 2015 met of zonder inwonende minderjarige kinderen.

Als uw partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, krijgt u mogelijk een partneruitkering. Na het bereiken van de AOW-leeftijd krijgt uw partner zelf een AOW-uitkering.

Wat is uw partners bruto maandinkomen uit arbeid?

Wat is het bruto maandbedrag van andere sociale uitkeringen die uw partner ontvangt?

%

Als u altijd in Nederland heeft gewoond en gewerkt, wordt u niet gekort op uw AOW-uitkering en hoeft u hier niets in te vullen.
 
Uw AOW-uitkering wordt met 2% gekort voor ieder jaar dat u niet verzekerd was.
Dit is onder andere het geval als u in het buitenland heeft gewoond en gewerkt in de 50 jaar voorafgaande aan het bereiken van de AOW-leeftijd. Woonde u in Nederland maar heeft u gewerkt buiten de EU, dan bouwde u in die jaren ook geen AOW op.
 
Heeft u bijvoorbeeld 7 jaar in het buitenland gewerkt, vul dan 7 x 2% = 14% in.

%

Als uw partner altijd in Nederland heeft gewoond en gewerkt, wordt u niet gekort op de partnertoeslag en hoeft u hier niets in te vullen.
 
De partnertoeslag wordt met 2% gekort voor ieder jaar dat uw partner niet verzekerd was.
Dit is onder andere het geval als uw partner in het buitenland heeft gewoond en gewerkt in de 50 jaar voorafgaande aan het bereiken van de AOW-leeftijd. Woonde uw partner in Nederland maar heeft hij of zij gewerkt buiten de EU, dan bouwde hij of zij in die jaren ook geen AOW op.
 
Heeft uw partner bijvoorbeeld 7 jaar in het buitenland gewerkt, vul dan 7 x 2% = 14% in.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 22 rekentools voor Pensioen.

Extra informatie