Zelf alles online berekenen

Al 18 jaar, met 203 rekentools en ruim 15.500.000 berekeningen per jaar.
Bijgewerkt na Prinsjesdag 2018

Netto hypotheekrenteaftrek - plannen kabinet Rutte III

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.1/10 (7x)

Hoeveel (meer of) minder voordeel uit de hypotheekrenteaftrek heeft u door de plannen van het kabinet Rutte III?

Netto hypotheekrenteaftrek - plannen kabinet Rutte III

De kabinetsplannen van het kabinet Rutte III hebben (grote) gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrenteaftrek daalt voor bijna iedereen doordat de box 1 belastingtarieven dalen. Maar daarnaast zijn er meer wijzigingen die invloed hebben op uw hypotheekrenteaftrek.

Met deze berekening kunt u berekenen wat de netto gevolgen voor u zijn van al deze wijzigingen.

Wij nemen in deze berekening mee:

  • de daling van de box 1 belastingtarieven;
  • de wijzigingen in de algemene heffingskorting en arbeidskorting;
  • de daling van het eigenwoningforfait;
  • de versnelde afbouw van de renteaftrek in de hoogste inkomensschaal;
  • en de geleidelijke afbouw van de Wet Hillen.

Het resultaat toont wat de netto gevolgen voor u zijn van al deze maatregelen.

 

Berekenen

Hypotheek

Wat is de hoogte van de hypotheeklening?

%

Wat is de te betalen rente voor de hypotheeklening?
Vul hier de nominale rente in, dat is de rente waarmee geadverteerd wordt.

In welk jaar is de hypotheek afgesloten?
Als u het veld leeg laat, wordt er gerekend met dit jaar.

jaar

In hoeveel jaar wordt de hypotheek afgelost?
De meeste hypotheken lopen 30 jaar.

Eventueel tweede deel van de hypotheek

Wat is de hoogte van de hypotheeklening?

%

Wat is de te betalen rente voor de hypotheeklening?
Vul hier de nominale rente in, dat is de rente waarmee geadverteerd wordt.

Verdere gegevens

Als u niets invult, wordt de WOZ-waarde gelijk gesteld aan de hypotheeklening.

Wat is uw bruto jaarinkomen?
Dit inkomen wordt gebruikt om de hypotheekrenteaftrek te berekenen. Vul hier, als u een fiscaal partner heeft, het hoogste inkomen van u beiden in.
Met de –knop kunt u het jaarinkomen berekenen uit het maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

We hebben uw geboortedatum nodig om te bepalen welke belastingtarieven van toepassing zijn.

Als de hypotheek nog loopt als u met pensioen gaat, welk inkomen verwacht u dan?
Dit inkomen wordt gebruikt om de hypotheekrenteaftrek te berekenen nadat u met pensioen bent gegaan. Als u hier niets invult, wordt er gerekend met 70% van uw huidige bruto jaarinkomen.
 
Is de hypotheek afgelost voordat u met pensioen gaat, dan kunt u dit veld ook leeg laten.

* Invoer verplicht

Meer berekenen

Er zijn in totaal 52 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Ga naar alle hypotheek & wonen berekeningen.

Extra informatie