Klik op de gewenste ster:

 

Beoordeling: 7.7/10 (82x)

Herbouwwaarde woning 2014

Herbouwwaarde woning 2014

Wat is de herbouwwaarde van uw woning?

De Vereniging Eigen Huis waarschuwde dat de meeste woningen in Nederland onderverzekerd zijn bij brand. Wij helpen u verder dan alleen te waarschuwen ;-).

Velen zijn onderverzekerd omdat de herbouwwaarde (het verzekerde bedrag) bij uw opstalverzekering te laag is.
Soms is de herbouwwaarde oorspronkelijk te laag geschat, maar vaak is deze (ook) door de jaren heen achtergebleven is bij de werkelijke waarde. Dit komt vooral omdat de verzekeraars de herbouwwaarde te weinig hebben geïndexeerd.
Hoe dan ook, u bent verantwoordelijk voor bewaking van de waarde en u bent de sigaar bij brand, of andere rampen.

De herbouwwaarde is het bedrag dat u nodig heeft om uw woning – als deze totaal verloren zou gaan – weer op te bouwen in dezelfde staat. Het Verbond van Verzekeraars heeft gedefinieerd hoe deze (globaal) te berekenen is. Wij volgen deze "officiële" methode; deze berekening is geldig t/m 31 december 2014.

Met onderstaande berekening kunt u berekenen wat de herbouwwaarde van uw woning op dit moment is.

NB:De berekening is niet geschikt voor historische, monumentale, zeer luxe en/of grote bungalows, villa's, landhuizen, monumentale herenhuizen en grote zakelijke objecten. Dat is specialistenwerk.

Gegevens

Berekening inhoud gebouw

De berekening van het aantal kubieke meters geschiedt door het buitenwerks gemeten oppervlak te vermenigvuldigen met de gemiddelde hoogte. Deze hoogte wordt gemeten vanaf bovenkant begane grondvloer. Indien er kelders of souterrains zijn wordt de hoogte gemeten vanaf de vloer van deze ruimten.

Als hulpmiddel om te komen tot de berekening van de verdiepingshoogte kan men ook de optreden van de trap opmeten en tellen.
De berging dient bij de inhoud te worden opgeteld.

Onderstaande schematische tekeningen helpen u de woning in een categorie te plaatsen:

Rijtjeswoning en hoekwoning
Elke woning in een rijtje wordt beschouwd als een rijtjeswoning.
Woningen aan het eind van een rijtje, of woningen die meer dan 1/3 ten opzichte van elkaar verspringen, worden beschouwd als een hoekwoning.
2 onder 1 kap
Woningen die geschakeld zijn, bijvoorbeeld door middel van een garage, waarvan de hoogte maximaal 1,5 laag bedraagt, worden ook beschouwd als 2 onder 1 kap woning.
Vrijstaand en vrijstaand eenvoudig
Elke woning die vrij is van naastgelegen bebouwing is vrijstaand.
Woningen in een rijtje, waarbij het contact met de naastgelegen bebouwing minimaal is, worden beschouwd als vrijstaand.
Eenvoudige vrijstaande woningen, vaak deel uitmakend van het standaard assortiment bij aannemers, worden beschouwd als vrijstaand eenvoudig.
  Flat t/m 4 lagen en flat 5-8 lagen
Bij gestapelde woningbouw (flats) is de grens voor deze methode op 25 meter gesteld. Het vaststellen van de herbouwwaarde van hogere bebouwing is specialistenwerk.
 

Onderstaande figuren dienen als ondersteuning bij de keuze van het dak en constructie:

Normale kap
Onder een normale kap wordt verstaan een kap die een gebruikelijke schuining (30°-60°) heeft en bedekt is met dakpannen.
Bijzonder (vorm, geleding, materiaal)
Bijzonder is van toepassing wanneer de vorm opmerkelijke bijzonderheden vertoont, wanneer de geleding veel variatie of verspringingen heeft of wanneer het materiaal afwijkt van een normale kap.
Plat dak
Een dak bestaande uit één vlak onder een lichte helling (& 30°0) kan worden beschouwd als een plat dak.
  Flat t/m 4 lagen en flat 5-8 lagen
Bij gestapelde woningbouw (flats) is de grens voor deze methode op 25 meter gesteld. Het vaststellen van de herbouwwaarde van hogere bebouwing is specialistenwerk.

Onderstaande figuren dienen als ondersteuning bij de kwaliteitskeuze van de gevel:

Normaal
Een normale gevel bestaat uit een gebruikelijke indeling en gebruikelijke materialen. Het aandeel glas van het geheel kan normaal genoemd worden en de vorm vertoont geen of zeer geringe verspringingen.
Hoogwaardig
De gevel is hoogwaardig als het aandeel glas hoog is en/of de materiaalkeuze luxer is dan gebruikelijk.
Bijzonder (vorm, geleding, materiaal)
Wanneer de gevel in zijn geleding bijzondere eigenschappen vertoont als verspringingen en erkers, wordt deze bijzonder genoemd. Toepassing van ornamenten en dure materialen zorgen er ook voor dat de gevel in deze categorie valt.

Onderstaande foto's en toelichting dienen als ondersteuning bij de kwaliteitskeuze van de keuken:

Standaard
Een standaard afbouwpakket kan gekarakteriseerd worden als een pakket dat gebruikelijk is in een koopwoning in de lagere prijsklasse.
Nieuwwaarde: ± € 7.000.
Hoogwaardig
Bij een hoogwaardig pakket kan de afbouw gekarakteriseerd worden als een gebruikelijk pakket voor een midden-categorie koopwoning.
Nieuwwaarde: ± € 14.000.
Luxe
Een luxepakket kan worden omschreven als een afbouwpakket van hoge kwaliteit, veelal in een woning die gebouwd is volgens de eisen en wensen van de gebruiker en die van alle gemakken is voorzien.
Nieuwwaarde: ± € 21.000.

Onderstaande foto's en toelichting dienen als ondersteuning bij de kwaliteitskeuze van de badkamer:

Standaard
Een standaard afbouwpakket kan gekarakteriseerd worden als een pakket dat gebruikelijk is in een koopwoning in de lagere prijsklasse.
Hoogwaardig
Bij een hoogwaardig pakket kan de afbouw gekarakteriseerd worden als een gebruikelijk pakket voor een midden-categorie koopwoning.
Luxe
Een luxepakket kan worden omschreven als een afbouwpakket van hoge kwaliteit, veelal in een woning die gebouwd is volgens de eisen en wensen van de gebruiker en die van alle gemakken is voorzien.

Onderstaande foto's en toelichting dienen als ondersteuning bij de kwaliteitskeuze van de woonkamer:

Standaard
Een standaard afbouwpakket kan gekarakteriseerd worden als een pakket dat gebruikelijk is in een koopwoning in de lagere prijsklasse.
Hoogwaardig
Bij een hoogwaardig pakket kan de afbouw gekarakteriseerd worden als een gebruikelijk pakket voor een midden-categorie koopwoning.
Luxe
Een luxepakket kan worden omschreven als een afbouwpakket van hoge kwaliteit, veelal in een woning die gebouwd is volgens de eisen en wensen van de gebruiker en die van alle gemakken is voorzien.
%

Plaatselijke problemen

Deze zijn te verwachten bij herbouw/herstel in bijvoorbeeld stads- en dorpskernen, aan grachten en nauwe straten en ook bij straten met intensief verkeer. Het gevolg zal zijn moeilijke en dure plaatsing van keten, belemmering in aan- en afvoer, parkeer- en opslagproblemen of mogelijk noodzakelijke nachtarbeid. Deze kosten, geval voor geval te bepalen, zullen veelal de 10%-30% niet te boven gaan.

Regio

In bepaalde regio's kan een korting of toeslag worden toegepast. Hiervoor is geen richtsnoer, omdat dit alleen met specifieke kennis van regio's, steden, dorpen en/of buurten kan worden bepaald.


Berekeningen in dit thema

Informatie in dit thema