Zelf alles online berekenen

Al 22 jaar informatief en onafhankelijk.
253 rekentools en ruim 23.500.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2022

Belastingtarieven voor 2018

Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2018.

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 20.142 36,55% € 7.362
2 € 20.143 € 33.994 40,85% € 13.020
3 € 33.995 € 68.507 40,85% € 27.118
4 € 68.508 51,95%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 20.142 18,65% € 3.756
2 € 20.143 € 33.994 22,95% € 6.935
3 € 33.995 € 68.507 40,85% € 21.033
4 € 68.508 51,95%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 20.142 18,65% € 3.756
2 € 20.143 € 34.404 22,95% € 7.029
3 € 34.405 € 68.507 40,85% € 20.960
4 € 68.508 51,95%

Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 49,5%

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

  Voor AOW Na AOW
MKB Winstvrijstelling 14% 14%
Zelfstandigenaftrek (maximaal) € 7.280 € 3.640
Startersaftrek € 2.123 € 1.062
Oudedagsreserve percentage v/d winst 9,44%
Oudedagsreserve maximaal € 8.775

Belastingtarieven box 2

Dividendbelasting over ontvangen dividend.

Het belastingtarief is 25,00%.

Belastingtarieven box 3

Vermogensbelasting over privévermogen.

Er geldt per persoon een vrijstelling van € 30.000.
Daarboven wordt het box 3 vermogen belast volgens onderstaande tabel.

  Forfaitaire Opbouw Forfaitair
Rendement
30% Belasting
Schijf Vanaf T/m 0,36% 5,38% Effectief
1 € 1 € 70.800 67% 33% 2,02% 0,60%
2 € 70.801 € 978.000 21% 79% 4,33% 1,30%
3 € 978.001 0% 100% 5,38% 1,61%

Schenk- en erfbelasting

Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting


U bent (zijn of haar)
Vrijstelling
Schenkbelasting
Vrijstelling
Erfbelasting
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 2.147 € 643.194
Kind of pleegkind € 5.363 € 20.371
Kind met ziekte of handicap € 5.363 € 61.106
Kleinkind € 2.147 € 20.371
Ouder € 2.147 € 48.242
Overig (waaronder een broer of zus) € 2.147 € 2.147

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.

U bent (zijn of haar) Besteding Vrijstelling
Geldt voor iedereen
tussen 18 en 40 jaar
Financiering van een eigen woning € 100.800
Kind of pleegkind Financiering van een dure studie € 53.602
Kind of pleegkind Anders € 25.731

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.

U bent (zijn of haar) T/m € 123.247 Vanaf € 123.248
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend 10% 20%
Kind of pleegkind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) 30% 40%

Vennootschapsbelasting

Tarieven voor de vennootschapsbelasting

Belastbaar bedrag Tarief
t/m € 200.000 20,0%
vanaf € 200.001 25,0%

Extra informatie