Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Wat verandert er in 2018 voor u?29-12-2017


Wijzigingen 2018Het is weer gelukt! Alle rekentools zijn voor het einde van het oude jaar weer aangepast voor het nieuwe jaar 2018.

Er zijn dit jaar weinig grote wijzigingen. Doordat we pas een nieuw kabinet kregen na Prinsjesdag, heeft het oude kabinet geen grote plannen meer bedacht voor 2018. En de plannen van het nieuwe kabinet Rutte III gaan grotendeels de komende jaren pas in.

De wijzigingen voor 2018, met verwijzing naar een aantal handige rekentools hebben we weer op een rijtje gezet.

Koopkracht

Gaat u er volgend jaar op voor- of achteruit? Met onze koopkrachttool kunt u berekenen wat de verwachting rond Prinsjesdag was. Maar inmiddels weten we wel dat deze cijfers achterhaald zijn, onder andere de premies voor de ziektekostenverzekering zijn aanzienlijk minder gestegen dan werd verwacht. Medio januari 2018 komt het Nibud met nieuwe cijfers voor 2018 en zullen we onze koopkrachttool hierop aanpassen.

Box 1 inkomstenbelasting

De belastingtarieven voor box 1 zijn iets aangepast. De 40,80% stijgt naar 40,85% en de 52% daalt naar 51,95%.

Dat deze tarieven steeds minder invloed hebben op de uiteindelijke belastingdruk op uw inkomen blijkt wel uit onze nieuwe rekentool box 1 belastingdruk. Alle inkomensafhankelijke heffingskortingen zorgen voor de extra belastingdruk. Bij elke euro die u meer verdient krijgt u minder heffingskorting. Vanaf een inkomen van circa € 33.500 betaalt u over de top van uw inkomen rond de 49% belasting en vanaf een inkomen van een kleine € 81.000 is dit zelfs 55,5%.

Bereken zelf het verschil tussen 2017 en 2018 met onze rekentool verschil box 1 belasting 2018 en 2017.

Hoeveel u straks netto gaat ontvangen van uw baas of uitkeringsinstantie kunt u berekenen met onze tools nettoloon 2018 en netto uitkering 2018

NB De definitieve loonberekeningen verwachten we in de eerste week van januari.

Hypotheek en woning

De complete gekte op de woningmarkt gaat door. Misschien zouden we huizen gewoon met bitcoins moeten kunnen betalen.

U nieuwe hypotheek mag in 2018 niet meer dan 100% van de marktwaarde van de woning zijn. Wel is er nog steeds een beetje extra te lenen voor een energiezuinige woning of maatregelen.

Een tweede inkomen telt nu iets zwaarder mee (voor 70% in plaats van 60%), maar tegelijk mag u met hetzelfde inkomen ook iets minder lenen.

Vanaf 2018 zijn nieuwe restschulden niet meer aftrekbaar. Had u nog een financiering van een oude restschuld lopen, dan blijft deze wel aftrekbaar, gedurende maximaal 15 jaar.

Voor de wat ouderen onder ons is er ook een verbetering gekomen. U mag vanaf 2018 namelijk ook de maximale hypotheek berekenen met de werkelijke hypotheekrente als de rentevastperiode korter is dan tien jaar en deze rentevastperiode gelijk is aan de resterende looptijd van de hypotheek.

De maximale hypotheekrenteaftrek in 2018 is 49,5%. Als u met uw inkomen in de hoogste belastingschaal zit, kunt u met onze nieuwe rekentool tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning berekenen wat dit nu – en de komende jaren – voor u betekent.

Box 3 sparen en beleggen

Als u niet te veel spaargeld heeft, gaat u in 2018 aanzienlijk minder vermogensrendementsheffing  in box 3 betalen. De effectieve belasting wordt 0,6% voor de eerste € 70.800, daarna 1,3% tot en met een klein miljoen en 1,61% daarboven.

Dit komt omdat de methodiek van het bepalen van de forfaitaire spaarrente is veranderd, waardoor deze nu beter aansluit bij de huidige gangbare spaarrente.

Extra informatie