Zelf alles online berekenen

Al 19 jaar, met 211 rekentools en ruim 18.000.000 berekeningen per jaar. Informatief en onafhankelijk.
Bijgewerkt na Prinsjesdag 2019

Overbruggingsuitkering AOW berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 7.9/10 (62x)

Overbruggingsuitkering AOW – heeft u hier recht op en zo ja, wat is de hoogte?

Overbruggingsuitkering AOW berekenen

Sinds kort schuift voor iedereen die nog niet met pensioen is de AOW-leeftijd steeds verder op. In het verleden werd er echter meestal uitgegaan van een vaste AOW/pensioenleeftijd van 65 jaar. Veel VUT-regelingen, prepensioenen etc. lopen dan ook tot de maand waarin iemand 65 jaar oud wordt.

Mensen die nu een VUT-uitkering of prepensioen ontvangen, krijgen hierdoor te maken met een inkomensgat tussen hun 65e verjaardag, waarop de VUT/prepenioen uitkering stopt, en de dag dat ze een AOW-uitkering krijgen.

Om dit gat (gedeeltelijk) te vullen is in 2013 de overbruggingsuitkering AOW in het leven geroepen. Kreeg u op 1 januari 2013 een VUT/prepensioen (of soortgelijke) uitkering, dan heeft u mogelijk totdat u AOW ontvangt recht op deze overbruggingsuitkering. U mag dan niet te veel inkomen of vermogen hebben. Startte uw VUT/prepensioen tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015, dan heeft u mogelijk recht op een overbruggingsuitkering tijdens de periode dat u als gevolg van de wetswijziging in 2015 nu later AOW krijgt.

Bereken zelf of u recht heeft op een overbruggingsuitkering en zo ja, wat dan de hoogte daarvan is.

Berekenen

Volgens de definities voor de AOW:

  1. Gehuwd/samenwonend = personen die getrouwd zijn, maar ook personen die ongehuwd zijn, maar de kosten van het huishouden delen of voor elkaar zorgen.
  2. Alleenstaand = alleenstaanden, sinds 2015 met of zonder inwonende minderjarige kinderen.

Als uw partner 65 jaar of ouder is krijgt u geen partneruitkering.
Uw partner heeft dan mogelijk wel zelf recht op een overbruggingsuitkering.

Vanaf welke datum ontvangt u een VUT-uitkering, prepensioen of een daarmee vergelijkbare uitkering?

Wat is uw bruto maandinkomen in de zesde kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin u 65 jaar wordt? Voorbeeld: als op 10 april 2014 65 jaar oud wordt, dan gaat het om het inkomen van oktober 2013.
 
Onder inkomen wordt verstaan het inkomen uit VUT- of prepensioen, uit aanvullend pensioen, uit arbeid/winst uit zelfstandige onderneming en uit sociale zekerheidsuitkering. Andere inkomensbestanddelen (alimentatie, inkomen uit huur) worden buiten beschouwing gelaten. Daarnaast tellen eenmalige inkomsten zoals een dertiende maand of een bonus niet mee.

Wat is het vermogen van u en uw partner op 1 januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt?
 
Onder vermogen wordt verstaan de waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden. Onder bezittingen wordt onder meer verstaan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties en tweede woning. Niet tot de bezittingen worden gerekend de eigen woning die het hoofdverblijf is en het pensioenvermogen. Daarnaast worden niet tot de bezittingen gerekend roerende zaken voor eigen gebruik of voor gebruik binnen het gezin, zoals de eigen auto of de inboedel van de woning, het gespaarde bedrag van een levensloopregeling of het ondernemingsvermogen.

U bent een zelfstandige als u ondernemer of zzp'er bent of was vanaf 1 augustus 2004. U moet hierbij voldoen aan het urencriterium voor ondernemers.

Kies ja als u of uw partner extra inkomen of een uitkering heeft tijdens de overbruggingsperiode (tussen uw 65e verjaardag en de start van uw AOW-uitkering).
Dit extra inkomen wordt dan (deels) gekort op de AOW overbruggingsuitkering.

Vul hieronder de bruto maandbedragen van deze (extra) inkomens in:

Wat is uw bruto maandinkomen uit arbeid tijdens de overbruggingsregeling?

Wat is het bruto maandbedrag van andere sociale uitkeringen die u ontvangt tijdens de overbruggingsregeling?

Wat is uw partners bruto maandinkomen uit arbeid tijdens de overbruggingsregeling?

Wat is het bruto maandbedrag van andere sociale uitkeringen die uw partner ontvangt tijdens de overbruggingsregeling?

Meer berekenen

Er zijn in totaal 14 rekentools voor Pensioen.

Ga naar alle pensioen berekeningen.

Zelf alles
online
berekenen

Al 19 jaar uw bron voor eerlijke financiële informatie, 100% onafhankelijk.
Disclaimer, privacy & cookies, nieuwsbrief, zakelijk & contact | Sitemap