Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
296 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Transitievergoeding - berekening t/m 2019

Wat anderen vinden:

 

Nog 3 beoordelingen nodig.

Let op: dit is een oude berekening die mogelijk niet meer geldig of relevant is.

Op welke transitievergoeding had u recht t/m 2019?

Transitievergoeding - berekening t/m 2019

let op: gebruik voor ontslag na 2019 de nieuwe transitievergoeding berekening volgens de rekenregels voor de transitievergoeding als onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) .

Met deze rekentool kunt u de transitievergoeding berekenen volgens de oude wetgeving die gold t/m 2019.

U heeft hierbij recht op een ontslagvergoeding als u minimaal 2 jaar gewerkt heeft bij een werkgever.

NB De overgangsregeling voor 50-plussers, die in de oude regeling per 1-1-2020 zou komen te vervallen, zit nog in deze berekening.

 

Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan uw werkgever, dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger is dan de transitievergoeding.

Als uw ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van uzelf, of uw werkgever in financiële problemen zit, heeft u meestal geen recht op een ontslagvergoeding.

 

Berekenen

Uw bruto jaarinkomen, inclusief:

  • vakantiegeld;

  • een eventuele vaste eindejaarsuitkering waar u binnen twaalf maanden recht op zou hebben bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst;
  • het totaal aan overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen die u ontvangen heeft in de laatste 12 maanden voor beëeindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • het totaal aan bonussen, winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkeringen die u gemiddeld jaarlijks ontvangen heeft in de laatste 36 maanden voor beëeindiging van de arbeidsovereenkomst.

Met de  - knop kunt u het jaarinkomen berekenen uit uw maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus vakantiegeld en eventuele andere onderdelen, zoals 13e maand, bonus, etc.

Wat is de laatste officiële werkdag bij uw werkgever. Vaak is dit de laatste dag van de maand.
Let op: als u aan het eind van uw contract vakantie of vrije dagen opneemt, tellen deze dagen ook mee. Het gaat dus om de laatste dag dat u op papier nog in dienst bent bij uw werkgever.

Voor werknemers van 50 jaar of ouder, met een dienstverband van meer dan 10 jaar, geldt een hogere transitievergoeding als de werkgever 25 of meer werknemers in dienst heeft.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 62 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie